Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 4k
Tiistai 15. syyskuuta 2020 - Bryssel

4. Ylimääräisen Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelu, erityisesti vaarallinen eskaloituminen ja Turkin rooli itäisellä Välimerellä (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Ylimääräisen Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelu, erityisesti vaarallinen eskaloituminen ja Turkin rooli itäisellä Välimerellä (2020/2774(RSP))

Michael Roth (neuvoston puheenjohtaja) ja Josep Borrell Fontelles (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: David McAllister PPE-ryhmän puolesta, Nacho Sánchez Amor S&D-ryhmän puolesta, Malik Azmani Renew-ryhmän puolesta, Jérôme Rivière ID-ryhmän puolesta, Sergey Lagodinsky Verts/ALE-ryhmän puolesta, Emmanouil Fragkos ECR-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lefteris Nikolaou-Alavanos, Esteban González Pons, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Angelo Ciocca, Mounir Satouri, Angel Dzhambazki, Elena Kountoura, Carles Puigdemont i Casamajó, Manolis Kefalogiannis, Nikos Androulakis, Ilhan Kyuchyuk, Peter Kofod, François Alfonsi, Hermann Tertsch, Giorgos Georgiou, Fabio Massimo Castaldo, Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Hilde Vautmans, Roman Haider, Assita Kanko, Özlem Demirel, Arnaud Danjean, Isabel Santos, Chrysoula Zacharopoulou ja Jaak Madison.

(jatkoa keskustelulle: istunnon pöytäkirja 15.9.2020, kohta 6)

Päivitetty viimeksi: 19. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö