Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 14 september 2020 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Verzoeken om opheffing van de immuniteit
 7.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 8.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement)
 9.Rectificatie (artikel 241 van het Reglement)
 10.Verzoeken om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité (artikel 145 van het Reglement)
 11.Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 111, lid 6, en artikel 112, lid 4, onder d), van het Reglement)
 12.Ingekomen stukken
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 14.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de Republiek Polen - LGBTI-vrije zones in Polen in het kader van de zaak Rete Lenford (debat)
 17.Strategische benadering van geneesmiddelen in het milieu (debat)
 18.Mededeling van de Voorzitter
 19.Ontwerpbesluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie * (debat)
 20.Stemming
 21.Ontwerpbesluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie * (voortzetting van het debat)
 22.Wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming (debat)
 23.Wereldwijd systeem voor de verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door schepen (debat)
 24.Wapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB (debat)
 25.Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië (debat)
 26.Stemverklaringen
 27.Agenda van de volgende vergadering
 28.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (183 kb) Presentielijst (42 kb) Uitslag van de stemming (450 kb) Hoofdelijke stemming (1564 kb) 
 
Notulen (183 kb) Presentielijst (42 kb) Uitslag van de stemming (450 kb) Hoofdelijke stemming (1564 kb) 
 
Notulen (79 kb) Presentielijst (12 kb) Uitslag van de stemming (100 kb) Hoofdelijke stemming (71 kb) 
 
Notulen (287 kb) Presentielijst (73 kb) Uitslag van de stemming (283 kb) Hoofdelijke stemming (343 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 14 september 2021Juridische mededeling - Privacybeleid