Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/2002(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0129/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/09/2020 - 2
PV 16/09/2020 - 2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0213

Notulen
XML 17k
Dinsdag 15 september 2020 - Brussel

2. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Benoeming van de voorzitter van het comité voor toezicht op CTP's
Verslag over het voorstel voor de benoeming van de voorzitter van het comité voor toezicht op CTP's van de Europese Autoriteit voor effecten en markten [N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0152/2020)

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

BENOEMING

Goedgekeurd (P9_TA(2020)0207)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 1)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 15.9.2020)

Benoeming van een onafhankelijk lid van het comité voor toezicht op CTP's
Verslag over het voorstel voor de benoeming van een onafhankelijk lid van het comité voor toezicht op CTP's van de Europese Autoriteit voor effecten en markten [N9-0042/2020 - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0151/2020)

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

BENOEMING

Goedgekeurd (P9_TA(2020)0208)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 2)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 2 van de notulen van 15.9.2020)

Benoeming van een onafhankelijk lid van het comité voor toezicht op CTP's
Verslag over het voorstel voor de benoeming van een onafhankelijk lid van het comité voor toezicht op CTP's van de Europese Autoriteit voor effecten en markten [N9-0042/2020 - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0153/2020)

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

BENOEMING

Goedgekeurd (P9_TA(2020)0209)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 3)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 3 van de notulen van 15.9.2020)

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de verzoeken om toepassing van de urgentieprocedure:

Een duurzame spoorwegmarkt naar aanleiding van de COVID-19-pandemie ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - commissie TRAN

Bij HS (679 voor, 3 tegen, 4 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8: Verhoging van de betalingskredieten voor het instrument voor noodhulp ter financiering van de COVID-19-vaccinstrategie en met het oog op de effecten van het corona-investeringsinitiatief plus
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - commissie BUDG

Bij HS (651 voor, 23 tegen, 12 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Portugal wordt gemachtigd een verlaagd accijnstarief toe te passen op bepaalde in de autonome regio’s Madeira en de Azoren geproduceerde alcoholhoudende producten *
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Portugal wordt gemachtigd een verlaagd accijnstarief toe te passen op bepaalde in de autonome regio’s Madeira en de Azoren geproduceerde alcoholhoudende producten [COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Younous Omarjee (A9-0140/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd bij enkele stemming (P9_TA(2020)0210)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 4)

Doeltreffende maatregelen voor een "groen" Erasmus+, Creatief Europa en het Europees Solidariteitskorps
Verslag over doeltreffende maatregelen voor een "groen" Erasmus+, Creatief Europa en het Europees Solidariteitskorps [2019/2195(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Laurence Farreng (A9-0141/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0211)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 5)

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de amendementen op:

Maatregelen van de EU om de bossen wereldwijd te beschermen en te herstellen
Verslag over maatregelen van de EU om de bossen wereldwijd te beschermen en te herstellen [2019/2156(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0212)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 6)

Samenwerking tussen de EU en Afrika op het gebied van veiligheid in de Sahelregio, West-Afrika en de Hoorn van Afrika
Verslag over de samenwerking tussen de EU en Afrika op het gebied van veiligheid in de Sahelregio, West-Afrika en de Hoorn van Afrika [2020/2002(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Javier Nart (A9-0129/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0213)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16 en 17 september 2020, punt 7)

(De vergadering wordt om 9.06 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid