Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 4k
Tirsdag den 15. september 2020 - Bruxelles

5. Første afstemningsrunde
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

—   Ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme ***I
Betænkning om orslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Nikos Androulakis (A9-0148/2020);

—   Det globale system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2015/757 for at tage passende hensyn til det globale system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Jutta Paulus (A9-0144/2020);

—   Forslag til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter *
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Budgetudvalget. Ordførere: José Manuel Fernandes og Valérie Hayer (A9-0146/2020);

—   Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien
Betænkning om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Georgien [2019/2200(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Sven Mikser (A9-0136/2020).

Afstemningen ville være åben til kl.11.45.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 14.15.

Seneste opdatering: 19. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik