Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 104k
Utorak, 15. rujna 2020. - Bruxelles

16. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europska komisija (COM(2020)0288 [01] - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europski parlament (COM(2020)0288 [02] - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europsko vijeće i Vijeće (COM(2020)0288 [03] - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Sud Europske unije (COM(2020)0288 [04] - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Revizorski sud (COM(2020)0288 [05] - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europski gospodarski i socijalni odbor (COM(2020)0288 [06] - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Odbor regija (COM(2020)0288 [07] - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europski ombudsman (COM(2020)0288 [08] - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europski nadzornik za zaštitu podataka (COM(2020)0288 [09] - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

JURI, LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europska služba za vanjsko djelovanje (COM(2020)0288 [10] - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, AFCO

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) (COM(2020)0288 [11] - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL, ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND) (COM(2020)0288 [12] - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (COM(2020)0288 [13] - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (OEDT) (COM(2020)0288 [14] - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europska agencija za okoliš (AEE) (COM(2020)0288 [15] - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (COM(2020)0288 [16] - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (COM(2020)0288 [17] - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

CULT

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europska agencija za lijekove (EMA) (COM(2020)0288 [18] - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019 - Ured Europske unije za pravosudnu suradnju (EUROJUST) (COM(2020)0288 [19] - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (COM(2020)0288 [20] - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europska agencija za pomorsku sigurnost (AESM) (COM(2020)0288 [21] - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (COM(2020)0288 [22] - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (COM(2020)0288 [23] - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (COM(2020)0288 [24] - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) (COM(2020)0288 [25] - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Agencija Europske unije za željeznice (ERA) (COM(2020)0288 [26] - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) (COM(2020)0288 [27] - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX) (COM(2020)0288 [28] - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Agencija za europski GNSS (GSA) (COM(2020)0288 [29] - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (COM(2020)0288 [30] - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PECH

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europska agencija za kemikalije (ECHA) (COM(2020)0288 [31] - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Agencija za opskrbu Euratoma (AA) (COM(2020)0288 [32] - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (EUROPOL) (COM(2020)0288 [33] - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE) (COM(2020)0288 [34] - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

FEMM

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) (COM(2020)0288 [35] - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (COM(2020)0288 [36] - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON, EMPL

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (COM(2020)0288 [37] - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europska agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (COM(2020)0288 [38] - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019 - Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (COM(2020)0288 [39] - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, IMCO

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (COM(2020)0288 [40] - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europski potporni ured za azil (EASO) (COM(2020)0288 [41] - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (COM(2020)0288 [42] - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Međunarodna organizacija za energiju fuzije (ITER) (COM(2020)0288 [43] - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Zajedničko poduzeće - sigurnost zračne plovidbe (SESAR) (COM(2020)0288 [44] - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Zajedničko poduzeće - aeronautika i okoliš (CLEAN SKY) (COM(2020)0288 [45] - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI) (COM(2020)0288 [46] - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, REGI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Inicijativa za inovativne lijekove (IMI) (COM(2020)0288 [47] - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Zajedničko poduzeće za gorive ćelije i vodik (FCH) (COM(2020)0288 [48] - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Zajedničko poduzeće Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2020)0288 [49] - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Elektroničke komponente i sustavi za vodeći položaj Europe (zajedničko poduzeće ECSEL) (COM(2020)0288 [50] - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu - Godišnja računovodstvena dokumentacija Europskog razvojnog fonda za 2019. (COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2019.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor (COM(2020)0288 [51] - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Posljednje ažuriranje: 12. travnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti