Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2816(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000040/2020 (B9-0015/2020)

Συζήτηση :

PV 14/09/2020 - 17
CRE 14/09/2020 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

17. Στρατηγική προσέγγιση σχετικά με τα φάρμακα στο περιβάλλον (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000040/2020) που κατέθεσαν οι Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska και Kateřina Konečná, εξ ονόματος της επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Στρατηγική προσέγγιση σχετικά με τα φάρμακα στο περιβάλλον (B9-0015/2020)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000041/2020) που κατέθεσαν οι Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska και Kateřina Konečná, εξ ονόματος της επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Στρατηγική προσέγγιση σχετικά με τα φάρμακα στο περιβάλλον (B9-0016/2020)

Ο Günther Sidl αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Ο Michael Roth (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση B9-0015/2020.

O Virginijus Sinkevičius (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση B9-0016/2020.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska και Kateřina Konečná, εξ ονόματος της επιτροπής ENVI, για μια στρατηγική προσέγγιση σχετικά με τα φάρμακα στο περιβάλλον (2019/2816(RSP)) (B9-0242/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2020 (τροπολογίες), σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.9.2020 (τελική ψηφοφορία).

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου