Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2002(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0129/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/09/2020 - 2
PV 16/09/2020 - 2

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0213

Pöytäkirja
XML 17k
Tiistai 15. syyskuuta 2020 - Bryssel

2. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen keskusvastapuolten valvontakomitea – puheenjohtajan nimittäminen
Mietintö ehdotuksesta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen keskusvastapuolten valvontakomitean puheenjohtajan nimittämisestä [N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0152/2020)

(yksinkertainen enemmistö)
(salainen äänestys (työjärjestyksen 191 artiklan 1 kohta))

NIMITYSEHDOTUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0207)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16. ja 17. syyskuuta 2020, kohta 1)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 15.9.2020 liite 1)

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen keskusvastapuolten valvontakomitea – riippumattoman jäsenen nimittäminen
Mietintö ehdotuksesta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen keskusvastapuolten valvontakomitean riippumattoman jäsenen nimittämisestä [N9-0042/2020 - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0151/2020)

(yksinkertainen enemmistö)
(salainen äänestys (työjärjestyksen 191 artiklan 1 kohta))

NIMITYSEHDOTUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0208)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16. ja 17. syyskuuta 2020, kohta 2)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 15.9.2020 liite 2)

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen keskusvastapuolten valvontakomitea – riippumattoman jäsenen nimittäminen
Mietintö ehdotuksesta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen keskusvastapuolten valvontakomitean riippumattoman jäsenen nimittämisestä [N9-0042/2020 - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0153/2020)

(yksinkertainen enemmistö)
(salainen äänestys (työjärjestyksen 191 artiklan 1 kohta))

NIMITYSEHDOTUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0209)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16. ja 17. syyskuuta 2020, kohta 3)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 15.9.2020 liite 3)

Puhemies luki ääneen kiireellistä käsittelyä koskevista pyynnöistä toimitettujen äänestysten tulokset:

Toimenpiteiden vahvistaminen kestäviä rautatiemarkkinoita varten covid-19-pandemian johdosta ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - TRAN-valiokunta

Parlamentti hyväksyi pyynnön NHÄ:ssä (679 puolesta, 3 vastaan, 4 tyhjää).

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hyväksyttiin.

Lisätalousarvioesitys nro 8 varainhoitovuoden 2020 yleiseen talousarvioon: Maksumäärärahojen lisäys hätätilanteen tukivälinettä varten covid-19-rokotestrategian rahoittamiseksi sekä koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevaa toista investointialoitetta varten
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - BUDG-valiokunta

Parlamentti hyväksyi pyynnön NHÄ:ssä (651 puolesta, 23 vastaan, 12 tyhjää).

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hyväksyttiin.

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Tiettyihin Madeiran ja Azorien itsehallintoalueilla tuotettaviin alkoholituotteisiin sovellettavat alennetut valmisteverokannat *
Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettuja valmisteverokantoja tiettyihin Madeiran ja Azorien itsehallintoalueilla tuotettaviin alkoholituotteisiin [COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Younous Omarjee (A9-0140/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0210)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16. ja 17. syyskuuta 2020, kohta 4)

Tehokkaat toimenpiteet Erasmus+ -ohjelman ja Luova Eurooppa -ohjelman sekä Euroopan solidaarisuusjoukkojen muuttamiseksi ympäristöystävällisemmiksi
Mietintö tehokkaista toimenpiteistä Erasmus+ -ohjelman ja Luova Eurooppa -ohjelman sekä Euroopan solidaarisuusjoukkojen muuttamiseksi ympäristöystävällisemmiksi [2019/2195(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Laurence Farreng (A9-0141/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0211)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16. ja 17. syyskuuta 2020, kohta 5)

Puhemies luki ääneen seuraaviin asiakirjoihin esitetyistä tarkistuksista toimitettujen äänestysten tulokset:

EU:n tehtävä maailman metsien suojelemisessa ja ennallistamisessa
Mietintö EU:n tehtävästä maailman metsien suojelemisessa ja ennallistamisessa [2019/2156(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0212)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16. ja 17. syyskuuta 2020, kohta 6)

EU:n ja Afrikan turvallisuusyhteistyö Sahelin alueella, Länsi-Afrikassa ja Afrikan sarvessa
Mietintö EU:n ja Afrikan turvallisuusyhteistyöstä Sahelin alueella, Länsi-Afrikassa ja Afrikan sarvessa [2020/2002(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Javier Nart (A9-0129/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0213)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16. ja 17. syyskuuta 2020, kohta 7)

(Istunto keskeytettiin klo 9.06.)

Päivitetty viimeksi: 19. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö