Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/2779(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B9-0271/2020

Debatten :

PV 15/09/2020 - 7
CRE 15/09/2020 - 7

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0231

Notulen
XML 18k
Dinsdag 15 september 2020 - Brussel

7. Situatie in Belarus - Situatie in Libanon - Situatie in Rusland, vergiftiging van Aleksej Navalny (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Belarus (2020/2779(RSP))

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Libanon (2020/2775(RSP))

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Rusland, vergiftiging van Aleksej Navalny (2020/2777(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaringen af.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Situatie in Belarus

Het woord wordt gevoerd door Michael Gahler, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Dacian Cioloş, namens de Renew-Fractie, Thierry Mariani, namens de ID-Fractie, Viola Von Cramon-Taubadel, namens de Verts/ALE-Fractie, Anna Fotyga, namens de ECR-Fractie, Manu Pineda, namens de GUE/NGL-Fractie, Márton Gyöngyösi, niet-fractiegebonden lid, Andrius Kubilius, Kati Piri, Petras Auštrevičius, Maximilian Krah, Reinhard Bütikofer, Witold Jan Waszczykowski, Helmut Scholz, Clara Ponsatí Obiols, David McAllister, Tonino Picula, Karin Karlsbro, Ville Niinistö, Kosma Złotowski, Andrzej Halicki, Norbert Neuser, Urmas Paet, Beata Mazurek, Paulo Rangel, Isabel Santos, Charles Goerens, Vladimír Bilčík, Nils Ušakovs, Bernard Guetta, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima en Leopoldo López Gil.

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler Lima, Antonio López Istúriz White, David Lega, Andrey Kovatchev, Arba Kokalari, Rasa Juknevičienė, Tomasz Frankowski, Eugen Tomac en Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Belarus (2020/2779(RSP)) (B9-0271/2020);

—   Viola Von Cramon Taubadel, Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Diana Riba i Giner, Ville Niinistö, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Monika Vana en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Belarus (2020/2779(RSP)) (B9-0272/2020);

—   Manu Pineda en Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Belarus (2020/2779(RSP)) (B9-0273/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser en Robert Biedroń, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Belarus (2020/2779(RSP)) (B9-0274/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko en Joanna Kopcińska, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Belarus na de presidentsverkiezingen van 9 augustus 2020 (2020/2779(RSP)) (B9-0275/2020);

—   Petras Auštrevičius, Vlad Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță en Ramona Strugariu, namens de Renew-Fractie, over de situatie in Belarus (2020/2779(RSP)) (B9-0278/2020).

Situatie in Libanon

Het woord wordt gevoerd door Antonio López-Istúriz White, namens de PPE-Fractie, Isabel Santos, namens de S&D-Fractie, Nathalie Loiseau, namens de Renew-Fractie, Elena Lizzi, namens de ID-Fractie, Salima Yenbou, namens de Verts/ALE-Fractie, Beata Kempa, namens de ECR-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, niet-fractiegebonden lid, François-Xavier Bellamy, Maria Arena, Jan-Christoph Oetjen, Jordan Bardella, Jakop G. Dalunde, Benoît Lutgen, Javi López, Łukasz Kohut en Domènec Ruiz Devesa.

Situatie in Rusland, vergiftiging van Aleksej Navalny

Het woord wordt gevoerd door Michael Gahler, namens de PPE-Fractie, Kati Piri, namens de S&D-Fractie, Bernard Guetta, namens de Renew-Fractie, Thierry Mariani, namens de ID-Fractie, Sergey Lagodinsky, namens de Verts/ALE-Fractie, Anna Fotyga, namens de ECR-Fractie, Idoia Villanueva Ruiz, namens de GUE/NGL-Fractie, Andrius Kubilius, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Gunnar Beck, Pär Holmgren, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen, Isabel Santos, Hermann Tertsch, Vladimír Bilčík, Andreas Schieder, Rasa Juknevičienė, Riho Terras en Eugen Tomac.

Het woord wordt gevoerd door Josep Borrell Fontelles.

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Idoia Villanueva Ruiz, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Rusland: de vergiftiging van Aleksej Navalny (2020/2777(RSP)) (B9-0279/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Rasmus Andresen, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Monika Vana, Sven Giegold, Jordi Solé en Francisco Guerreiro, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Rusland: de vergiftiging van Aleksej Navalny (2020/2777(RSP)) (B9-0280/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula en Włodzimierz Cimoszewicz, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Rusland: de vergiftiging van Aleksej Navalny (2020/2777(RSP)) (B9-0281/2020);

—   Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Vlad Marius Botoş, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță en Ramona Strugariu, namens de Renew-Fractie, over Rusland: de vergiftiging van Aleksej Navalny (2020/2777(RSP)) (B9-0282/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Rusland: de vergiftiging van Aleksej Navalny (2020/2777(RSP)) (B9-0283/2020);

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Antonio López Istúriz White, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Radosław Sikorski, Miriam Lexmann, Roberta Metsola en David Lega, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Rusland: de vergiftiging van Aleksej Navalny (2020/2777(RSP)) (B9-0284/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 2 van de notulen van 17 september 2020 (amendementen), punt 12 van de notulen van 17 september 2020 (eindstemming).

(De vergadering wordt om 13.05 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 11 november 2020Juridische mededeling - Privacybeleid