Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2774(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0260/2020

Разисквания :

PV 15/09/2020 - 6
CRE 15/09/2020 - 6

Гласувания :

PV 17/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 12

Приети текстове :

P9_TA(2020)0230

Протокол
XML 11k
Вторник, 15 септември 2020 г. - Брюксел

6. Подготовка на извънредното заседание на Европейския съвет, с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие (продължeние на разискването)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка на извънредното заседание на Европейския съвет, с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие (2020/2774(RSP))

(Начало на разискването: точка 4 от протокола от 15.9.2020 г.)

Изказаха се Isabel Wiseler-Lima, Brando Benifei, Nicolaus Fest, Paulo Rangel, Evin Incir, Isabella Tovaglieri, Massimiliano Salini, Eva Kaili, Tom Vandendriessche, Anna-Michelle Asimakopoulou, Costas Mavrides, Loucas Fourlas и Sunčana Glavak.

Изказаха се Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ) и Michael Roth (действащ председател на Съвета).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Peter Kofod, Jaak Madison, Harald Vilimsky и Tom Vandendriessche, от името на групата ID, относно подготовката на специалната среща на върха на Европейския съвет с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие (2020/2774(RSP)) (B9-0258/2020);

—   Stelios Kouloglou и Giorgos Georgiou, от името на групата GUE/NGL, относно подготовката на специалната среща на върха на Европейския съвет с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие (2020/2774(RSP)) (B9-0260/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Viola Von Cramon Taubadel, Jordi Solé, Mounir Satouri, Hannah Neumann, Tineke Strik, François Alfonsi, Alviina Alametsä, Ernest Urtasun, Petra De Sutter, Monika Vana, Diana Riba i Giner и Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, относно подготовката на специалната среща на върха на Европейския съвет с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие (2020/2774(RSP)) (B9-0263/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula и Nacho Sánchez Amor, от името на групата S&D, относно подготовката на специалната среща на върха на Европейския съвет с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие (2020/2774(RSP)) (B9-0264/2020);

—   Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Vlad Marius Botoş, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Bernard Guetta, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Ramona Strugariu и Hilde Vautmans, от името на групата Renew, относно подготовката на специалната среща на върха на Европейския съвет с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие (2020/2774(RSP)) (B9-0266/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk и Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, относно подготовката на специалната среща на върха на Европейския съвет с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие (2020/2774(RSP)) (B9-0268/2020);

—   Michael Gahler, Kris Peeters, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Vangelis Meimarakis, David Lega, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou и Anna Michelle Asimakopoulou, от името на групата PPE, относно подготовката на специалната среща на върха на Европейския съвет с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие (2020/2774(RSP)) (B9-0270/2020).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 2 от протокола от 17.9.2020 г. (изменения), точка 12 от протокола от 17.9.2020 г. (окончателно гласуване).

Последно осъвременяване: 19 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност