Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Pondělí, 14. září 2020 - Brusel
 1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 5.Členství ve výborech a v delegacích
 6.Žádosti o zbavení imunity
 7.Žádost o ochranu imunity
 8.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu)
 9.Oprava (článek 241 jednacího řádu)
 10.Žádosti o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (článek 145 jednacího řádu)
 11.Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 111 odst. 6 a čl. 112 odst. 4 písm. d) jednacího řádu)
 12.Předložení dokumentů
 13.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 14.Další postup na základě usnesení Parlamentu
 15.Plán práce
 16.Zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polska – „Zóny bez ideologie LGBTI“ v Polsku v souvislosti s případem Rete Lenford (rozprava)
 17.Strategický přístup k léčivým přípravkům v životním prostředí (rozprava)
 18.Sdělení předsednictví
 19.Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie * (rozprava)
 20.Hlasování
 21.Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie * (pokračování rozpravy)
 22.Změna rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie (rozprava)
 23.Celosvětový systém shromažďování údajů o spotřebě topných olejů u lodí (rozprava)
 24.Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (rozprava)
 25.Provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií (rozprava)
 26.Vysvětlení hlasování
 27.Pořad jednání příštího denního zasedání
 28.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (181 kb) Prezenční listina (42 kb) Výsledky hlasování (447 kb) Jmenovitá hlasování (1564 kb) 
 
Zápis (181 kb) Prezenční listina (42 kb) Výsledky hlasování (447 kb) Jmenovitá hlasování (1564 kb) 
 
Zápis (79 kb) Prezenční listina (12 kb) Výsledky hlasování (102 kb) Jmenovitá hlasování (69 kb) 
 
Zápis (283 kb) Prezenční listina (74 kb) Výsledky hlasování (292 kb) Jmenovitá hlasování (346 kb) 
Poslední aktualizace: 19. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí