Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 14. september 2020 - Brüssel
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 6.Puutumatuse äravõtmise taotlused
 7.Puutumatuse kaitsmise taotlus
 8.Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71)
 9.Parandus (kodukorra artikkel 241)
 10.Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega konsulteerimise taotlused (kodukorra artikkel 145)
 11.Delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 111 lõige 6 ja artikli 112 lõike 4 punkt d)
 12.Esitatud dokumendid
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 14.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 15.Tööplaan
 16.Õigusriigi põhimõtte Poola Vabariigi poolse tõsise rikkumise selge ohu kindlakstegemine - LGBTI-vabad piirkonnad Poolas seoses Rete Lenfordi kohtuasjaga (arutelu)
 17.Strateegiline lähenemine keskkonda sattunud ravimitele (arutelu)
 18.Presidentuuri teadaanne
 19.Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta * (arutelu)
 20.Hääletusvoor
 21.Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta * (arutelu jätkamine)
 22.Liidu elanikkonnakaitse mehhanismi käsitleva otsuse nr 1313/2013/EL muutmine (arutelu)
 23.Laevade kütusekulu käsitlev üleilmne andmekogumissüsteem (arutelu)
 24.Relvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (arutelu)
 25.ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamine (arutelu)
 26.Selgitused hääletuse kohta
 27.Järgmise istungi päevakord
 28.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (176 kb)
11/11/2020 10:36
  Kohalolijate nimekiri (42 kb)
11/11/2020 10:23
 
Protokoll (78 kb)
11/11/2020 10:36
  Kohalolijate nimekiri (12 kb)
11/11/2020 10:23
  Hääletustulemused (156 kb)
09/11/2020 17:57
  Nimelise hääletuse tulemused (71 kb)
09/11/2020 18:09
 
Protokoll (277 kb)
11/11/2020 10:36
  Kohalolijate nimekiri (73 kb)
11/11/2020 10:23
  Hääletustulemused (274 kb)
09/11/2020 17:57
  Nimelise hääletuse tulemused (343 kb)
09/11/2020 18:09
Viimane päevakajastamine: 11. november 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika