Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2774(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0260/2020

Debatter :

PV 15/09/2020 - 6
CRE 15/09/2020 - 6

Omröstningar :

PV 17/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 12

Antagna texter :

P9_TA(2020)0230

Protokoll
XML 9k
Tisdagen den 15 september 2020 - Bryssel

6. Förberedelse av Europeiska rådets extra möte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet (fortsättning på debatten)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse av Europeiska rådets extra möte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet (2020/2774(RSP))

(Första delen av debatten: punkt 4 i protokollet av den 15.9.2020)

Talare: Isabel Wiseler-Lima, Brando Benifei, Nicolaus Fest, Paulo Rangel, Evin Incir, Isabella Tovaglieri, Massimiliano Salini, Eva Kaili, Tom Vandendriessche, Anna-Michelle Asimakopoulou, Costas Mavrides, Loucas Fourlas och Sunčana Glavak.

Talare: Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) och Michael Roth (rådets tjänstgörande ordförande).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Peter Kofod, Jaak Madison, Harald Vilimsky och Tom Vandendriessche, för ID-gruppen, om förberedelse av Europeiska rådets extra toppmöte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet (2020/2774(RSP)) (B9-0258/2020);

—   Stelios Kouloglou och Giorgos Georgiou, för GUE/NGL-gruppen, om förberedelse av Europeiska rådets extra toppmöte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet (2020/2774(RSP)) (B9-0260/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Viola Von Cramon Taubadel, Jordi Solé, Mounir Satouri, Hannah Neumann, Tineke Strik, François Alfonsi, Alviina Alametsä, Ernest Urtasun, Petra De Sutter, Monika Vana, Diana Riba i Giner och Reinhard Bütikofer, för Verts/ALE-gruppen, om förberedelse av Europeiska rådets extra möte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet (2020/2774(RSP)) (B9-0263/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula och Nacho Sánchez Amor, för S&D-gruppen, om förberedelse av Europeiska rådets extra möte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet (2020/2774(RSP)) (B9-0264/2020);

—   Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Vlad Marius Botoş, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Bernard Guetta, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Ramona Strugariu och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, om förberedelse av Europeiska rådets extra toppmöte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet (2020/2774(RSP)) (B9-0266/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk och Jadwiga Wiśniewska, för ECR-gruppen, om förberedelse av Europeiska rådets extra möte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet (2020/2774(RSP)) (B9-0268/2020);

—   Michael Gahler, Kris Peeters, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Vangelis Meimarakis, David Lega, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou och Anna Michelle Asimakopoulou, för PPE-gruppen, om förberedelse av Europeiska rådets extra möte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet (2020/2774(RSP)) (B9-0270/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 2 i protokollet av den 17.9.2020 (ändringsförslag), punkt 12 i protokollet av den 17.9.2020 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy