Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

28. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 22.27.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου