Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Måndagen den 14 september 2020 - Bryssel

18. Meddelande från talmannen
CRE

Talmannen meddelade att TRAN-utskottet hade dragit tillbaka följande två begäranden om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen) som hade tillkännagetts vid inledningen av sammanträdet (punkt 15 i protokollet av den 14.9.2020):

—   Beslut om bemyndigande för Frankrike att förhandla fram ett internationellt avtal avseende Engelska kanalen (2020/0160(COD)) - TRAN-utskottet;

—   Tillämpningen av reglerna för järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet på förbindelsen under Engelska kanalen (2020/0161(COD)) - TRAN-utskottet.

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy