Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0097(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0148/2020

Внесени текстове :

A9-0148/2020

Разисквания :

PV 14/09/2020 - 22
CRE 14/09/2020 - 22
PV 26/04/2021 - 24
CRE 26/04/2021 - 24

Гласувания :

PV 15/09/2020 - 9
PV 16/09/2020 - 12
PV 27/04/2021 - 14

Приети текстове :

P9_TA(2020)0218
P9_TA(2021)0128

Протокол
XML 4k
Понеделник, 14 септември 2020 г. - Брюксел

22. Изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

Nikos Androulakis представи доклада.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се Niclas Herbst (докладчик по становището на комисията BUDG), Sunčana Glavak, от името на групата PPE, Milan Brglez, от името на групата S&D, Nicolae Ştefănuță, от името на групата Renew, Marco Dreosto, от името на групата ID, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Stelios Kympouropoulos и Aurélia Beigneux.

Изказаха се Johannes Hahn и Nikos Androulakis.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9 от протокола от 15.9.2020 г (изменения), точка 12 от протокола от 16.9.2021 г (окончателно гласуване)

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност