Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/2779(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B9-0271/2020

Debaty :

PV 15/09/2020 - 7
CRE 15/09/2020 - 7

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0231

Protokół
XML 19k
Wtorek, 15 września 2020 r. - Bruksela

7. Sytuacja na Białorusi – Sytuacja w Libanie – Sytuacja w Rosji, otrucie Aleksieja Nawalnego (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja na Białorusi (2020/2779(RSP))

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Libanie (2020/2775(RSP))

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Rosji, otrucie Aleksieja Nawalnego (2020/2777(RSP))

Josep Borrell Fontelles (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosił oświadczenia.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Sytuacja na Białorusi

Głos zabrali: Michael Gahler w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Dacian Cioloş w imieniu grupy Renew, Thierry Mariani w imieniu grupy ID, Viola Von Cramon-Taubadel w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Fotyga w imieniu grupy ECR, Manu Pineda w imieniu grupy GUE/NGL, Márton Gyöngyösi niezrzeszony, Andrius Kubilius, Kati Piri, Petras Auštrevičius, Maximilian Krah, Reinhard Bütikofer, Witold Jan Waszczykowski, Helmut Scholz, Clara Ponsatí Obiols, David McAllister, Tonino Picula, Karin Karlsbro, Ville Niinistö, Kosma Złotowski, Andrzej Halicki, Norbert Neuser, Urmas Paet, Beata Mazurek, Paulo Rangel, Isabel Santos, Charles Goerens, Vladimír Bilčík, Nils Ušakovs, Bernard Guetta, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima i Leopoldo López Gil.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler Lima, Antonio López Istúriz White, David Lega, Andrey Kovatchev, Arba Kokalari, Rasa Juknevičienė, Tomasz Frankowski, Eugen Tomac i Roberta Metsola, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji na Białorusi (2020/2779(RSP)) (B9-0271/2020);

—   Viola Von Cramon Taubadel, Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Diana Riba i Giner, Ville Niinistö, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Monika Vana i Heidi Hautala, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji na Białorusi (2020/2779(RSP)) (B9-0272/2020);

—   Manu Pineda i Helmut Scholz, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji na Białorusi (2020/2779(RSP)) (B9-0273/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser i Robert Biedroń, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji na Białorusi (2020/2779(RSP)) (B9-0274/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko i Joanna Kopcińska, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji na Białorusi po wyborach prezydenckich w dniu 9 sierpnia 2020 r. (2020/2779(RSP)) (B9-0275/2020);

—   Petras Auštrevičius, Vlad Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță i Ramona Strugariu, w imieniu grupy Renew, w sprawie sytuacji na Białorusi (2020/2779(RSP)) (B9-0278/2020).

Sytuacja w Libanie

Głos zabrali: Antonio López-Istúriz White w imieniu grupy PPE, Isabel Santos w imieniu grupy S&D, Nathalie Loiseau w imieniu grupy Renew, Elena Lizzi w imieniu grupy ID, Salima Yenbou w imieniu grupy Verts/ALE, Beata Kempa w imieniu grupy ECR, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo niezrzeszony, François-Xavier Bellamy, Maria Arena, Jan-Christoph Oetjen, Jordan Bardella, Jakop G. Dalunde, Benoît Lutgen, Javi López, Łukasz Kohut i Domènec Ruiz Devesa.

Sytuacja w Rosji, otrucie Aleksieja Nawalnego

Głos zabrali: Michael Gahler w imieniu grupy PPE, Kati Piri w imieniu grupy S&D, Bernard Guetta w imieniu grupy Renew, Thierry Mariani w imieniu grupy ID, Sergey Lagodinsky w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Fotyga w imieniu grupy ECR, Idoia Villanueva Ruiz w imieniu grupy GUE/NGL, Andrius Kubilius, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Gunnar Beck, Pär Holmgren, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen, Isabel Santos, Hermann Tertsch, Vladimír Bilčík, Andreas Schieder, Rasa Juknevičienė, Riho Terras i Eugen Tomac.

Głos zabrał Josep Borrell Fontelles.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Idoia Villanueva Ruiz, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Rosji i próby otrucia Aleksieja Nawalnego (2020/2777(RSP)) (B9-0279/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Rasmus Andresen, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Monika Vana, Sven Giegold, Jordi Solé i Francisco Guerreiro, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Rosji i próby otrucia Aleksieja Nawalnego (2020/2777(RSP)) (B9-0280/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula i Włodzimierz Cimoszewicz, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Rosji: próba otrucia Aleksieja Nawalnego (2020/2777(RSP)) (B9-0281/2020);

—   Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Vlad Marius Botoş, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță i Ramona Strugariu, w imieniu grupy Renew, w sprawie Rosji i próby otrucia Aleksieja Nawalnego (2020/2777(RSP)) (B9-0282/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Rosji i próby otrucia Aleksieja Nawalnego (2020/2777(RSP)) (B9-0283/2020);

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Antonio López Istúriz White, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Radosław Sikorski, Miriam Lexmann, Roberta Metsola i David Lega, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Rosji i próby otrucia Aleksieja Nawalnego (2020/2777(RSP)) (B9-0284/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 2 protokołu z dnia 17.9.2020 (poprawki), pkt 12 protokołu z dnia 17.9.2020 (głosowanie końcowe).

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.05.)

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności