Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0097(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0148/2020

Ingivna texter :

A9-0148/2020

Debatter :

PV 14/09/2020 - 22
CRE 14/09/2020 - 22
PV 26/04/2021 - 24
CRE 26/04/2021 - 24

Omröstningar :

PV 15/09/2020 - 9
PV 16/09/2020 - 12
PV 27/04/2021 - 14

Antagna texter :

P9_TA(2020)0218
P9_TA(2021)0128

Protokoll
XML 3k
Måndagen den 14 september 2020 - Bryssel

22. Ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

Nikos Androulakis redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Niclas Herbst (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Sunčana Glavak för PPE-gruppen, Milan Brglez för S&D-gruppen, Nicolae Ştefănuță för Renew-gruppen, Marco Dreosto för ID-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Stelios Kympouropoulos och Aurélia Beigneux.

Talare: Johannes Hahn och Nikos Androulakis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9 i protokollet av den 15.9.2020 (ändringsförslag), punkt 12 i protokollet av den 16.9.2021 (slutomröstning)

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy