Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2780(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0257/2020

Debatter :

PV 15/09/2020 - 11
CRE 15/09/2020 - 11

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0240

Protokoll
XML 8k
Tisdagen den 15 september 2020 - Bryssel

11. Covid-19: EU-samordning av hälsobedömningar och riskklassificering samt konsekvenserna för Schengen och den inre marknaden (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Covid-19: EU-samordning av hälsobedömningar och riskklassificering samt konsekvenserna för Schengen och den inre marknaden (2020/2780(RSP))

Didier Reynders (ledamot av kommissionen) och Michael Roth (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Andreas Schwab för PPE-gruppen, Sara Cerdas för S&D-gruppen, Véronique Trillet-Lenoir för Renew-gruppen, Silvia Sardone för ID-gruppen, Petra De Sutter för Verts/ALE-gruppen, Geert Bourgeois för ECR-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Ioannis Lagos, grupplös, Peter Liese, Christel Schaldemose, Nicolae Ştefănuță, Virginie Joron, Michèle Rivasi, Margarita de la Pisa Carrión, Clare Daly, Daniela Rondinelli, Paulo Rangel, Birgit Sippel, Dita Charanzová, Georg Mayer, Anna Cavazzini, Dolors Montserrat, Jytte Guteland och Edina Tóth.

Talare: Didier Reynders och Michael Roth.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese och Roberta Metsola, för PPE-gruppen, om covid-19: EU-samordning av hälsobedömningar och riskklassificering samt konsekvenserna för Schengen och den inre marknaden (2020/2780(RSP)) (B9-0257/2020);

—   Kateřina Konečná, för GUE/NGL-gruppen, om covid-19: EU-samordning av hälsobedömningar och riskklassificering (2020/2780(RSP)) (B9-0259/2020);

—   Véronique Trillet Lenoir, Nicolae Ştefănuță och Dita Charanzová, för Renew-gruppen, om covid-19: EU-samordning av hälsobedömningar och riskklassificering samt konsekvenserna för Schengen och den inre marknaden (2020/2780(RSP)) (B9-0261/2020);

—   Sara Cerdas, för S&D-gruppen, om covid-19: EU-samordning av hälsobedömningar och riskklassificering samt konsekvenserna för Schengen och den inre marknaden (2020/2780(RSP)) (B9-0265/2020);

—   Alexandr Vondra, för ECR-gruppen, om covid-19: EU-samordning av hälsobedömningar och riskklassificering (2020/2780(RSP)) (B9-0267/2020);

—   Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana och Tilly Metz, för Verts/ALE-gruppen, om covid-19: EU-samordning av hälsobedömningar och riskklassificering samt konsekvenserna för Schengen och den inre marknaden (2020/2780(RSP)) (B9-0269/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16 i protokollet av den 17.9.2020.

(Sammanträdet avbröts kl. 15.53.)

Senaste uppdatering: 12 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy