Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 4k
Tisdagen den 15 september 2020 - Bryssel

4. Förberedelse av Europeiska rådets extra möte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse av Europeiska rådets extra möte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet (2020/2774(RSP))

Michael Roth (rådets tjänstgörande ordförande) och Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde uttalanden.

Talare: David McAllister för PPE-gruppen, Nacho Sánchez Amor för S&D-gruppen, Malik Azmani för Renew-gruppen, Jérôme Rivière för ID-gruppen, Sergey Lagodinsky för Verts/ALE-gruppen, Emmanouil Fragkos för ECR-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, Lefteris Nikolaou-Alavanos, grupplös, Esteban González Pons, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Angelo Ciocca, Mounir Satouri, Angel Dzhambazki, Elena Kountoura, Carles Puigdemont i Casamajó, Manolis Kefalogiannis, Nikos Androulakis, Ilhan Kyuchyuk, Peter Kofod, François Alfonsi, Hermann Tertsch, Giorgos Georgiou, Fabio Massimo Castaldo, Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Hilde Vautmans, Roman Haider, Assita Kanko, Özlem Demirel, Arnaud Danjean, Isabel Santos, Chrysoula Zacharopoulou och Jaak Madison.

(Fortsättningen på debatten: punkt 6 i protokollet av den 15.9.2020)

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy