Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 14. syyskuuta 2020 - Bryssel
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 6.Koskemattomuuden pidättämistä koskevat pyynnöt
 7.Koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 8.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla)
 9.Oikaisu (työjärjestyksen 241 artikla)
 10.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskevat pyynnöt (työjärjestyksen 145 artikla)
 11.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohta ja 112 artiklan 4 kohdan d alakohta)
 12.Vastaanotetut asiakirjat
 13.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 14.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 15.Käsittelyjärjestys
 16.Sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta - Rete Lenford -tapauksen piiriin kuuluvat hlbti-vapaat alueet Puolassa (keskustelu)
 17.Strateginen lähestymistapa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin (keskustelu)
 18.Puhemiehen ilmoitus
 19.Esitys neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä * (keskustelu)
 20.Äänestykset
 21.Esitys neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä * (jatkoa keskustelulle)
 22.Unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttaminen (keskustelu)
 23.Alusten polttoöljynkulutusta koskevien tietojen maailmanlaajuinen tiedonkeruujärjestelmä (keskustelu)
 24.Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (keskustelu)
 25.EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano (keskustelu)
 26.Äänestysselitykset
 27.Seuraavan istunnon esityslista
 28.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (181 kb) Läsnäololista (42 kb) Äänestysten tulokset (451 kb) Nimenhuutoäänestykset (1564 kb) 
 
Pöytäkirja (181 kb) Läsnäololista (42 kb) Äänestysten tulokset (451 kb) Nimenhuutoäänestykset (1564 kb) 
 
Pöytäkirja (79 kb) Läsnäololista (12 kb) Äänestysten tulokset (109 kb) Nimenhuutoäänestykset (68 kb) 
 
Pöytäkirja (281 kb) Läsnäololista (73 kb) Äänestysten tulokset (249 kb) Nimenhuutoäänestykset (343 kb) 
Päivitetty viimeksi: 19. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö