Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 4k
Antradienis, 2020 m. rugsėjo 15 d. - Briuselis

4. Pasirengimas specialiajam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, atsižvelgiant į pavojingai padidėjusią įtampą ir Turkijos vaidmenį rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas specialiajam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, atsižvelgiant į pavojingai padidėjusią įtampą ir Turkijos vaidmenį rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje (2020/2774(RSP))

Michael Roth (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Josep Borrell Fontelles (Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimus.

Kalbėjo David McAllister PPE frakcijos vardu, Nacho Sánchez Amor S&D frakcijos vardu, Malik Azmani Renew frakcijos vardu, Jérôme Rivière ID frakcijos vardu, Sergey Lagodinsky Verts/ALE frakcijos vardu, Emmanouil Fragkos ECR frakcijos vardu, Martin Schirdewan GUE/NGL frakcijos vardu, Lefteris Nikolaou-Alavanos, nepriklausomas Parlamento narys, Esteban González Pons, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Angelo Ciocca, Mounir Satouri, Angel Dzhambazki, Elena Kountoura, Carles Puigdemont i Casamajó, Manolis Kefalogiannis, Nikos Androulakis, Ilhan Kyuchyuk, Peter Kofod, François Alfonsi, Hermann Tertsch, Giorgos Georgiou, Fabio Massimo Castaldo, Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Hilde Vautmans, Roman Haider, Assita Kanko, Özlem Demirel, Arnaud Danjean, Isabel Santos, Chrysoula Zacharopoulou ir Jaak Madison.

(Diskusijų tęsinys: 2020 09 15 protokolo 6 punktas).

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika