Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 4k
Otrdiena, 2020. gada 15. septembris - Brisele

5. Pirmā balsošana
Stenogramma

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem turpmāk minētajos dokumentos.

—   Grozījumu izdarīšana Lēmumā Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Nikos Androulakis (A9-0148/2020).

—   Kuģu degvieleļļas patēriņa datu vākšanas globālā sistēma ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2015/757, lai pienācīgi ņemtu vērā kuģu degvieleļļas patēriņa datu vākšanas globālo sistēmu [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Jutta Paulus (A9-0144/2020).

—   Projekts Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu *
Ziņojums par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Budžeta komiteja. Referenti: José Manuel Fernandes un Valérie Hayer (A9-0146/2020).

—   ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošana
Ziņojums par ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošanu [2019/2200(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Sven Mikser (A9-0136/2020).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 11.45.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 14.15.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 19. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika