Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 104k
Tisdagen den 15 september 2020 - Bryssel

16. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2019 – Europeiska kommissionen (COM(2020)0288 [01] - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2019 – Europaparlamentet (COM(2020)0288 [02] - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2019 – Europeiska rådet och rådet (COM(2020)0288 [03] - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2019 – domstolen (COM(2020)0288 [04] - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning – budgetåret 2019 – revisionsrätten (COM(2020)0288 [05] - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning – budgetåret 2019 – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (COM(2020)0288 [06] - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning – budgetåret 2019 – Regionkommittén (COM(2020)0288 [07] - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning – budgetåret 2019 – Europeiska ombudsmannen (COM(2020)0288 [08] - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning – budgetåret 2019 – Datatillsynsmannen (COM(2020)0288 [09] - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

JURI, LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2019 – Europeiska utrikestjänsten (COM(2020)0288 [10] - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, AFCO

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2019 – Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (COM(2020)0288 [11] - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL, ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2019 – Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (COM(2020)0288 [12] - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2019 - Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (COM(2020)0288 [13] - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2019 - Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) (COM(2020)0288 [14] - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, LIBE

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2019 - Europeiska miljöbyrån (EEA) (COM(2020)0288 [15] - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2019 - Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (COM(2020)0288 [16] - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2019 - Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (COM(2020)0288 [17] - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

CULT

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (COM(2020)0288 [18] - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 - Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (COM(2020)0288 [19] - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (COM(2020)0288 [20] - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (COM(2020)0288 [21] - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (COM(2020)0288 [22] - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – Budgetåret 2019 – Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (COM(2020)0288 [23] - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (COM(2020)0288 [24] - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (COM(2020)0288 [25] - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 - Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) (COM(2020)0288 [26] - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) (COM(2020)0288 [27] - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2019 - Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) (COM(2020)0288 [28] - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2019 - Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (GSA) (COM(2020)0288 [29] - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2019 - Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (COM(2020)0288 [30] - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PECH

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2019 - Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (COM(2020)0288 [31] - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2019 - Euratoms försörjningsbyrå (COM(2020)0288 [32] - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2019 - Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) (COM(2020)0288 [33] - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2019 - Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (COM(2020)0288 [34] - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

FEMM

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2019 - Europeiska bankmyndigheten (EBA) (COM(2020)0288 [35] - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2019 - Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (COM(2020)0288 [36] - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON, EMPL

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2019 - Europeiska värdepapperskommittén (Esma) (COM(2020)0288 [37] - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) (COM(2020)0288 [38] - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (COM(2020)0288 [39] - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, IMCO

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (COM(2020)0288 [40] - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (COM(2020)0288 [41] - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa) (COM(2020)0288 [42] - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Internationella fusionsenergiorganisationen (Iter) (COM(2020)0288 [43] - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Det gemensamma företaget för flygledningstjänsten (Sesar) (COM(2020)0288 [44] - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Det gemensamma företaget för flygteknik och miljö (Clean Sky) (COM(2020)0288 [45] - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Biobaserade industrier (BBI) (COM(2020)0288 [46] - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel (IMI) (COM(2020)0288 [47] - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH) (COM(2020)0288 [48] - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2019 – Det gemensamma företaget Shift2Rail (COM(2020)0288 [49] - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – Budgetåret 2019 – Elektriska komponenter och system för europeiskt ledarskap (det gemensamma företaget Ecsel) (COM(2020)0288 [50] - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten: Europeiska utvecklingsfondens årsredovisning för 2019 (COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Betänkande om ansvarsfriheten för genomförandet av budgeten för EU:s byråer för budgetåret 2019: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll (COM(2020)0288 [51] - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy