Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 14 września 2020 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenie Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Wnioski o uchylenie immunitetu
 7.Wniosek o skorzystanie z immunitetu
 8.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu)
 9.Sprostowanie (art. 241 Regulaminu)
 10.Wnioski o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 145 Regulaminu)
 11.Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 111 ust. 6 oraz art. 112 ust. 4 lit. d) Regulaminu)
 12.Składanie dokumentów
 13.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 14.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 15.Porządek obrad
 16.Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności - Strefy wolne od LGBTI w Polsce w kontekście sprawy Rete Lenford (debata)
 17.Strategiczne podejście do substancji farmaceutycznych w środowisku (debata)
 18.Komunikat Przewodniczącego
 19.Projekt decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej * (debata)
 20.Głosowanie
 21.Projekt decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej * (ciąg dalszy debaty)
 22.Zmiana decyzji nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (debata)
 23.Globalny system gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki (debata)
 24.Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (debata)
 25.Wdrażanie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją (debata)
 26.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 27.Porządek obrad następnego posiedzenia
 28.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (183 kb) Lista obecności (42 kb) Wyniki głosowania (448 kb) Wyniki głosowań imiennych (914 kb) 
 
Protokół (183 kb) Lista obecności (42 kb) Wyniki głosowania (448 kb) Wyniki głosowań imiennych (914 kb) 
 
Protokół (80 kb) Lista obecności (12 kb) Wyniki głosowania (102 kb) Wyniki głosowań imiennych (71 kb) 
 
Protokół (292 kb) Lista obecności (73 kb) Wyniki głosowania (297 kb) Wyniki głosowań imiennych (344 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności