Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 104k
Wtorek, 15 września 2020 r. - Bruksela

16. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Komisja Europejska (COM(2020)0288 [01] - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Parlament Europejski (COM(2020)0288 [02] - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Rada Europejska i Rada (COM(2020)0288 [03] - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Trybunał Sprawiedliwości (COM(2020)0288 [04] - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Trybunał Obrachunkowy (COM(2020)0288 [05] - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (COM(2020)0288 [06] - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Komitet Regionów (COM(2020)0288 [07] - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (COM(2020)0288 [08] - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Europejski Inspektor Ochrony Danych (COM(2020)0288 [09] - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

JURI, LIBE

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (COM(2020)0288 [10] - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, AFCO

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) (COM(2020)0288 [11] - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL, ITRE

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) (COM(2020)0288 [12] - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (COM(2020)0288 [13] - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (OEDT) (COM(2020)0288 [14] - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, LIBE

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Europejska Agencja Ochrony Środowiska (AEE) (COM(2020)0288 [15] - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (COM(2020)0288 [16] - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (COM(2020)0288 [17] - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

CULT

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Europejska Agencja Leków (EMA) (COM(2020)0288 [18] - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (EUROJUST) (COM(2020)0288 [19] - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (COM(2020)0288 [20] - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (AESM) (COM(2020)0288 [21] - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (COM(2020)0288 [22] - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (COM(2020)0288 [23] - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (COM(2020)0288 [24] - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska – skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (COM(2020)0288 [25] - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA) (COM(2020)0288 [26] - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) (COM(2020)0288 [27] - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) (COM(2020)0288 [28] - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, LIBE

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Agencja Europejskiego GNSS (GSA) (COM(2020)0288 [29] - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (COM(2020)0288 [30] - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PECH

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Europejska Agencja Chemikaliów (AEPC) (COM(2020)0288 [31] - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 - Agencja Dostaw Euratomu (AA) (COM(2020)0288 [32] - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 - Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (EUROPOL) (COM(2020)0288 [33] - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 - Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (COM(2020)0288 [34] - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

FEMM

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ABE) (COM(2020)0288 [35] - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ECON

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (AEAPP) (COM(2020)0288 [36] - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ECON, EMPL

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 - Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (COM(2020)0288 [37] - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ECON

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (COM(2020)0288 [38] - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 - Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC) (COM(2020)0288 [39] - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, IMCO

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (COM(2020)0288 [40] - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 - Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (COM(2020)0288 [41] - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 - Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (COM(2020)0288 [42] - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 - Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej (ITER) (COM(2020)0288 [43] - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 - Wspólne przedsięwzięcie - Bezpieczeństwo żeglugi powietrznej (SESAR) (COM(2020)0288 [44] - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, TRAN

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 - Wspólne przedsięwzięcie - Lotnictwo i środowisko (CLEAN SKY) (COM(2020)0288 [45] - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, ITRE, TRAN

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI) (COM(2020)0288 [46] - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, REGI

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 - Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych (IMI) (COM(2020)0288 [47] - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, ITRE

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 - Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH) (COM(2020)0288 [48] - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 – Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R) (COM(2020)0288 [49] - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, TRAN

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 - Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL) (COM(2020)0288 [50] - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Trybunału Obrachunkowego - Roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok 2019 (COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

DEVE, BUDG

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola (COM(2020)0288 [51] - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności