Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 4k
Dinsdag 15 september 2020 - Brussel

4. Voorbereiding van de buitengewone Europese Raad over de gevaarlijke escalatie in het oostelijke Middellandse Zeegebied en de rol van Turkije (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de buitengewone Europese Raad over de gevaarlijke escalatie in het oostelijke Middellandse Zeegebied en de rol van Turkije (2020/2774(RSP))

Michael Roth (fungerend voorzitter van de Raad) en Josep Borrell Fontelles (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door David McAllister, namens de PPE-Fractie, Nacho Sánchez Amor, namens de S&D-Fractie, Malik Azmani, namens de Renew-Fractie, Jérôme Rivière, namens de ID-Fractie, Sergey Lagodinsky, namens de Verts/ALE-Fractie, Emmanouil Fragkos, namens de ECR-Fractie, Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, Lefteris Nikolaou-Alavanos, niet-fractiegebonden lid, Esteban González Pons, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Angelo Ciocca, Mounir Satouri, Angel Dzhambazki, Elena Kountoura, Carles Puigdemont i Casamajó, Manolis Kefalogiannis, Nikos Androulakis, Ilhan Kyuchyuk, Peter Kofod, François Alfonsi, Hermann Tertsch, Giorgos Georgiou, Fabio Massimo Castaldo, Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Hilde Vautmans, Roman Haider, Assita Kanko, Özlem Demirel, Arnaud Danjean, Isabel Santos, Chrysoula Zacharopoulou en Jaak Madison.

(Voortzetting van het debat: punt 6 van de notulen van 15.9.2020)

Laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid