Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 4k
Tiistai 15. syyskuuta 2020 - Bryssel

5. Ensimmäiset äänestykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin tarkistukset seuraaviin asiakirjoihin:

—   Unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttaminen ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

—   Alusten polttoöljynkulutusta koskevien tietojen maailmanlaajuinen tiedonkeruujärjestelmä ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2015/757 muuttamisesta alusten polttoöljynkulutusta koskevien tietojen maailmanlaajuisen tiedonkeruujärjestelmän huomioon ottamiseksi [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

—   Esitys neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä *
Mietintö esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: José Manuel Fernandes ja Valérie Hayer (A9-0146/2020)

—   EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano
Mietintö EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta [2019/2200(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Sven Mikser (A9-0136/2020).

Äänestykset olivat avoinna klo 11.45 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 14.15.

Päivitetty viimeksi: 19. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö