Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 5k
Tisdagen den 15 september 2020 - Bryssel

13. Andra omröstningsomgången
CRE

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

—   EU:s roll för att skydda och återställa världens skogar
Betänkande om intensifierade EU-insatser för att skydda och återställa världens skogar [2019/2156(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Stanislav Polčák (A9-0143/2020);

—   Säkerhetssamarbete mellan EU och Afrika i Sahelregionen, Västafrika och Afrikas horn
Betänkande om säkerhetssamarbete mellan EU och Afrika i Sahelregionen, Västafrika och Afrikas horn [2020/2002(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Javier Nart (A9-0129/2020).

Parlamentet röstade om ändringsförslag till följande ärenden:

—   Typgodkännande av motorfordon ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Esther de Lange (A9-0139/2020);

—   Fonden för en rättvis omställning ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020);

—   Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp
Betänkande om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp [2020/2003(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Hannah Neumann (A9-0137/2020).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 18.15.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages onsdagen den 16 september 2020 kl. 9.00.

Senaste uppdatering: 12 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy