Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2002(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0129/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/09/2020 - 2
PV 16/09/2020 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0213

Zápisnica
XML 17k
Utorok, 15. septembra 2020 - Brusel

2. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Vymenovanie predsedu výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami
Správa o návrhu na vymenovanie predsedu výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy [N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Irene Tinagli (A9-0152/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Tajné hlasovanie (článok 191 ods. 1 rokovacieho poriadku))

VYMENOVANIE

Schválené (P9_TA(2020)0207)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 1)
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice (
príloha 1 zápisnice zo dňa 15.9.2020)

Vymenovanie nezávislého člena výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami
Správa o návrhu na vymenovanie nezávislého člena výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy [N9-0042/2020 - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Irene Tinagli (A9-0151/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Tajné hlasovanie (článok 191 ods. 1 rokovacieho poriadku))

VYMENOVANIE

Schválené (P9_TA(2020)0208)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 2)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 2 zápisnice zo dňa 15.9.2020)

Vymenovanie nezávislého člena výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami
Správa o návrhu na vymenovanie nezávislého člena výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy [N9-0042/2020 - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Irene Tinagli (A9-0153/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Tajné hlasovanie (článok 191 ods. 1 rokovacieho poriadku))

VYMENOVANIE

Schválené (P9_TA(2020)0209)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 3)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 3 zápisnice zo dňa 15.9.2020)

Predseda oznámil výsledky hlasovania o žiadostiach o použitie postupu pre naliehavé prípady:

Udržateľný trh železničnej dopravy vzhľadom na pandémiu COVID-19 ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - výbor TRAN

Parlament žiadosť schválil v hlasovaní podľa mien (za: 679, proti: 3, zdržali sa hlasovania: 4).

Parlament schválil žiadosť o naliehavý postup.

Návrh opravného rozpočtu č. 8: Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov pre nástroj núdzovej podpory na financovanie stratégie v oblasti vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 a pre dosah Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus Plus
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - výbor BUDG

Parlament žiadosť schválil v hlasovaní podľa mien (za: 651, proti: 23, zdržali sa hlasovania: 12).

Parlament schválil žiadosť o naliehavý postup.

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa Portugalsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane na určité alkoholické výrobky vyrábané v autonómnych oblastiach Madeira a Azory *
Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Portugalsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane na určité alkoholické výrobky vyrábané v autonómnych oblastiach Madeira a Azory [COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Younous Omarjee (A9-0140/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Schválené v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0210)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 4)

Účinné opatrenia na zvýšenie ekologickosti programov Erasmus+ a Kreatívna Európa a Európskeho zboru solidarity
Správa o účinných opatreniach na zvýšenie ekologickosti programov Erasmus+ a Kreatívna Európa a Európskeho zboru solidarity [2019/2195(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Laurence Farreng (A9-0141/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0211)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 5)

Predseda oznámil výsledky hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch k týmto dokumentom:

Úloha EÚ pri ochrane a obnove svetových lesov
Správa o úlohe EÚ pri ochrane a obnove svetových lesov [2019/2156(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0212)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 6)

Bezpečnostná spolupráca EÚ a Afriky v regióne Sahel, v západnej Afrike a v Africkom rohu
Správa o bezpečnostnej spolupráci EÚ a Afriky v regióne Sahel, v západnej Afrike a v Africkom rohu [2020/2002(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Javier Nart (A9-0129/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0213)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14.,15., 16. a 17. septembra 2020, bod 7)

(Rokovanie bolo prerušené o 9.06 h.)

Posledná úprava: 19. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia