Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 4k
Tirsdag den 15. september 2020 - Bruxelles

4. Forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på den farlige eskalering og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhavsområde (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på den farlige eskalering og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhavsområde (2020/2774(RSP))

Michael Roth (Rådets formand) og Josep Borrell Fontelles (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelserne.

Talere: David McAllister for PPE-Gruppen, Nacho Sánchez Amor for S&D-Gruppen, Malik Azmani for Renew-Gruppen, Jérôme Rivière for ID-Gruppen, Sergey Lagodinsky for Verts/ALE-Gruppen, Emmanouil Fragkos for ECR-Gruppen, Martin Schirdewan for GUE/NGL-Gruppen, Lefteris Nikolaou-Alavanos, løsgænger, Esteban González Pons, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Angelo Ciocca, Mounir Satouri, Angel Dzhambazki, Elena Kountoura, Carles Puigdemont i Casamajó, Manolis Kefalogiannis, Nikos Androulakis, Ilhan Kyuchyuk, Peter Kofod, François Alfonsi, Hermann Tertsch, Giorgos Georgiou, Fabio Massimo Castaldo, Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Hilde Vautmans, Roman Haider, Assita Kanko, Özlem Demirel, Arnaud Danjean, Isabel Santos, Chrysoula Zacharopoulou og Jaak Madison.

(Fortsat forhandling: punkt 6 i protokollen af 15.9.2020)

Seneste opdatering: 19. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik