Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 103k
Tirsdag den 15. september 2020 - Bruxelles

16. Modtagne dokumenter

Der var modtaget følgende dokumenter:

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2019 - Europa-Kommissionen (COM(2020)0288 [01] - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2019 – Europa-Parlamentet (COM(2020)0288 [02] - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2019 – Det Europæiske Råd og Rådet (COM(2020)0288 [03] - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2019 – Domstolen (COM(2020)0288 [04] - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2019 – Den Europæiske Revisionsret (COM(2020)0288 [05] - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2019 – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (COM(2020)0288 [06] - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2019 - Regionsudvalget (COM(2020)0288 [07] - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Den Europæiske Ombudsmand (COM(2020)0288 [08] - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (COM(2020)0288 [09] - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

JURI, LIBE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (COM(2020)0288 [10] - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, AFCO

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP) (COM(2020)0288 [11] - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL, ITRE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EUROFOUND) (COM(2020)0288 [12] - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (COM(2020)0288 [13] - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (OEDT) (COM(2020)0288 [14] - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, LIBE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (COM(2020)0288 [15] - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (COM(2020)0288 [16] - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) (COM(2020)0288 [17] - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

CULT

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (COM(2020)0288 [18] - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (EUROJUST) (COM(2020)0288 [19] - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (COM(2020)0288 [20] - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (AESM) (COM(2020)0288 [21] - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (COM(2020)0288 [22] - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (COM(2020)0288 [23] - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (COM(2020)0288 [24] - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (COM(2020)0288 [25] - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA) (COM(2020)0288 [26] - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) (COM(2020)0288 [27] - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) (COM(2020)0288 [28] - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, LIBE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Tilsynsmyndigheden for Det Europæiske GNSS (GSA) (COM(2020)0288 [29] - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (EFCA) (COM(2020)0288 [30] - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PECH

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Det Europæiske Kemikalieagentur (AEPC) (COM(2020)0288 [31] - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Euratoms Forsyningsagentur (AA) (COM(2020)0288 [32] - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) (COM(2020)0288 [33] - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (COM(2020)0288 [34] - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

FEMM

- Europa-Kommissionen : Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 – Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (ABE) (COM(2020)0288 [35] - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 – Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (COM(2020)0288 [36] - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON, EMPL

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (COM(2020)0288 [37] - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (COM(2020)0288 [38] - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Kontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (COM(2020)0288 [39] - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, IMCO

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (COM(2020)0288 [40] - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (COM(2020)0288 [41] - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (COM(2020)0288 [42] - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Den Internationale Fusionsenergiorganisation (ITER) (COM(2020)0288 [43] - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Fællesforetagende - Luftfartssikkerhed (SESAR) (COM(2020)0288 [44] - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Fællesforetagende - Luftfart og miljø (CLEAN SKY) (COM(2020)0288 [45] - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab – Regnskabsåret 2019 – Biobaserede industrier (BBI) (COM(2020)0288 [46] - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, REGI

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Initiativet om innovative lægemidler (IMI) (COM(2020)0288 [47] - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, ITRE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Fællesforetagende - Brændselsceller og brint (BCB) (COM(2020)0288 [48] - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab – Regnskabsåret 2019 – fællesforetagendet Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2020)0288 [49] - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Europa-Kommissionen: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab - Regnskabsåret 2019 - Elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (fællesforetagendet ECSEL) (COM(2020)0288 [50] - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten - Årsregnskab for Den Europæiske Udviklingsfond 2019 (COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2019: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol (COM(2020)0288 [51] - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Seneste opdatering: 12. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik