Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 4k
Marţi, 15 septembrie 2020 - Bruxelles

4. Pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European axate pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în estul Mării Mediterane (dezbatere)
Stenograma

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European axate pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în estul Mării Mediterane (2020/2774(RSP))

Michael Roth (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Josep Borrell Fontelles (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) au făcut declarațiile.

Au intervenit David McAllister, în numele Grupului PPE, Nacho Sánchez Amor, în numele Grupului S&D, Malik Azmani, în numele Grupului Renew, Jérôme Rivière, în numele Grupului ID, Sergey Lagodinsky, în numele Grupului Verts/ALE, Emmanouil Fragkos, în numele Grupului ECR, Martin Schirdewan, în numele Grupului GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos, neafiliat, Esteban González Pons, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Angelo Ciocca, Mounir Satouri, Angel Dzhambazki, Elena Kountoura, Carles Puigdemont i Casamajó, Manolis Kefalogiannis, Nikos Androulakis, Ilhan Kyuchyuk, Peter Kofod, François Alfonsi, Hermann Tertsch, Giorgos Georgiou, Fabio Massimo Castaldo, Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Hilde Vautmans, Roman Haider, Assita Kanko, Özlem Demirel, Arnaud Danjean, Isabel Santos, Chrysoula Zacharopoulou și Jaak Madison.

(Continuarea dezbaterii: punctul 6 al PV din 15.9.2020)

Ultima actualizare: 19 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate