Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/2002(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0129/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/09/2020 - 2
PV 16/09/2020 - 2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0213

Protokoll
XML 17k
Teisipäev, 15. september 2020 - Brüssel

2. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee esimehe ametissenimetamine
Raport ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee esimees [N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Irene Tinagli (A9-0152/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Salajane hääletus (kodukorra artikli 191 lõige 1))

AMETISSE NIMETAMISE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0207)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (15.9.2020 protokollilisa 1)

Kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee sõltumatu liikme ametissenimetamine
Raport ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee sõltumatu liige [N9-0042/2020 - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Irene Tinagli (A9-0151/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Salajane hääletus (kodukorra artikli 191 lõige 1))

AMETISSE NIMETAMISE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0208)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (15.9.2020 protokollilisa 2)

Kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee sõltumatu liikme ametissenimetamine
Raport ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee sõltumatu liige [N9-0042/2020 - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Irene Tinagli (A9-0153/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Salajane hääletus (kodukorra artikli 191 lõige 1))

AMETISSE NIMETAMISE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0209)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (15.9.2020 protokollilisa 3)

Juhataja luges ette kiirmenetluse taotluste üle toimunud hääletuse tulemused.

Kestlik raudteeturg seoses COVID-19 pandeemiaga ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - TRAN-komisjon

Euroopa Parlament kiitis taotluse nimelisel hääletusel heaks (679 poolt, 3 vastu, erapooletuid 4).

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 8: Maksete assigneeringute suurendamine erakorralise toetuse rahastamisvahendile, et rahastada COVID-19 vaktsiinistrateegiat ja koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatuse+ mõju jaoks
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - BUDG-komisjon

Euroopa Parlament kiitis taotluse nimelisel hääletusel heaks (651 poolt, 23 vastu, erapooletuid 12).

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Portugalil kohaldada Madeira ja Assooride autonoomsetes piirkondades toodetud teatavate alkohoolsete toodete suhtes vähendatud aktsiisimäära *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Portugalil kohaldada Madeira ja Assooride autonoomsetes piirkondades toodetud teatavate alkohoolsete toodete suhtes vähendatud aktsiisimäära [COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Younous Omarjee (A9-0140/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud ühel hääletusel (P9_TA(2020)0210)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

Tõhusad meetmed programmide „Erasmus+“, „Loov Euroopa“ ja Euroopa solidaarsuskorpuse keskkonnasäästlikumaks muutmiseks
Raport tõhusate meetmete kohta programmide „Erasmus+“ ja „Loov Euroopa“ ning Euroopa solidaarsuskorpuse keskkonnasäästlikumaks muutmiseks [2019/2195(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Laurence Farreng (A9-0141/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0211)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

Istungi juhataja luges ette järgmiste raportite kohta esitatud muudatusettepanekute hääletuse tulemused:

ELi roll maailma metsade kaitsmisel ja taastamisel
Raport ELi rolli kohta maailma metsade kaitsmisel ja taastamisel [2019/2156(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0212)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

ELi ja Aafrika julgeolekukoostöö Sahelis, Lääne-Aafrikas ja Aafrika Sarves
Raport ELi ja Aafrika julgeolekukoostöö kohta Sahelis, Lääne-Aafrikas ja Aafrika Sarves [2020/2002(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Javier Nart (A9-0129/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0213)
(Hääletustulemused: 14., 15., 16. ja 17. septembri 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

(Istung katkestati kell 9.06.)

Viimane päevakajastamine: 19. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika