Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 4k
Torek, 15. september 2020 - Bruselj

4. Priprave na izredno zasedanje Evropskega sveta s poudarkom na nevarnem zaostrovanju in vlogi Turčije v vzhodnem Sredozemlju (razprava)
Dobesedni zapis

Izjavi Sveta in Komisije: Priprave na izredno zasedanje Evropskega sveta s poudarkom na nevarnem zaostrovanju in vlogi Turčije v vzhodnem Sredozemlju (2020/2774(RSP))

Michael Roth (predsedujoči Svetu) in Josep Borrell Fontelles (podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) sta podala izjavi.

Govorili so David McAllister v imenu skupine PPE, Nacho Sánchez Amor v imenu skupine S&D, Malik Azmani v imenu skupine Renew, Jérôme Rivière v imenu skupine ID, Sergey Lagodinsky v imenu skupine Verts/ALE, Emmanouil Fragkos v imenu skupine ECR, Martin Schirdewan v imenu skupine GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos (samostojni poslanec), Esteban González Pons, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Angelo Ciocca, Mounir Satouri, Angel Dzhambazki, Elena Kountoura, Carles Puigdemont i Casamajó, Manolis Kefalogiannis, Nikos Androulakis, Ilhan Kyuchyuk, Peter Kofod, François Alfonsi, Hermann Tertsch, Giorgos Georgiou, Fabio Massimo Castaldo, Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Hilde Vautmans, Roman Haider, Assita Kanko, Özlem Demirel, Arnaud Danjean, Isabel Santos, Chrysoula Zacharopoulou in Jaak Madison.

(Nadaljevanje razprave: točka 6 zapisnika z dne 15.9.2020)

Zadnja posodobitev: 19. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov