Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 15 september 2020 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.Återupptagande av sammanträdet
 4.Förberedelse av Europeiska rådets extra möte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet (debatt)
 5.Första omröstningsomgången
 6.Förberedelse av Europeiska rådets extra möte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet (fortsättning på debatten)
 7.Situationen i Belarus - Situationen i Libanon - Situationen i Ryssland, förgiftningen av Aleksej Navalnyj (debatt)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Covid-19: EU-samordning av hälsobedömningar och riskklassificering samt konsekvenserna för Schengen och den inre marknaden (debatt)
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Andra omröstningsomgången
 14.Röstförklaringar
 15.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Inkomna dokument
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde
 18.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av ordföranden för tillsynskommittén för centrala motparter
 Bilaga 2 - Utnämning av en oberoende styrelseledamot i tillsynskommittén för centrala motparter
 Bilaga 3 - Utnämning av en oberoende styrelseledamot i tillsynskommittén för centrala motparter
Protokoll (267 kb) Närvarolista (43 kb) Omröstningsresultat (446 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (15174 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (8 kb) 
 
            Bilaga 3 (7 kb) 
 
Protokoll (267 kb) Närvarolista (43 kb) Omröstningsresultat (446 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (15174 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (8 kb) 
 
            Bilaga 3 (7 kb) 
 
Protokoll (85 kb) Närvarolista (12 kb) Omröstningsresultat (100 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (314 kb)    
 
Protokoll (317 kb) Närvarolista (75 kb) Omröstningsresultat (271 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2310 kb)    
Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy