Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 4k
Antradienis, 2020 m. rugsėjo 15 d. - Briuselis

5. Pirmasis balsavimas
Stenograma

Parlamentas balsavo dėl šių pakeitimų:

—   Dalinis Sprendimo Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo keitimas ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Nikos Androulakis (A9-0148/2020);

—   Pasaulinė laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistema ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, deramai atsižvelgiant į pasaulinę laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistemą, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/757 [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Jutta Paulus (A9-0144/2020);

—   Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projektas *
Pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projekto [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: José Manuel Fernandes ir Valérie Hayer (A9-0146/2020);

—   ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimas
Pranešimas dėl ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimo [2019/2200(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Sven Mikser (A9-0136/2020).

Balsavimas bus tęsiamas iki 11.45 val.

Pradėta balsuoti.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 14.15 val.

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika