Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 3.Επανάληψη της συνεδρίασης
 4.Προετοιμασία του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα επικεντρωθεί στην επικίνδυνη κλιμάκωση και στον ρόλο της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο (συζήτηση)
 5.Πρώτη ψηφοφορία
 6.Προετοιμασία του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα επικεντρωθεί στην επικίνδυνη κλιμάκωση και στον ρόλο της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο (συνέχεια της συζήτησης)
 7.Η κατάσταση στη Λευκορωσία - Η κατάσταση στον Λίβανο - Η κατάσταση στη Ρωσία, η δηλητηρίαση του Alexei Navalny (συζήτηση)
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Covid-19: Ο συντονισμός των υγειονομικών αξιολογήσεων και της ταξινόμησης των κινδύνων σε επίπεδο ΕΕ και οι επιπτώσεις στον χώρο Σένγκεν και την ενιαία αγορά (συζήτηση)
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Δεύτερη ψηφοφορία
 14.Αιτιολογήσεις ψήφου
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 16.Κατάθεση εγγράφων
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός του προέδρου της εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους
 Παράρτηµα 2 - Διορισμός ανεξάρτητου μέλους της εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους
 Παράρτηµα 3 - Διορισμός ανεξάρτητου μέλους της εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους
Συνοπτικά πρακτικά (294 kb) Κατάσταση παρόντων (44 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (494 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (15174 kb) Παράρτημα 1 (8 kb) Παράρτημα 2 (8 kb) 
 
            Παράρτημα 3 (8 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (294 kb) Κατάσταση παρόντων (44 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (494 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (15174 kb) Παράρτημα 1 (8 kb) Παράρτημα 2 (8 kb) 
 
            Παράρτημα 3 (8 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (93 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (114 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (316 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (344 kb) Κατάσταση παρόντων (86 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (340 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2333 kb)    
Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου