Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0360R(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A9-0138/2020

Debatai :

PV 14/09/2020 - 16
CRE 14/09/2020 - 16

Balsavimas :

PV 16/09/2020 - 12
PV 17/09/2020 - 12

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0225

Protokolas
XML 6k
Pirmadienis, 2020 m. rugsėjo 14 d. - Briuselis

16. Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymas - Zonų be LGBTI asmenų Lenkijoje klausimas, atsižvelgiant į asociacijos „Rete Lenford“ bylą (diskusijos)
CRE

Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymo [COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000042/2020), kurį pateikė Marc Angel, Maria Walsh, Fabio Massimo Castaldo, Terry Reintke, Malin Björk, Kira Marie Peter-Hansen, Pernille Weiss, Billy Kelleher, Isabel Carvalhais, Pernando Barrena Arza, Sophia in 't Veld, Marianne Vind, Sirpa Pietikäinen, Dietmar Köster, Monika Vana, Daniel Freund, Frédérique Ries, Francisco Guerreiro, Nathalie Loiseau, Frances Fitzgerald, Birgit Sippel, Robert Biedroń, Dimitrios Papadimoulis, Vera Tax, Evelyne Gebhardt, Arba Kokalari, Petra De Sutter, Grace O'Sullivan, Gwendoline Delbos-Corfield, Radka Maxová, Heidi Hautala, Evelyn Regner, Rosa D'Amato, Aurore Lalucq, Hilde Vautmans, Pierre Karleskind, Evin Incir, Pina Picierno, Antoni Comín i Oliveres, Johan Danielsson, Magdalena Adamowicz, Diana Riba i Giner, Sandro Gozi, Brando Benifei, Mónica Silvana González, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Marie Toussaint, Milan Brglez, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Eleonora Evi, Sylwia Spurek, Manuel Bompard, Isabel Santos, Jeroen Lenaers ir Delara Burkhardt Komisijai: Zonų be LGBTI asmenų Lenkijoje klausimas, atsižvelgiant į asociacijos „Rete Lenford“ bylą (B9-0017/2020).

Juan Fernando López Aguilar pristatė pranešimą.

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Marc Angel pateikė klausimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos Pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo Evelyn Regner (FEMM komiteto nuomonės referentė), Andrzej Halicki PPE frakcijos vardu, Birgit Sippel S&D frakcijos vardu, Sophia in 't Veld Renew frakcijos vardu, Hélène Laporte ID frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Patryk Jaki ECR frakcijos vardu, Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Eleonora Evi, Roberta Metsola, Sylwia Spurek, Pierre Karleskind, Maximilian Krah, Gwendoline Delbos-Corfield, Pernando Barrena Arza, Vladimír Bilčík, Marek Paweł Balt, Alice Kuhnke, Miguel Urbán Crespo, Maria Walsh, Łukasz Kohut, Grace O'Sullivan, Balázs Hidvéghi, Tilly Metz, Rasmus Andresen ir Hermann Tertsch.

Kalbėjo Věra Jourová ir Juan Fernando López Aguilar.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 09 16 protokolo 12 punktas (pakeitimai), 2020 09 17 protokolo 12 punktas (galutinis balsavimas).

Atnaujinta: 2021 m. rugsėjo 14 d.Teisinė informacija - Privatumo politika