Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 4k
Teisipäev, 15. september 2020 - Brüssel

4. Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise ettevalmistamine, mille keskmes on olukorra ohtlik teravnemine ja Türgi roll Vahemere idaosas (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise ettevalmistamine, mille keskmes on olukorra ohtlik teravnemine ja Türgi roll Vahemere idaosas (2020/2774(RSP))

Michael Roth (nõukogu ametis olev eesistuja) ja Josep Borrell Fontelles (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid David McAllister fraktsiooni PPE nimel, Nacho Sánchez Amor fraktsiooni S&D nimel, Malik Azmani fraktsiooni Renew nimel, Jérôme Rivière fraktsiooni ID nimel, Sergey Lagodinsky fraktsiooni Verts/ALE nimel, Emmanouil Fragkos fraktsiooni ECR nimel, Martin Schirdewan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Lefteris Nikolaou-Alavanos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Esteban González Pons, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Angelo Ciocca, Mounir Satouri, Angel Dzhambazki, Elena Kountoura, Carles Puigdemont i Casamajó, Manolis Kefalogiannis, Nikos Androulakis, Ilhan Kyuchyuk, Peter Kofod, François Alfonsi, Hermann Tertsch, Giorgos Georgiou, Fabio Massimo Castaldo, Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Hilde Vautmans, Roman Haider, Assita Kanko, Özlem Demirel, Arnaud Danjean, Isabel Santos, Chrysoula Zacharopoulou ja Jaak Madison.

(Arutelu jätk: 15.9.2020 protokollipunkt 6)

Viimane päevakajastamine: 19. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika