Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2020/2002(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A9-0129/2020

Debates :

Balsojumi :

PV 15/09/2020 - 2
PV 16/09/2020 - 2

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0213

Protokols
XML 17k
Otrdiena, 2020. gada 15. septembris - Brisele

2. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītājs nolasīja balsošanas rezultātus.

CCP uzraudzības komitejas priekšsēdētāja iecelšana
Ziņojums par priekšlikumu iecelt Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes CCP uzraudzības komitejas priekšsēdētāju [N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Irene Tinagli (A9-0152/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Aizklātā balsošana (Reglamenta 191. panta 1. punkts))

IECELŠANA

Apstiprināts (P9_TA(2020)0207).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16. un 17. septembra pielikums "Balsošanas rezultāti" 1. punkts.)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (15.9.2020. protokola 1. pielikums ).

CCP uzraudzības komitejas neatkarīga locekļa iecelšana
Ziņojums par priekšlikumu iecelt Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes CCP uzraudzības komitejas neatkarīgu locekli [N9-0042/2020 - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Irene Tinagli (A9-0151/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Aizklātā balsošana (Reglamenta 191. panta 1. punkts))

IECELŠANA

Apstiprināts (P9_TA(2020)0208).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16. un 17. septembra pielikums "Balsošanas rezultāti" 2. punkts.)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (15.9.2020. protokola 2. pielikums ).

CCP uzraudzības komitejas neatkarīga locekļa iecelšana
Ziņojums par priekšlikumu iecelt Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes CCP uzraudzības komitejas neatkarīgu locekli [N9-0042/2020 - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Irene Tinagli (A9-0153/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Aizklātā balsošana (Reglamenta 191. panta 1. punkts))

IECELŠANA

Apstiprināts (P9_TA(2020)0209).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16. un 17. septembra pielikums "Balsošanas rezultāti" 3. punkts.)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (15.9.2020. protokola 3. pielikums ).

Sēdes vadītājs nolasīja rezultātus balsošanai par pieprasījumiem piemērot steidzamības procedūru.

Ilgtspējīgs dzelzceļa tirgus, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - TRAN komiteja

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (679 par, 3 pret, 4 atturas).

Tika atļauts piemērot steidzamības procedūru.

Budžeta grozījuma Nr. 8 projekts "Maksājumu apropriāciju palielinājums Ārkārtas atbalsta instrumentam, lai finansētu Covid-19 vakcīnu stratēģiju, un Papildinātās investīciju iniciatīvas reaģēšanai uz koronavīrusu ietekmei"
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - BUDG komiteja

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (651 par, 23 pret, 12 atturas).

Tika atļauts piemērot steidzamības procedūru.

Sēdes vadītājs nolasīja balsošanas rezultātus par turpmāk minētajiem dokumentiem.

Samazināta akcīzes nodokļa likme konkrētiem Madeiras un Azoru salu autonomajā apgabalā ražotiem alkoholiskajiem produktiem *
Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Portugālei atļauj piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi konkrētiem Madeiras un Azoru salu autonomajā apgabalā ražotiem alkoholiskajiem produktiem [COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Younous Omarjee (A9-0140/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0210).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16. un 17. septembra pielikums "Balsošanas rezultāti" 4. punkts.)

Efektīvi pasākumi programmas "Erasmus+", programmas "Radošā Eiropa" un Eiropas Solidaritātes korpusa zaļināšanai
Ziņojums par efektīviem pasākumiem programmas “Erasmus+”, programmas “Radošā Eiropa” un Eiropas Solidaritātes korpusa zaļināšanai [2019/2195(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Laurence Farreng (A9-0141/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0211).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16. un 17. septembra pielikums "Balsošanas rezultāti" 5. punkts.)

Sēdes vadītājs nolasīja rezultātus balsošanai par grozījumiem turpmāk minētajos dokumentos.

ES loma pasaules mežu aizsargāšanā un atjaunošanā
Ziņojums par ES lomu pasaules mežu aizsardzībā un atjaunošanā [2019/2156(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Stanislav Polčák (A9-0143/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0212).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16. un 17. septembra pielikums "Balsošanas rezultāti" 6. punkts.)

ES un Āfrikas sadarbība drošības jomā Sāhelas reģionā, Rietumāfrikā un Āfrikas ragā
Ziņojums par ES un Āfrikas sadarbību drošības jomā Sāhelas reģionā, Rietumāfrikā un Āfrikas ragā [2020/2002(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Javier Nart (A9-0129/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0213).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 14., 15., 16. un 17. septembra pielikums "Balsošanas rezultāti" 7. punkts.)

(Sēde tika pārtraukta plkst. 9.06.)

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 19. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika