Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0017(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0144/2020

Ingivna texter :

A9-0144/2020

Debatter :

PV 14/09/2020 - 23
CRE 14/09/2020 - 23

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0219

Protokoll
XML 3k
Måndagen den 14 september 2020 - Bryssel

23. Globala systemet för insamling av uppgifter om fartygs förbrukning av eldningsolja (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/757 för att ta vederbörlig hänsyn till det globala systemet för insamling av uppgifter om fartygs förbrukning av eldningsolja [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

Jutta Paulus redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Pernille Weiss för PPE-gruppen, Jytte Guteland för S&D-gruppen, och Catherine Chabaud för Renew-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ewa KOPACZ
Vice talman

Talare: Mick Wallace för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi, grupplös, Peter Liese, Javi López och Pierre Karleskind.

Talare: Johannes Hahn och Jutta Paulus.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: 15 september 2020 (ändringsförslag), 16 september 2020 (slutomröstning)

Senaste uppdatering: 11 november 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy