Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2774(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0260/2020

Keskustelut :

PV 15/09/2020 - 6
CRE 15/09/2020 - 6

Äänestykset :

PV 17/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 12

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0230

Pöytäkirja
XML 9k
Tiistai 15. syyskuuta 2020 - Bryssel

6. Ylimääräisen Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelu, erityisesti vaarallinen eskaloituminen ja Turkin rooli itäisellä Välimerellä (jatkoa keskustelulle)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Ylimääräisen Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelu, erityisesti vaarallinen eskaloituminen ja Turkin rooli itäisellä Välimerellä (2020/2774(RSP))

(keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 15.9.2020, kohta 4)

Puheenvuorot: Isabel Wiseler-Lima, Brando Benifei, Nicolaus Fest, Paulo Rangel, Evin Incir, Isabella Tovaglieri, Massimiliano Salini, Eva Kaili, Tom Vandendriessche, Anna-Michelle Asimakopoulou, Costas Mavrides, Loucas Fourlas ja Sunčana Glavak.

Puheenvuorot: Josep Borrell Fontelles (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) ja Michael Roth (neuvoston puheenjohtaja).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Peter Kofod, Jaak Madison, Harald Vilimsky ja Tom Vandendriessche ID-ryhmän puolesta Eurooppa-neuvoston ylimääräisen kokouksen valmistelusta, erityisesti vaarallisesta eskaloitumisesta ja Turkin roolista itäisellä Välimerellä (2020/2774(RSP)) (B9-0258/2020)

—   Stelios Kouloglou ja Giorgos Georgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta Eurooppa-neuvoston ylimääräisen kokouksen valmistelusta, erityisesti vaarallisesta eskaloitumisesta ja Turkin roolista itäisellä Välimerellä (2020/2774(RSP)) (B9-0260/2020)

—   Sergey Lagodinsky, Viola Von Cramon Taubadel, Jordi Solé, Mounir Satouri, Hannah Neumann, Tineke Strik, François Alfonsi, Alviina Alametsä, Ernest Urtasun, Petra De Sutter, Monika Vana, Diana Riba i Giner ja Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta Eurooppa-neuvoston ylimääräisen kokouksen valmistelusta, erityisesti vaarallisesta eskaloitumisesta ja Turkin roolista itäisellä Välimerellä (2020/2774(RSP)) (B9-0263/2020)

—   Kati Piri, Tonino Picula ja Nacho Sánchez Amor S&D-ryhmän puolesta Eurooppa-neuvoston ylimääräisen kokouksen valmistelusta, erityisesti vaarallisesta eskaloitumisesta ja Turkin roolista itäisellä Välimerellä (2020/2774(RSP)) (B9-0264/2020)

—   Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Vlad Marius Botoş, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Bernard Guetta, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Ramona Strugariu ja Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta Eurooppa-neuvoston ylimääräisen kokouksen valmistelusta, erityisesti vaarallisesta eskaloitumisesta ja Turkin roolista itäisellä Välimerellä (2020/2774(RSP)) (B9-0266/2020)

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk ja Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta Eurooppa-neuvoston ylimääräisen kokouksen valmistelusta, erityisesti vaarallisesta eskaloitumisesta ja Turkin roolista itäisellä Välimerellä (2020/2774(RSP)) (B9-0268/2020)

—   Michael Gahler, Kris Peeters, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Vangelis Meimarakis, David Lega, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou ja Anna Michelle Asimakopoulou PPE-ryhmän puolesta Eurooppa-neuvoston ylimääräisen kokouksen valmistelusta, erityisesti vaarallisesta eskaloitumisesta ja Turkin roolista itäisellä Välimerellä (2020/2774(RSP)) (B9-0270/2020).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.9.2020, kohta 2 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 17.9.2020, kohta 12 (lopullinen äänestys).

Päivitetty viimeksi: 19. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö