Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 104k
Utorok, 15. septembra 2020 - Brusel

16. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európska komisia (COM(2020)0288 [01] - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európsky parlament (COM(2020)0288 [02] - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európska rada a Rada (COM(2020)0288 [03] - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Súdny dvor (COM(2020)0288 [04] - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Dvor audítorov (COM(2020)0288 [05] - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európsky hospodársky a sociálny výbor (COM(2020)0288 [06] - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Výbor regiónov (COM(2020)0288 [07] - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európsky ombudsman (COM(2020)0288 [08] - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (COM(2020)0288 [09] - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

JURI, LIBE

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (COM(2020)0288 [10] - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, AFCO

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) (COM(2020)0288 [11] - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ITRE

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND) (COM(2020)0288 [12] - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (COM(2020)0288 [13] - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie - Rozpočtový rok 2019 - Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (COM(2020)0288 [14] - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európska environmentálna agentúra (EEA) (COM(2020)0288 [15] - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (COM(2020)0288 [16] - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (COM(2020)0288 [17] - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

CULT

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Európska agentúra pre lieky (EMA) (COM(2020)0288 [18] - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (EUROJUST) (COM(2020)0288 [19] - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (COM(2020)0288 [20] - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európska námorná bezpečnostná agentúra (AESM) (COM(2020)0288 [21] - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (COM(2020)0288 [22] - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (COM(2020)0288 [23] - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (COM(2020)0288 [24] - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (COM(2020)0288 [25] - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Železničná agentúra Európskej únie (ERA) (COM(2020)0288 [26] - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) (COM(2020)0288 [27] - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) (COM(2020)0288 [28] - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (COM(2020)0288 [29] - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (COM(2020)0288 [30] - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PECH

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Európska chemická agentúra (AEPC) (COM(2020)0288 [31] - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Zásobovacia agentúra Euratomu (AA) (COM(2020)0288 [32] - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) (COM(2020)0288 [33] - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (COM(2020)0288 [34] - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

FEMM

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (COM(2020)0288 [35] - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (AEAPP) (COM(2020)0288 [36] - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ECON, EMPL

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (COM(2020)0288 [37] - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (COM(2020)0288 [38] - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (COM(2020)0288 [39] - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (COM(2020)0288 [40] - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (COM(2020)0288 [41] - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (COM(2020)0288 [42] - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Medzinárodná organizácia pre energiu jadrovej syntézy (ITER) (COM(2020)0288 [43] - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Spoločný podnik - bezpečnosť leteckej prevádzky (SESAR) (COM(2020)0288 [44] - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Čisté nebo – aeronautika a životné prostredie (CLEAN SKY) (COM(2020)0288 [45] - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) (COM(2020)0288 [46] - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, REGI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Iniciatíva za inovačnú medicínu (IMI) (COM(2020)0288 [47] - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 – Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH) (COM(2020)0288 [48] - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Spoločný podnik Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2020)0288 [49] - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2019 - Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (spoločný podnik ECSEL) (COM(2020)0288 [50] - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov - Ročná účtovná závierka Európskeho rozvojového fondu za rok 2019 (COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2019: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola (COM(2020)0288 [51] - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Posledná úprava: 12. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia