Rodyklė 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas - Balsavimo rezultatai
XML 449kPDF 290kWORD 99k
Antradienis, 2020 m. rugsėjo 15 d. - Briuselis
 Santrumpos ir simboliai

 1. EVPRI pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas. Pirmininko skyrimas

 2. EVPRI pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas. Nepriklausomo nario skyrimas

 3. EVPRI pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas. Nepriklausomo nario skyrimas

 4. Lengvatinis akcizo tarifas tam tikriems autonominiuose Madeiros ir Azorų salų regionuose gaminamiems alkoholio gaminiams *

 5. Veiksmingos programų „Erasmus+“, „Kūrybiška Europa“ ir Europos solidarumo korpuso žalinimo priemonės

 6. ES vaidmuo apsaugant ir atkuriant pasaulio miškus

 7. ES ir Afrikos bendradarbiavimas saugumo srityje Sahelio regione, Vakarų Afrikoje ir Somalio pusiasalyje

 8. Sprendimo Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo dalinis keitimas ***I

 9. Pasaulinė laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistema ***I

 10. Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projektas *

 11. ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimas

 12. Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimas (realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis) ***I

 13. Teisingos pertvarkos fondas ***I

 14. Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas

 15. Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymas

 16. Strateginis požiūris į vaistus aplinkoje

 17. ES pastatų ūkio energijos vartojimo efektyvumo potencialo didinimas

 18. Vaistų stygius: kaip spręsti kylančią problemą

 19. Romų integracijos nacionalinių strategijų įgyvendinimas: kova su neigiamu požiūriu į romų kilmės asmenis Europoje

 20. Pasirengimas specialiajam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, atsižvelgiant į pavojingai padidėjusią įtampą ir Turkijos vaidmenį rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje

 21. Padėtis Baltarusijoje

 22. Padėtis Rusijoje, A. Navalno apnuodijimas

 23. Padėtis Filipinuose, taip pat Marijos Resa (Maria Ressa) byla

 24. Gydytojo Deniso Mukwege atvejis Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR)

 25. Humanitarinė padėtis Mozambike

 26. Tvari geležinkelių rinka atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį ***I

 27. Taisomojo biudžeto Nr. 8 projektas. Mokėjimų asignavimų padidinimas skubios paramos priemonei siekiant finansuoti COVID-19 vakcinų strategiją ir Išplėstinės atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvos poveikį

 28. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 4 dalies c punktą: didžiausios leidžiamosios kai kurių medžiagų, įskaitant flonikamidą, haloksifopą ir mandestrobiną, liekanų koncentracijos

 29. Europos kultūros gaivinimas

 30. Covid-19: ES koordinavimas atliekant sveikatos būklės vertinimus ir rizikos klasifikaciją bei poveikis Šengeno erdvei ir bendrajai rinkai

 31. Miesto ir žaliosios infrastruktūros svarba. 2022-ieji – Europos žalesnių miestų metai
Atnaujinta: 2020 m. lapkričio 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika