Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2779(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0271/2020

Debatter :

PV 15/09/2020 - 7
CRE 15/09/2020 - 7

Omröstningar :

PV 17/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 12

Antagna texter :

P9_TA(2020)0231

Protokoll
XML 19k
Tisdagen den 15 september 2020 - Bryssel

7. Situationen i Belarus - Situationen i Libanon - Situationen i Ryssland, förgiftningen av Aleksej Navalnyj (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Belarus (2020/2779(RSP))

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Libanon (2020/2775(RSP))

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Ryssland, förgiftningen av Aleksej Navalnyj (2020/2777(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde uttalanden.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Situationen i Belarus

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Thierry Mariani för ID-gruppen, Viola Von Cramon-Taubadel för Verts/ALE-gruppen, Anna Fotyga för ECR-gruppen, Manu Pineda för GUE/NGL-gruppen, Márton Gyöngyösi, grupplös, Andrius Kubilius, Kati Piri, Petras Auštrevičius, Maximilian Krah, Reinhard Bütikofer, Witold Jan Waszczykowski, Helmut Scholz, Clara Ponsatí Obiols, David McAllister, Tonino Picula, Karin Karlsbro, Ville Niinistö, Kosma Złotowski, Andrzej Halicki, Norbert Neuser, Urmas Paet, Beata Mazurek, Paulo Rangel, Isabel Santos, Charles Goerens, Vladimír Bilčík, Nils Ušakovs, Bernard Guetta, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima och Leopoldo López Gil.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler Lima, Antonio López Istúriz White, David Lega, Andrey Kovatchev, Arba Kokalari, Rasa Juknevičienė, Tomasz Frankowski, Eugen Tomac och Roberta Metsola, för PPE-gruppen, om situationen i Belarus (2020/2779(RSP)) (B9-0271/2020);

—   Viola Von Cramon Taubadel, Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Diana Riba i Giner, Ville Niinistö, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Monika Vana och Heidi Hautala, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Belarus (2020/2779(RSP)) (B9-0272/2020);

—   Manu Pineda och Helmut Scholz, för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Belarus (2020/2779(RSP)) (B9-0273/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser och Robert Biedroń, för S&D-gruppen, om situationen i Belarus (2020/2779(RSP)) (B9-0274/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko och Joanna Kopcińska, för ECR-gruppen, om situationen i Belarus efter presidentvalet den 9 augusti 2020 (2020/2779(RSP)) (B9-0275/2020);

—   Petras Auštrevičius, Vlad Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță och Ramona Strugariu, för Renew-gruppen, om situationen i Belarus (2020/2779(RSP)) (B9-0278/2020).

Situationen i Libanon

Talare: Antonio López-Istúriz White för PPE-gruppen, Isabel Santos för S&D-gruppen, Nathalie Loiseau för Renew-gruppen, Elena Lizzi för ID-gruppen, Salima Yenbou för Verts/ALE-gruppen, Beata Kempa för ECR-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, François-Xavier Bellamy, Maria Arena, Jan-Christoph Oetjen, Jordan Bardella, Jakop G. Dalunde, Benoît Lutgen, Javi López, Łukasz Kohut och Domènec Ruiz Devesa.

Situationen i Ryssland, förgiftningen av Aleksej Navalnyj

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, Bernard Guetta för Renew-gruppen, Thierry Mariani för ID-gruppen, Sergey Lagodinsky för Verts/ALE-gruppen, Anna Fotyga för ECR-gruppen, Idoia Villanueva Ruiz för GUE/NGL-gruppen, Andrius Kubilius, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Gunnar Beck, Pär Holmgren, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen, Isabel Santos, Hermann Tertsch, Vladimír Bilčík, Andreas Schieder, Rasa Juknevičienė, Riho Terras och Eugen Tomac.

Talare: Josep Borrell Fontelles.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Idoia Villanueva Ruiz, för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Ryssland: förgiftningen av Aleksej Navalnyj (2020/2777(RSP)) (B9-0279/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Rasmus Andresen, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Monika Vana, Sven Giegold, Jordi Solé och Francisco Guerreiro, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Ryssland: förgiftningen av Aleksej Navalnyj (2020/2777(RSP)) (B9-0280/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula och Włodzimierz Cimoszewicz, för S&D-gruppen, om situationen i Ryssland: förgiftningen av Aleksej Navalnyj (2020/2777(RSP)) (B9-0281/2020);

—   Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Vlad Marius Botoş, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță och Ramona Strugariu, för Renew-gruppen, om situationen i Ryssland, förgiftningen av Aleksej Navalnyj (2020/2777(RSP)) (B9-0282/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen, om situationen i Ryssland: förgiftningen av Aleksej Navalnyj (2020/2777(RSP)) (B9-0283/2020);

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Antonio López Istúriz White, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Radosław Sikorski, Miriam Lexmann, Roberta Metsola och David Lega, för PPE-gruppen, om situationen i Ryssland: förgiftningen av Aleksej Navalnyj (2020/2777(RSP)) (B9-0284/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 2 i protokollet av den 17.9.2020 (ändringsförslag), punkt 12 i protokollet av den 17.9.2020 (slutomröstning).

(Sammanträdet avbröts kl. 13.05.)

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy