Index 
Protokoll
XML 446kPDF 271kWORD 100k
Tisdagen den 15 september 2020 - Bryssel
Omröstningsresultat

 Förkortningar och symboler

 1. Utnämning av ordföranden för tillsynskommittén för centrala motparter  

Betänkande: Irene Tinagli (A9-0152/2020) (sluten omröstning (artikel 191.1 i arbetsordningen))

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
omröstning: utnämning av Klaus Löbersluten+546, 34, 107

 2. Utnämning av en oberoende ledamot i tillsynskommittén för centrala motparter 

Betänkande: Irene Tinagli (A9-0151/2020) (sluten omröstning (artikel 191.1 i arbetsordningen))

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
omröstning: utnämning av Nicoletta Giustosluten+614, 18, 55

 3. Utnämning av en oberoende ledamot i tillsynskommittén för centrala motparter 

Betänkande: Irene Tinagli (A9-0153/2020) (sluten omröstning (artikel 191.1 i arbetsordningen))

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
omröstning: utnämning av Froukelien Wendtsluten+548, 33, 106

 4. Nedsatt punktskattesats för vissa alkoholhaltiga produkter som framställs i de autonoma regionerna Madeira och Azorerna * 

Betänkande: Younous Omarjee (A9-0140/2020)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
endast en omröstningONU+672, 7, 8

 5. Effektiva åtgärder för att göra Erasmus+, Kreativa Europa och Europeiska solidaritetskåren grönare 

Betänkande: Laurence Farreng (A9-0141/2020)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
endast en omröstningONU+566, 52, 69

 6. EU:s roll för att skydda och återställa världens skogar 

Betänkande: Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
punkt 10originaltextendelad
1/ONU+603, 47, 36
2/ONU+354, 327, 6
punkt 241ledamöterONU-255, 420, 12
originaltextenONU+406, 260, 21
punkt 38originaltextendelad
1/ONU+585, 61, 41
2/ONU+373, 272, 42
punkt 392ledamöterONU-327, 354, 6
originaltextenONU+401, 224, 62
punkt 413ledamöterONU-327, 346, 14
originaltextendelad
1/ONU+657, 18, 12
2/ONU+354, 277, 56
skäl HoriginaltextenONU+452, 213, 21
skäl Joriginaltextendelad
1/ONU+614, 61, 12
2/ONU+366, 253, 68
skäl Loriginaltextendelad
1/ONU+619, 59, 9
2/ONU+414, 259, 14
resolution (texten i sin helhet)ONU+543, 47, 109
Begäranden om särskild omröstning
ledamöter:skäl H, punkterna 24, 39
Begäranden om delad omröstning
ledamöter:
skäl J
Första delen”Den negativa inverkan som direktivet om förnybar energi haft på världens och EU:s skogar har tvingat fram en omarbetning av direktivet.”
Andra delen”De ändringar som införts kommer dock inte att åtgärda problemet.”
skäl L
Första delen”De tillämpliga reglerna i direktivet om förnybar energi bygger på idén att renodlade energiskördar är hållbara och klimatneutrala och gör det möjligt för källan att förnyas inom en lämplig tidsperiod.”
Andra delen”Denna uppfattning är felaktig.”
punkt 10
Första delentexten i sin helhet utom ordet ”bindande”
Andra delendetta ord
punkt 38
Första delen”Europaparlamentet påminner om skrivelsen från över 700 forskare som manar till en vetenskapligt förnuftig revidering av direktivet om förnybar energi,”
Andra delen”i synnerhet genom att vissa typer av träbiomassa inte ska få tillgodoräknas i måluppfyllelsen och inte berättiga till stöd.”
punkt 41
Första delen”Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen och medlemsstaterna att ta full hänsyn till de effekter som den ökade användningen av biobränslen har på avskogningen.”
Andra delen”Parlamentet uppmanar därför kommissionen att reformera EU:s bioenergipolitik i grunden, närmare bestämt genom att revidera direktivet om förnybar energi.”

 7. Säkerhetssamarbete mellan EU och Afrika i Sahelregionen, Västafrika och Afrikas horn 

Betänkande: Javier Nart (A9-0129/2020)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
efter punkt 201föredragandenONU+615, 14, 58
punkt 322föredragandenONU+596, 21, 70
punkt 46originaltextendelad
1/ONU+655, 27, 5
2/ONU+396, 248, 40
resolution (texten i sin helhet)ONU+427, 128, 140
Begäranden om delad omröstning
ledamöter:
punkt 46
Första delentexten i sin helhet förutom orden ”och uppmanar Europeiska unionen att underlätta en laglig, säker och värdig migration.”
Andra delendessa ord

 8. Ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen ***I 

Betänkande: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
ändringsförslag från ansvarigt utskott – sammanslagen omröstning1-9
11-16
18-52
55-87
utskottetONU+628, 58, 9
Ändringsförslag till beslut nr 1313/2013/EU
artikel 7, punkt 291ledamöterONU-259, 430, 6
artikel 12, punkt 3, stycke 192ledamöterONU-192, 498, 5
53utskottetONU+522, 117, 56
artikel 12, punkt 3, stycke 293ledamöterONU-185, 496, 13
artikel 12, punkt 3, stycke 394ledamöterONU-189, 498, 8
54utskottetONU+578, 107, 10
Förslag till lagstiftningsakt
skäl 688PPEONU+657, 28, 10
10utskottetONU
efter skäl 689PPEdelad
1/ONU+605, 60, 30
2/ONU+357, 334, 4
skäl 1090ledamöterONU-193, 495, 7
17utskottetONU+550, 135, 10
skäl 1120utskottetONU+525, 157, 11
525, 157, 11
kommissionens förslagONU+617, 52, 23
Begäranden om delad omröstning
S&D:
ÄF 89
Första delentexten i sin helhet förutom orden ”innan rescEU mobiliseras”
Andra delendessa ord

 9. Globala systemet för insamling av uppgifter om fartygs förbrukning av eldningsolja ***I 

Betänkande: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Förslag till förkastande av kommissionens förslag
förkastande64IDONU-81, 558, 54
ändringsförslag från ansvarigt utskott:
ändringsförslag från ansvarigt utskott – sammanslagen omröstning1-2
5
7-33
35-40
42-47
50-53
55
57-59
utskottetONU+583, 68, 44
ändringsförslag från ansvarigt utskott – särskild omröstning34utskottetONU+540, 144, 11
41utskottetONU+595, 90, 10
48utskottetONU+521, 150, 24
49utskottetONU+595, 88, 12
54utskottetONU+627, 56, 12
56utskottetONU+587, 62, 46
Ändringsförslag till förordning (EU) 2015/757
artikel 7, punkt 271GUE/NGLONU-129, 553, 12
artikel 6, punkt 3, led ca72GUE/NGLONU+360, 297, 38
artikel 9, punkt 2, led b81ECRONU-143, 546, 6
direktiv 2003/87/EG60utskottetONU+354, 328, 13
63PPE, ECRONU
artikel 21, punkt 2, led d74GUE/NGLONU+400, 290, 5
artikel 21, punkt 2, led f75GUE/NGLONU-104, 584, 7
artikel 21, punkt 2, led kb–kf76GUE/NGLONU+398, 291, 6
77GUE/NGLONU+388, 291, 16
78GUE/NGLONU+387, 292, 16
79GUE/NGLONU+413, 266, 16
80GUE/NGLONU+357, 332, 6
Förslag till lagstiftningsakt
skäl 265SIDONU-81, 605, 8
3utskottetONU+547, 135, 12
skäl 366SIDONU-84, 602, 8
4utskottetONU+443, 199, 53
skäl 467SIDONU-79, 605, 10
6utskottetONU+548, 140, 7
skäl 568SIDONU-82, 603, 8
skäl 869IDONU-79, 609, 6
skäl 1361ECRONU-151, 537, 7
efter skäl 1470GUE/NGLONU-56, 569, 70
kommissionens förslagONU+520, 94, 77
Begäranden om särskild omröstning
ECR:ÄF 4
ID:ÄF 34, 41, 48, 49, 54, 56, 60
Övriga frågor
Ändringsförslag 62 hade strukits.
Ändringsförslag 73 hade dragits tillbaka.

 10. Utkast till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel * 

Betänkande: José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
ändringsförslag från ansvarigt utskott – sammanslagen omröstning1-5
7
10-11
13-14
17-18
29-30
34-36
utskottetONU+447, 177, 70
ändringsförslag från ansvarigt utskott – särskild omröstning9utskottetONU+447, 216, 31
12utskottetONU+513, 151, 30
16utskottetONU+484, 173, 37
20utskottetONU+487, 187, 20
21utskottetONU+507, 151, 36
22utskottetONU+476, 149, 69
23utskottetONU+450, 184, 60
24utskottetONU+460, 134, 100
25utskottetONU+581, 76, 37
26utskottetONU+489, 191, 14
33utskottetONU+479, 152, 63
artikel 2, punkt 1, stycke 1, led c43SIDONU-95, 580, 17
19utskottetONU+485, 187, 22
artikel 2, punkt 1, stycke 1, led ca47Verts/ALEONU-171, 498, 24
48Verts/ALEONU-162, 494, 34
Article 3, punkt 144IDONU-68, 587, 37
27utskottetONU+457, 208, 29
artikel 3, punkt 228SutskottetONU+514, 132, 48
45IDONU
artikel 3b49SledamöterONU-68, 611, 15
31utskottetONU+478, 189, 27
artikel 532SutskottetONU+429, 233, 32
46IDONU
skäl 737SIDONU-98, 581, 13
6utskottetONU+510, 167, 17
skäl 838SIDONU-114, 568, 10
8utskottetONU+491, 178, 25
skäl 1239IDONU-94, 588, 10
skäl 1340IDONU-70, 587, 35
15utskottetONU+466, 199, 29
skäl 1641SIDONU-96, 581, 15
skäl 1742SIDONU-95, 572, 25
omröstning: rådets beslutONU+455, 146, 88
Begäranden om särskild omröstning
ID:ÄF 9, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33

 11. Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien 

Betänkande: Sven Mikser (A9-0136/2020)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
punkt 1originaltextendelad
1/ONU+636, 19, 40
2/ONU+556, 107, 32
3/ONU+576, 45, 74
efter punkt 12GUE/NGLONU-117, 562, 16
punkt 23GUE/NGLONU-93, 562, 39
punkt 41Verts/ALEONU-240, 440, 14
originaltextendelad
1/ONU+586, 26, 83
2/ONU+432, 233, 29
3/ONU+644, 30, 21
punkt 16originaltextendelad
1/ONU+619, 30, 46
2/ONU+533, 99, 63
punkt 17originaltextendelad
1/ONU+567, 72, 55
2/ONU+528, 43, 124
punkt 185S&DONU+576, 53, 66
punkt 19originaltextendelad
1/ONU+625, 22, 48
2/ONU+527, 104, 62
punkt 20originaltextendelad
1/ONU+618, 19, 58
2/ONU+588, 64, 43
3/ONU+381, 271, 43
4/ONU+626, 21, 48
punkt 26originaltextenONU+563, 109, 23
resolution (texten i sin helhet)ONU+552, 61, 78
Begäranden om särskild omröstning
GUE/NGL:punkt 17
ID:punkt 26
Begäranden om delad omröstning
GUE/NGL:
punkt 4
Första delentexten i sin helhet förutom orden ”Parlamentet noterar det ökande antalet ogrundade asylansökningar av georgiska medborgare, och uppmanar medlemsstaterna att erkänna Georgien som ett säkert ursprungsland i syfte att påskynda behandlingen av sådana ansökningar och förfarandet för återtagande.” och ”Parlamentet välkomnar ett förstärkt samarbete för internationell brottsbekämpning mellan Georgien och Europol.”
Andra delen”Parlamentet noterar det ökande antalet ogrundade asylansökningar av georgiska medborgare, och uppmanar medlemsstaterna att erkänna Georgien som ett säkert ursprungsland i syfte att påskynda behandlingen av sådana ansökningar och förfarandet för återtagande.”
Tredje delen”Parlamentet välkomnar ett förstärkt samarbete för internationell brottsbekämpning mellan Georgien och Europol.”
Verts/ALE:
punkt 16
Första delen”Europaparlamentet erkänner att medielandskapet i Georgien är dynamiskt och pluralistiskt, men också polariserat. Parlamentet understryker vikten av mediefrihet, som bör innebära lika tillgång för alla politiska partier till medierna, redaktionell självständighet och en pluralistisk, oberoende, opartisk och icke-diskriminerande spegling av politiska åsikter i program som sänds av privata och i synnerhet offentliga programföretag under den kommande valkampanjen. Parlamentet betonar behovet av tydliga bestämmelser som reglerar kostnadsfri och betald reklam och av förbättrad insyn i ägarförhållandena inom medierna genom förstärkt medieövervakning. Parlamentet uppmanar med kraft myndigheterna att avstå från att ingripa i mediefriheten eller driva politiskt motiverade rättsfall mot medieägare eller medieföreträdare. Parlamentet uppmanar med kraft den georgiska regeringen att vidta åtgärder för att förebygga desinformationskampanjer från utländska eller inhemska aktörer mot landet eller mot något politiskt parti.”
Andra delen”Parlamentet uppmanar eftertryckligen plattformar för sociala medier att se till att de inte missbrukas för ändamål som syftar till att undergräva valprocessens integritet.”
punkt 17
Första delen”Europaparlamentet fördömer kraftfullt de it-angrepp som i stor utsträckning tillskrivs ryska aktörer och som riktats mot georgiska institutioner och medieföretag. Parlamentet understryker behovet av att effektivt undersöka och bekämpa utländska desinformationskampanjer och propaganda som undergräver de georgiska institutionerna och underblåser polariseringen av samhället. Parlamentet uppmanar därför dels rådet och Europeiska utrikestjänsten att intensifiera samarbetet om it-säkerhet för att stärka Georgiens motståndskraft på detta område, dels kommissionen att stödja reformer för medie- och informationskunskap och dessutom den georgiska regeringen att samarbeta med EU:s institutioner om bästa praxis mot desinformation. Parlamentet uppmanar även alla politiska aktörer i Georgien att avhålla sig från att använda sociala medier för att attackera personer, organisationer och institutioner och sprida avsiktligt vilseledande information.”
Andra delen”Parlamentet noterar de åtgärder som nyligen vidtagits av sociala medieplattformar mot konton och sidor som har ägnat sig åt att samordna icke-autentiskt beteende och attacker mot oppositionen, medierna och det civila samhället.”
PPE:
punkt 19
Första delen”Europaparlamentet understryker att jämställdhet är en central förutsättning för hållbar och inkluderande utveckling. Parlamentet lovordar det arbete som det georgiska jämställdhetsrådet utför och dess insatser för att upptäcka och öka medvetenheten om sexuella trakasserier som en form av diskriminering. Parlamentet uppmanar enträget Georgiens regering och myndigheter att ytterligare stärka kvinnors representation och likabehandling på alla nivåer i politiken och i samhällslivet. Parlamentet begär att kommissionen ska integrera jämställdhetsfrågorna i alla sina program, politik och verksamheter som har att göra med Georgien,”
Andra delen”och parlamentet begär även att Istanbulkonventionen ska genomföras fullt ut.”
GUE/NGL, ID:
punkt 1
Första delen”Europaparlamentet välkomnar att förbindelserna mellan EU och Georgien blir allt djupare”
Andra delen”och att den väg som Georgien valt mot europeisk och euro-atlantisk integration har ett starkt stöd över hela det politiska spektrumet och i samhället.”
Tredje delen”Parlamentet erkänner framstegen i genomförandet av övergripande reformer, som har gjort Georgien till en av EU:s viktigaste partner i regionen, och upprepar behovet av att fortsätta att genomföra och övervaka reformerna inom associeringsavtalet och det djupgående och omfattande frihandelsområdet. Parlamentet påminner om att fördjupat samarbete och EU-stöd grundas på principen ”mer för mer” och har som villkor att det sker reformframsteg på bland annat områdena demokrati och rättsstatsprincipen, inklusive kontroller och motvikter inom institutionerna, rättsväsendets oberoende och reformer av valsystemet.”
PPE, ID:
punkt 20
Första delen”Europaparlamentet välkomnar det arbete som utförs av det georgiska inrikesministeriets avdelning för mänskliga rättigheter, och betonar att den befintliga lagstiftningen om mänskliga rättigheter och icke-diskriminering måste genomföras på ett grundligt och ändamålsenligt sätt. Parlamentet efterlyser ytterligare insatser för att ta itu med diskrimineringen av kvinnor, hbt-personer, romer och religiösa minoriteter på det sociala, ekonomiska, arbetsrättsliga och hälsorelaterade området, och vill se intensifierad utredning och lagföring vid fall av hatpropaganda och våldsbrott mot alla minoriteter och utsatta grupper.”
Andra delen”Parlamentet uppmanar alla religiösa samfund,”
Tredje delen”inklusive den georgiska ortodoxa kyrkan,”
Fjärde delen”och det civila samhället att arbeta för att skapa ett klimat av tolerans.”

 12. Typgodkännande av motorfordon ***I 

Betänkande: Esther de Lange (A9-0139/2020)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
ändringsförslag från ansvarigt utskott – sammanslagen omröstning1-10
13-17
19-20
23
utskottetONU+661, 25, 13
ändringsförslag från ansvarigt utskott – särskild omröstning11utskottetONU+373, 314, 12
ändringsförslag till förordning (EU) 715/2007
block AutskottetONU+401, 281, 17
block Bledamöter, ECRONU
kommissionens förslagONU+485, 169, 42
Begäranden om särskild omröstning
ECR:ÄF 11

 13. Fonden för en rättvis omställning ***I 

Betänkande: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
ändringsförslag från ansvarigt utskott – sammanslagen omröstning1-5
7-9
13-14
16-17
19
21
23
25-27
29
31-34
36-37
42-46
49-50
52-61
104
utskottetONU+616, 71, 12
ändringsförslag från ansvarigt utskott – särskild omröstning13utskottetONU+449, 207, 43
45utskottetdelad
1/ONU+374, 303, 22
2/ONU+532, 134, 33
3/ONU+559, 105, 33
4/ONU+525, 142, 32
5/ONU+525, 142, 32
6/ONU+525, 142, 32
7/ONU+347, 337, 15
8/ONU+542, 147, 10
59utskottetONU+461, 228, 10
61utskottetONU+580, 110, 9
Ändringsförslag till artikel 1
punkt 182Verts/ALEONU-155, 510, 34
18utskottetONU+593, 41, 65
Ändringsförslag till artikel 3
punkt 2, stycke 169GUE/NGLONU-143, 453, 103
20utskottetONU+567, 69, 62
efter punkt 370GUE/NGLONU-123, 565, 11
22utskottetONU+508, 127, 64
efter artikel 366Renew, S&DONU+402, 281, 16
Ändringsförslag till artikel 4.2
stycke 1, led a99ECRONU-296, 382, 21
24utskottetONU+658, 26, 15
stycke 1, led d83Verts/ALEONU-195, 494, 10
28utskottetONU+581, 101, 17
100ECRONU
stycke 1, led da101ECRONU-250, 395, 54
62IDONU-143, 543, 9
84Verts/ALEONU-234, 453, 11
85Verts/ALEONU-176, 480, 43
30utskottetONU+545, 107, 47
stycke 1, led h86Verts/ALEONU-182, 481, 36
35utskottetONU+660, 10, 29
stycke 1, led ja87Verts/ALEONU-195, 455, 49
stycke 238utskottetdelad
1/ONU+473, 204, 22
2/ONU+590, 85, 24
88Verts/ALEONU
71GUE/NGLONU
efter stycke 289Verts/ALEONU-185, 492, 22
stycke 372S=
90S=
GUE/NGL
Verts/ALE
ONU-141, 534, 24
39utskottetONU+471, 214, 14
Ändringsförslag till artikel 5.1
led c63SIDONU-130, 560, 6
40utskottetdelad
1/ONU+592, 97, 10
2/ONU+534, 152, 13
led d102ECRONU-246, 409, 44
64IDONU-149, 537, 8
41utskottetdelad
1/ONU+544, 119, 36
2/ONU-314, 347, 38
Ändringsförslag till artikel 6
punkt 1, stycke91Verts/ALEONU-164, 525, 10
47utskottetONU+533, 124, 41
punkt 265IDONU-129, 562, 6
48utskottetONU+611, 38, 50
Ändringsförslag till artikel 7.2
led a73=
92=
GUE/NGL
Verts/ALE
ONU-166, 520, 13
51utskottetONU+596, 95, 8
led f93Verts/ALEONU-170, 521, 8
efter led g103ECRONU-279, 407, 13
led i74S=
94S=
GUE/NGL
Verts/ALE
ONU-145, 539, 14
Ändringsförslag till bilaga I, punkt 1, led a
efter led i75GUE/NGLONU-96, 572, 31
efter led vi76GUE/NGLONU-44, 605, 50
efter led vii77GUE/NGLONU-72, 574, 53
Ändringsförslag till bilaga II, led 3, led 3.1
beaktandeled 1a95Verts/ALEONU-171, 488, 40
Ändringsförslag till skäl
efter skäl 596ECRONU-243, 325, 131
skäl 678Verts/ALEONU-139, 549, 11
6utskottetONU+539, 74, 86
skäl 1097ECRONU-263, 423, 13
10utskottetONU+583, 69, 47
skäl 1167GUE/NGLONU-194, 494, 11
11utskottetONU+631, 52, 16
efter skäl 1179Verts/ALEONU-165, 494, 40
skäl 1268GUE/NGLONU-156, 506, 37
98ECRONU-274, 415, 10
80Verts/ALEONU-197, 492, 10
12utskottetdelad
1/ONU+534, 148, 17
2/ONU+619, 43, 37
skäl 1481Verts/ALEONU-163, 521, 15
15utskottetONU+594, 89, 16
kommissionens förslagONU+417, 141, 138
Begäranden om särskild omröstning
GUE/NGL:ÄF 45, 59
Verts/ALE:ÄF 13, 45
ECR:ÄF 22
ID:ÄF 61
Begäranden om delad omröstning
Verts/ALE:
ÄF 12
Första delen”För att öka den ekonomiska diversifieringen i de territorier som påverkas av omställningen bör FRO stödja produktiva investeringar i små och medelstora företag. Med produktiva investeringar menas investeringar i företagens realkapital eller immateriella tillgångar, för att producera varor och tjänster och därigenom bidra till bruttoinvesteringar och sysselsättning. För andra företag än de små och medelstora företagen bör produktiva investeringar endast få stöd om de är nödvändiga för att begränsa förlusten av arbetstillfällen på grund av omställningen, genom att de skapar eller skyddar ett betydande antal arbetstillfällen och på villkor att de inte leder till eller är ett resultat av omlokalisering. Investeringar i befintliga industrianläggningar, inklusive sådana som omfattas av unionens utsläppshandelssystem, bör tillåtas om de bidrar till övergången till en klimatneutral ekonomi till 2050 och går långt under de relevanta riktmärken som fastställts för gratis tilldelning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG14 och om de leder till att ett betydande antal arbetstillfällen skapas och bevaras.”
Andra delen”Sådana investeringar bör motiveras i enlighet därmed i den relevanta territoriella planen för en rättvis omställning, vara hållbara och i tillämpliga fall vara förenliga med principen om att förorenaren betalar och principen om energieffektivitet först. För att främja den inre marknadens och sammanhållningspolitikens integritet bör stöd till företag följa unionens regler om statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget.”
ÄF 38
Första delen”Dessutom kan FRO, i mindre utvecklade regioner och övergångsregioner, såsom anges i artikel 102.2 i förordning nr .../... [new CPR], stödja produktiva investeringar i andra företag än små och medelstora företag, förutsatt att sådana investeringar har godkänts som en del av den territoriella planen för en rättvis omställning på grundval av de uppgifter som krävs enligt artikel 7.2 h.”
Andra delen”Sådana investeringar ska endast vara stödberättigande när de är nödvändiga för genomförandet av den territoriella planen för en rättvis omställning, för att skapa nya arbetstillfällen, jämställdhet och rättvisa löne- och miljömål, samt om de bidrar till övergången till en klimatneutral ekonomi och om de inte leder till omlokalisering i enlighet med artikel 60.1 i förordning nr.../... [new CPR].”
ÄF 40
Första delentexten i sin helhet förutom orden ”där svårigheterna är en följd av energiomställningen eller”
Andra delendessa ord
ÄF 41
Första delen”d) Investeringar som rör produktion, bearbetning, transport, distribution, lagring eller förbränning av fossila bränslen”
Andra delen”om de inte är förenliga med stycke 1a.”
ECR, ID:
ÄF 45
Första delen”Genom undantag från led d i artikel 5.1 i denna förordning får kommissionen, för regioner som är kraftigt beroende av utvinning och förbränning av stenkol, brunkol, oljeskiffer och torv, godkänna territoriella planer för en rättvis omställning som inkluderar investeringar i verksamhet som rör naturgas, förutsatt att denna verksamhet”
Andra delen”är miljömässigt hållbar i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) nr .../2020 [Taxonomy] och”
Tredje delen”uppfyller följande kumulativa villkor: a) Den används som en överbryggningsteknik för att ersätta kol, brunkol, torv eller oljeskiffer. b) Den hamnar inom gränserna för hållbar tillgänglighet eller är förenlig med användningen av ren vätgas, biogas eller biometan. c) Den bidrar till unionens miljömål för begränsning av och anpassning till klimatförändringar, genom att påskynda den fullständiga utfasningen av stenkol, brunkol, torv eller oljeskiffer. d) Den ger kraftigt minskade växthusgasutsläpp och luftföroreningar och ökar energieffektiviteten. e) Den bidrar till att bekämpa energifattigdom. f) Den hämmar inte utvecklingen av förnybara energikällor i de berörda territorierna och är såväl kompatibel som i synergi med den framtida användningen av förnybara energikällor.” förutom orden
”kumulativa”, ”ren” och ”kraftigt”
Fjärde delen”kumulativa”
Femte delen”ren”
Sjätte delen”kraftigt”
Sjunde delen”I vederbörligen motiverade fall får kommissionen även godkänna investeringar i verksamhet som inte uppfyller villkoren i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) .../2020 [Taxonomy], om de uppfyller alla övriga villkor som anges i första stycket i denna punkt och om medlemsstaterna i sin territoriella plan för en rättvis övergång kan motivera att denna verksamhet behöver stödas och visa att verksamheten är förenlig med unionens mål och lagstiftning på energi- och klimatområdet, liksom med dess nationella energi- och klimatplan.” förutom orden ”om de uppfyller alla övriga villkor som anges i första stycket i denna punkt och”
Åttonde delendessa ord

 14. Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp 

Betänkande: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
punkt 1originaltextenONU+495, 106, 97
efter punkt 25GUE/NGLONU-59, 610, 29
punkt 4originaltextenONU+389, 246, 63
punkt 5originaltextendelad
1/ONU+550, 86, 62
2/ONU-293, 386, 19
punkt 6originaltextenONU+370, 267, 61
efter punkt 66GUE/NGLONU-222, 462, 14
punkt 10originaltextendelad
1/ONU+585, 103, 10
2/ONU+556, 87, 55
punkt 12originaltextendelad
1/ONU+426, 205, 67
2/ONU+327, 307, 63
punkt 13originaltextenONU+402, 207, 89
punkt 1623S&DONU+524, 79, 94
originaltextenONU
punkt 19originaltextenONU+406, 250, 39
punkt 2220RenewONU+394, 290, 13
punkt 24originaltextendelad
1/ONU+355, 331, 11
2/ONU+347, 336, 14
3/ONU+502, 142, 53
efter punkt 257GUE/NGLONU-182, 491, 24
punkt 28originaltextenONU+550, 134, 13
punkt 298GUE/NGLONU-79, 580, 38
originaltextendelad
1/ONU+636, 32, 29
2/ONU+551, 110, 36
punkt 329SGUE/NGLONU-240, 430, 27
originaltextendelad
1/ONU+444, 209, 44
2/ONU-207, 306, 184
punkt 3410GUE/NGLONU-168, 514, 15
punkt 35originaltextenONU+344, 168, 185
punkt 3611SGUE/NGLONU-64, 591, 42
efter punkt 3612GUE/NGLONU-40, 617, 40
punkt 37originaltextendelad
1/ONU+592, 69, 36
2/ONU+500, 183, 14
punkt 40originaltextendelad
1/ONU+548, 107, 42
2/ONU-293, 383, 21
efter punkt 4113GUE/NGLONU-58, 598, 41
punkt 42originaltextendelad
1/ONU+633, 42, 22
2/ONU+447, 227, 23
punkt 44originaltextendelad
1/ONU+525, 160, 12
2/ONU-317, 364, 16
punkt 45originaltextendelad
1/ONU+501, 139, 57
2/ONU+542, 108, 47
punkt 45, led ba17Verts/ALEONU-274, 405, 18
punkt 46originaltextenONU+551, 95, 51
punkt 4818Verts/ALEONU-273, 380, 44
punkt 52originaltextenONU+319, 304, 74
punkt 5321SRenewONU+381, 303, 13
efter punkt 5519Verts/ALEONU-314, 367, 15
skäl A1GUE/NGLONU-202, 472, 22
14Verts/ALEONU+342, 334, 20
skäl BoriginaltextenONU+404, 217, 75
skäl C22SS&DONU-289, 394, 12
15Verts/ALEONU-232, 413, 51
efter skäl F2GUE/NGLONU-193, 486, 16
skäl G3GUE/NGLONU-182, 461, 53
skäl HoriginaltextenONU+379, 287, 30
efter skäl H4GUE/NGLONU-221, 387, 88
skäl IoriginaltextenONU+349, 298, 49
skäl J16Verts/ALEONU-230, 408, 57
originaltextenONU+403, 257, 36
skäl KoriginaltextenONU+339, 336, 21
skäl NoriginaltextenONU-337, 344, 15
resolution (texten i sin helhet)ONU+341, 124, 230
Begäranden om särskild omröstning
PPE:punkterna 4, 6, 12, 13, 19, 52, skäl B, H, I, K, N
GUE/NGL:skäl J
Verts/ALE:punkt 1
ID:punkterna 16, 28, 35, 46
Begäranden om delad omröstning
Renew:
punkt 5
Första delentexten i sin helhet förutom orden ”Parlamentet beklagar djupt att Belgien, Cypern, Tyskland, Grekland, Irland, Malta och Förenade kungariket inte rapporterade in uppgifter om den faktiska exporten till den tjugonde rapporten och att Belgien, Cypern, Tyskland, Grekland, Lettland, Malta och Förenade kungariket inte gjorde det till den tjugoförsta rapporten, och att Frankrike och Italien bara rapporterade in sammanlagda uppgifter om den faktiska exporten till båda rapporterna.”
Andra delendessa ord
punkt 12
Första delentexten i sin helhet förutom orden ”22 miljoner”
Andra delendessa ord
punkt 40
Första delentexten i sin helhet förutom orden ”Parlamentet begär att en detaljerad förteckning över utrustning som överförs till tredjeländer inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten offentliggörs.”
Andra delendessa ord
GUE/NGL:
punkt 37
Första delentexten i sin helhet förutom orden ”få bukt med den nuvarande bristen på effektivitet i försvarsutgifterna på grund av överlappning, fragmentering och frånvaro av driftskompatibilitet och att sträva efter att EU ska”
Andra delendessa ord
punkt 45
Första delen”Europaparlamentet välkomnar förstärkningen av EU:s försvarssamarbete inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.”
Andra delen”Parlamentet anser att EU-nivåns ökande betydelse i vapentillverkningen måste gå hand i hand med ökad insyn. Parlamentet anser att det fortfarande finns utrymme för förbättringar på detta område, särskilt när det gäller kvaliteten på och enhetligheten hos de uppgifter som medlemsstaterna lämnar in. Parlamentet anser att utformningen av en ”europeisk politik för kapacitet och försvarsmateriel” i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 42.3 i EU-fördraget måste vara förenlig med den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp. Parlamentet anser att om de gemensamma reglerna och standarderna för insyn i vapenexport och vapenteknik blir mer konvergenta, främjas förtroendeskapande åtgärder bland medlemsstater och partner i tredjeländer. Parlamentet välkomnar det arbete som utförts av arbetsgruppen för export av konventionella vapen, särskilt användarguiden för medlemsstaternas genomförande av den gemensamma ståndpunkten för samarbete, samordning och konvergens. Parlamentet konstaterar att det informationsutbytessystem som införts av arbetsgruppen för export av konventionella vapen och vägledningen för genomförandet av den gemensamma ståndpunkten är praktiska verktyg i kontrollmyndigheternas dagliga arbete. Parlamentet påminner om medlemsstaternas bidrag till arbetsgruppens arbete för att förändra bästa praxis. Parlamentet rekommenderar arbetsgruppen för export av konventionella vapen a) att lägga till följande ytterligare kategorier i en reviderad rapporteringsmall, i linje med internationellt erkända standarder, för att genomföra rådets slutsatser från september 2019: exakt vilken typ av vapen som exporteras och den exporterade kvantiteten, krigsmaterialets beteckning, partiets storlek och den specifika slutanvändaren, återkallade licenser samt värdet och varaktigheten för kontrakt avseende tjänster efter leverans, t.ex. utbildning och underhåll, att anpassa EU:s definition av handeldvapen till FN:s bredare definition,”
Verts/ALE:
punkt 42
Första delen”Europaparlamentet framhåller att forskning kring och utveckling av vapen och försvarsmateriel är viktig för att säkerställa att medlemsstaterna har medel att försvara sig med”
Andra delen”och för att försvarsindustrin ska kunna göra tekniska framsteg.”
punkt 44
Första delentexten i sin helhet förutom orden ”åtminstone”
Andra delendessa ord
ID:
punkt 10
Första delen”Europaparlamentet stöder rådets åtagande om att stärka kontrollen av exporten av militär teknik och krigsmateriel.”
Andra delen”Parlamentet noterar medlemsstaternas villighet att stärka samarbetet och främja konvergensen inom detta område, inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Parlamentet välkomnar dessa ansträngningar eftersom de är i linje med de övergripande mål för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) som anges i artikel 21 i EU-fördraget och de regionala prioriteringar som anges i EU:s globala strategi (från 2016). Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att ta fram, genomföra och upprätthålla gemensamma standarder för hanteringen av överföringar av militär teknik och krigsmateriel.”
punkt 29
Första delen”Europaparlamentet noterar en ökning av överföringen av kunskap och teknik, som gör det möjligt för tredjeländer att tillverka europeisk militär teknik på licens.”
Andra delen”Parlamentet anser att detta förfarande inte bör begränsa EU:s möjligheter att kontrollera tillverkningen av vapen och krigsmateriel, utan i istället främja konvergensen i standarder för offentlig tillsyn över och insyn i försvarsproduktionen samt påskynda utarbetandet av internationellt erkända och respekterade regler för tillverkning och export av vapen.”
punkt 32
Första delen”Europaparlamentet noterar att ett första försök att reglera överföringar inom Europa var Schmidt-Debré-harmoniseringsavtalet mellan Frankrike och Tyskland, som innehöll den så kallade de minimis-regeln. Parlamentet noterar i detta avseende det fransk-tyska avtalet om kontroll av export av försvarsmateriel.”
Andra delen”Parlamentet anser att sådana bilaterala avtal endast kan vara ett första steg i riktning mot ett system på EU-nivå för kontroll av vapenöverföring och att de måste underlätta konvergensen ytterligare när det gäller medlemsstaternas vapenexportpolitik. Parlamentet betonar att för att uppnå detta bör alla bilaterala och andra mekanismer analyseras noggrant.”
GUE/NGL, ID:
punkt 24
Första delen”Europaparlamentet noterar med oro att skillnaderna mellan medlemsstaternas politik och praxis för vapenexport kan göra att det tar längre tid att uppnå konvergens när det gäller EU:s bestämmelser på detta område.”
Andra delen”Parlamentet noterar behovet av att införa nya instrument i detta hänseende.”
Tredje delen”Parlamentet konstaterar att framtida åtgärder som finansieras av Europeiska försvarsfonden kommer att bidra till utvecklingen av ny militär teknik och krigsmateriel.”

 15. Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter rättsstatsprincipen 

Betänkande: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
punkt 245ECRONU-124, 535, 9
efter punkt 246ECRONU-80, 538, 49
punkt 347ECRONU-84, 537, 46
punkt 448ECRONU-128, 528, 11
originaltextenONU+525, 147, 18
punkt 549ECRONU-132, 522, 13
efter punkt 550ECRONU-121, 535, 11
punkt 651ECRONU-138, 511, 18
Lagstiftnings- och valsystemets funktionssätt i Polen
block AECRONU-121, 529, 17
punkt 1159SECRONU-115, 536, 16
1S&D, PPE, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLONU+527, 120, 21
Rättsväsendets och andra institutioners oberoende och domarnas rättigheter i Polen
block BECRONU-116, 534, 17
punkt 1413IDONU-137, 537, 14
62ECRONU-119, 537, 11
originaltextendelad
1/ONU+531, 120, 17
2/ONU+656, 5, 7
punkt 1563ECRONU-119, 536, 12
punkt 1664ECRONU-88, 536, 43
punkt 1866ECRONU-79, 535, 53
punkt 1967ECRONU-120, 533, 14
punkt 2068ECRONU-126, 529, 12
punkt 2270ECRONU-82, 536, 49
punkt 2371ECRONU-120, 533, 14
punkt 2472ECRONU-82, 535, 50
punkt 2977ECRONU-120, 535, 12
punkt 3179ECRONU-116, 536, 15
punkt 3280SECRONU-116, 536, 15
2S&D, PPE, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLONU+530, 117, 21
punkt 3381ECRONU-84, 534, 48
punkt 3482ECRONU-118, 532, 17
3S&D, PPE, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLONU+522, 126, 19
punkt 3583ECRONU-118, 533, 15
Övergripande bedömning av situationen för rättsstaten i Polen
punkt 3785ECRONU-91, 530, 46
Skydd av de grundläggande rättigheterna i Polen
block CECRONU-118, 533, 16
punkt 3888SECRONU-122, 535, 9
4S&D, PPE, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLONU+534, 113, 20
punkt 48100ECRONU-117, 533, 16
punkt 49101ECRONU-118, 527, 20
punkt 50102ECRONU-118, 529, 17
originaltextenONU+507, 154, 27
efter punkt 505S&D, PPE, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLONU+515, 126, 26
punkt 51104ECRONU-88, 531, 47
efter punkt 52106ECRONU-118, 532, 16
punkt 5314SIDONU-140, 533, 14
107ECRONU-117, 532, 17
efter punkt 5315IDONU-148, 516, 23
punkt 5416SIDONU-141, 531, 15
108ECRONU-123, 531, 12
efter punkt 5417IDONU-135, 542, 10
underrubrik 24109SECRONU-142, 481, 38
punkt 55110ECRONU-132, 515, 17
originaltextendelad
1/ONU+555, 77, 33
2/ONU+464, 115, 80
3/ONU+512, 99, 52
4/ONU+498, 110, 54
5/ONU+541, 88, 35
6/ONU+482, 116, 61
7/ONU+519, 101, 44
8/ONU+471, 127, 62
punkt 56111ECRONU-116, 522, 26
originaltextendelad
1/ONU+466, 108, 85
2/ONU+500, 95, 69
efter punkt 56112ECRONU-105, 517, 42
punkt 57114ECRONU-115, 531, 19
punkt 58115ECRONU-117, 531, 18
6S&D, PPE, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLONU+513, 123, 31
punkt 59116ECRONU-113, 535, 18
7S&D, PPE, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLONU+530, 110, 26
punkt 6018IDONU-135, 539, 12
117ECRONU-117, 533, 16
8S&D, PPE, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLONU+522, 120, 26
efter punkt 609S&D, PPE, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLONU+530, 114, 23
10S&D, PPE, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLONU+533, 88, 46
punkt 61118ECRONU-116, 532, 17
11S&D, PPE, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLONU+533, 123, 11
punkt 6212S&D, PPE, Renew, Verts/ALE, GUE/NGLONU+533, 123, 11
119ECRONU
punkt 64121ECRONU-123, 530, 13
punkt 65originaltextendelad
1/ONU+534, 145, 10
2/ONU+510, 158, 20
Beaktandeled
block DECRONU-117, 536, 12
Skäl
skäl A41ECRONU-114, 523, 29
skäl B42ECRONU-123, 526, 17
originaltextenONU+526, 148, 15
efter skäl B43ECRONU-130, 524, 12
44ECRONU-126, 527, 12
resolution (texten i sin helhet)ONU+513, 148, 33
Begäranden om särskild omröstning
PPE:ÄF 109
ID:punkterna 4, 50, 65, skäl B
Begäranden om delad omröstning
PPE:
punkt 55
Första delen”Europaparlamentet påminner om att kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa enligt stadgan, Europakonventionen och Europadomstolens rättspraxis hör samman med ett flertal mänskliga rättigheter, bland annat rätten till liv och värdighet, frihet från omänsklig och förnedrande behandling, rätten till tillgång till hälso- och sjukvård, rätten till personlig integritet, rätten till utbildning och förbudet mot diskriminering, vilket också återspeglas i Polens författning.”
Andra delen”I sin resolution av den 15 november 2017 kritiserade parlamentet skarpt alla lagstiftningsförslag som skulle förbjuda abort i fall av allvarliga eller dödliga fosterskador, och därmed drastiskt begränsa och i det närmaste förbjuda den faktiska tillgången till abortvård i Polen, eftersom de flesta lagliga aborter utförs av detta skäl. Parlamentet betonade också att allmän tillgång till hälso- och sjukvård, däribland sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård och därmed sammanhängande rättigheter, är en grundläggande mänsklig rättighet. Parlamentet beklagar de föreslagna ändringarna av akten av den 5 december 1996 om läkares och tandläkares yrken, enligt vilka läkare inte längre skulle vara rättsligt skyldiga att ange en alternativ inrättning eller läkare i fall av nekad sexuell och reproduktiv hälsovård på grund av personliga övertygelser.”
Tredje delen”Parlamentet är bekymrat över användningen av samvetsklausulen, inbegripet frånvaron av tillförlitliga mekanismer för hänvisning och avsaknaden av möjlighet för kvinnor som förvägras sådana tjänster att överklaga i tid. Det polska parlamentet uppmanas att avstå från ytterligare försök att begränsa kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa”
Fjärde delen“och rättigheter.”
Femte delen”Parlamentet hävdar med eftertryck att nekande av tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa”
Sjätte delen”och rättigheter”
Sjunde delen”utgör en form av våld mot kvinnor och flickor. Parlamentet uppmanar de polska myndigheterna att vidta åtgärder för att till fullo genomföra de domar som Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna avkunnat i mål mot Polen”
Åttonde delen”eftersom denna domstol vid flera tillfällen har slagit fast att restriktiva abortlagar och bristande genomförande kränker kvinnors mänskliga rättigheter”
punkt 56
Första delen”Europaparlamentet påminner om att tidigare försök att ytterligare begränsa rätten till abort, som i Polen redan är bland de mest begränsade i unionen, stoppades 2016 och 2018 som ett resultat av ett massivt motstånd från polska medborgare såsom detta kom till uttryck i ”de svarta marscherna”.”
Andra delen”De polska myndigheterna uppmanas kraftfullt att överväga att upphäva den lag som begränsar kvinnors och flickors tillgång till akut-p-piller.”
punkt 65
Första delentexten i sin helhet förutom orden ”, liksom budgetverktyg”
Andra delendessa ord
ECR:
punkt 14
Första delentexten i sin helhet förutom orden ”även om rättssystemets uppbyggnad är en nationell behörighet,”
Andra delendessa ord
Övriga frågor
Patryk Jaki (ECR-gruppen) hade också undertecknat ÄF 1–122.

 16. Strategin om läkemedel i miljön 

Förslag till resolution: B9-0242/2020

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Förslag till resolution B9-0242/2020
(ENVI-utskottet)
punkt 15originaltextendelad
1/ONU+678, 8, 4
2/ONU+403, 282, 5
3/ONU-308, 374, 8
punkt 391Verts/ALEONU+449, 225, 16
resolution (texten i sin helhet)ONU+671, 15, 10
Begäranden om delad omröstning
Verts/ALE:
punkt 15
Första delentexten i sin helhet förutom orden ”och självreglerade” och ”som modeller”
Andra delen”och självreglerade”
Tredje delen”som modeller”

 17. Maximering av energieffektivitetspotentialen hos EU:s byggnadsbestånd 

Betänkande: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
punkt 42originaltextendelad
1/ONU+594, 11, 85
2/ONU+510, 170, 10
resolution (texten i sin helhet)ONU+526, 77, 94
Begäranden om delad omröstning
ledamöter:
punkt 42
Första delen”Europaparlamentet betonar behovet av att informera konsumenterna och uppmuntra dem att ersätta gammal, ineffektiv värme- och kylteknik med moderna, högeffektiva och förnybara lösningar, särskilt när beslut om ersättningsmöjligheter fattas, samtidigt som man erkänner att fossila bränslen, särskilt naturgas, för närvarande ingår i byggnaders värmesystem. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att föreslå skrotningssystem i enlighet med den cirkulära ekonomin och att använda effektivitetsmärkning och rådgivning vid regelbundna kontroller för att påskynda ersättningsmöjligheterna.”
Andra delen”Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att upprätta en färdplan för att fasa ut teknik för uppvärmning och kylning som baseras på fossila bränslen såsom en del av deras nationella energi- och klimatplaner.”

 18. Brist på läkemedel – hantering av ett växande problem 

Betänkande: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
punkt 60originaltextenONU+376, 256, 58
punkt 93originaltextendelad
1/ONU+649, 28, 13
2/ONU+395, 286, 9
resolution (texten i sin helhet)ONU+663, 23, 10
Begäranden om särskild omröstning
ledamöter:punkt 60
Begäranden om delad omröstning
ledamöter:
punkt 93
Första delen”Europaparlamentet anser att EU:s hälso- och sjukvårdssystem behöver flera gemensamma normer och bättre interoperabilitet för att undvika läkemedelsbrister och erbjuda en hälso- och sjukvård av hög kvalitet till alla i samhället.”
Andra delen”Parlamentet uppmanar därför kommissionen att lägga fram ett förslag till direktiv om minimistandarder för hälso- och sjukvårdssystem av god kvalitet baserat på resultaten av stresstester.”

 19. Genomförandet av de nationella strategierna för integrering av romer: bekämpning av negativa attityder gentemot människor med romsk bakgrund i Europa 

Betänkande: Romeo Franz (A9-0147/2020)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
efter punkt 12IDONU-109, 575, 2
punkt 26PPEONU-194, 482, 12
1Renew, Verts/ALEONU+366, 307, 15
originaltextenONU
punkt 3originaltextendelad
1/ONU+564, 78, 46
2/ONU+543, 125, 20
efter punkt 43IDONU-114, 532, 39
punkt 5originaltextenONU+528, 124, 36
efter punkt 54IDONU-97, 573, 16
punkt 6originaltextenONU+572, 93, 23
punkt 12originaltextenONU+577, 98, 13
punkt 13originaltextenONU+583, 94, 10
efter punkt 195IDONU-95, 586, 5
punkt 24originaltextendelad
1/ONU+592, 54, 42
2/ONU+544, 123, 20
punkt 26originaltextendelad
1/ONU+594, 57, 37
2/ONU+557, 119, 12
punkt 35originaltextendelad
1/ONU+593, 80, 14
2/ONU+545, 88, 54
punkt 40originaltextenONU+560, 100, 26
punkt 42originaltextenONU+670, 13, 5
punkt 47originaltextendelad
1/ONU+596, 84, 8
2/ONU+521, 130, 35
skäl Poriginaltextendelad
1/ONU+587, 61, 40
2/ONU+544, 17, 127
resolution (texten i sin helhet)ONU+545, 96, 54
Begäranden om särskild omröstning
ID:punkterna 2, 5, 6, 12, 13, 40, 42
Begäranden om delad omröstning
ECR:
punkt 3
Första delentexten i sin helhet förutom orden “hbti-personer”
Andra delendessa ord
punkt 24
Första delentexten i sin helhet förutom orden “hbti-personer”
Andra delendessa ord
punkt 26
Första delentexten i sin helhet förutom orden ”däribland sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård,”
Andra delendessa ord
punkt 35
Första delen”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att alla skolor och inspektionsorgan faktiskt uppfyller sin rättsliga skyldighet att avskaffa segregeringen i skolorna och även att förbinda sig att varje år samla in uppgifter om och offentliggöra situationen när det gäller skolsegregation på alla nivåer, inbegripet genom att införa påföljder för dem som brister i efterlevnaden.”
Andra delen”Parlamentet påminner om att kommissionen inlett tre överträdelseförfaranden angående segregering av romska barn. Parlamentet anser att de senaste åren inte har visat någon förbättring trots kommissionens ansträngningar. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att vidta ytterligare åtgärder och hänskjuta dessa fall till Europeiska unionens domstol om det är nödvändigt.”
punkt 47
Första delentexten i sin helhet förutom orden ”Parlamentet uppmanar därför eftertryckligen de medlemsstater som ännu inte har ratificerat Istanbulkonventionen att göra det skyndsamt.”
Andra delendessa ord
ID:
skäl P
Första delentexten i sin helhet förutom orden ”Romska kvinnor är särskilt drabbade när det gäller kvinnors rättigheter, och de utsätts ofta för svåra former av verbala, fysiska, psykiska och rasistiska trakasserier samt etnisk segregering inom mödra- och förlossningsvården. Romska kvinnor placeras åtskilda från andra i särskilda rum med badrum och köksutrymmen som inte används av andra.”
Andra delen”I vissa medlemsstater har romska kvinnor utsatts för systematisk tvångssterilisering och de har inte kunnat få adekvat gottgörelse eller ersättning för de kränkningar av deras mänskliga rättigheter som detta inneburit.”

 20. Förberedelse av Europeiska rådets extra möte med fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet 

Förslag till resolution B9-0258/2020, B9-0260/2020, B9-0263/2020, B9-0264/2020, B9-0266/2020, B9-0268/2020, B9-0270/2020

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0260/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)
efter punkt 12IDONU-107, 562, 21
3IDONU-107, 557, 26
4IDONU-96, 559, 36
punkt 31Verts/ALEONU+668, 22, 3
originaltextendelad
1/ONU
2/ONU
punkt 8originaltextendelad
1/ONU+607, 27, 60
2/ONU+598, 88, 8
punkt 12originaltextendelad
1/ONU+630, 29, 35
2/ONU+592, 77, 25
beaktandeled 8originaltextenONU+611, 74, 9
skäl NoriginaltextenONU+631, 51, 12
resolution (texten i sin helhet)ONU+601, 57, 36
Resolutionsförslag från politiska grupper
B9-0258/2020IDONU
B9-0260/2020GUE/NGLONU
B9-0263/2020Verts/ALEONU
B9-0264/2020S&DONU
B9-0266/2020RenewONU
B9-0268/2020ECRONU
B9-0270/2020PPEONU
Begäranden om särskild omröstning
GUE/NGL:beaktandeled 8, skäl N
Begäranden om delad omröstning
GUE/NGL:
punkt 8
Första delentexten i sin helhet förutom orden ”såsom Nato”
Andra delendessa ord
punkt 12
Första delentexten i sin helhet förutom orden ”inom Nato, särskilt högnivågruppen för kontroll av konventionella vapen,”
Andra delendessa ord
PPE, Verts/ALE, GUE/NGL:
punkt 3
Första delen”Europaparlamentet välkomnar Turkiets beslut av den 12 september 2020 att dra tillbaka sitt seismiska forskningsfartyg Oruç Reis och därmed ta ett första steg för att minska spänningarna i östra Medelhavet.”
Andra delen”Parlamentet uppmanar med kraft Turkiet att visa återhållsamhet och aktivt bidra till att trappa ner situationen, bland annat genom att respektera alla grannländers territoriella integritet och suveränitet genom att omedelbart upphöra med all ytterligare olaglig prospekterings- och borrningsverksamhet i östra Medelhavet, avstå från att kränka grekiskt luftrum och grekiskt och cypriotiskt territorialvatten samt genom att ta avstånd från nationalistisk krigshetsande retorik. Parlamentet avvisar användning av hot och kränkande språk mot medlemsstater och EU, och anser det oacceptabelt och opassande för ett EU-kandidatland.”
Övriga frågor
Hermann Tertsch (ECR-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution RC-B9-0260/2020.

 21. Situationen i Belarus 

Förslag till resolution B9-0271/2020, B9-0272/2020, B9-0273/2020, B9-0274/2020, B9-0275/2020, B9-0278/2020

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0271/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)
efter punkt 11GUE/NGLONU-112, 564, 14
punkt 73GUE/NGLONU-15, 648, 26
punkt 84GUE/NGLONU-192, 442, 55
punkt 145GUE/NGLONU-30, 614, 45
punkt 166GUE/NGLONU-29, 643, 17
efter punkt 177GUE/NGLONU-144, 513, 33
punkt 198GUE/NGLONU-188, 425, 76
originaltextendelad
1/ONU+561, 66, 62
2/ONU+570, 75, 45
punkt 2410ECRONU+479, 172, 37
punkt 28originaltextendelad
1/ONU+557, 58, 75
2/ONU+554, 65, 71
punkt 299ECRONU+361, 307, 21
skäl P2GUE/NGLONU-73, 532, 85
resolution (texten i sin helhet)ONU+574, 37, 82
Resolutionsförslag från politiska grupper
B9-0271/2020PPEONU
B9-0272/2020Verts/ALEONU
B9-0273/2020GUE/NGLONU
B9-0274/2020S&DONU
B9-0275/2020ECRONU
B9-0278/2020RenewONU
Begäranden om delad omröstning
GUE/NGL:
punkt 19
Första delen”Europaparlamentet uppmuntrar EU:s medlemsstater att underlätta och påskynda upprättandet av en humanitär korridor liksom viseringsförfarandet för personer som flyr från Belarus av politiska skäl och för personer som behöver läkarvård till följd av det våld som de utsatts för, samt att erbjuda dem och deras familjer det stöd och den hjälp som krävs.”
Andra delen”Parlamentet uppmanar kommissionen att snabbt och effektivt genomföra EU:s ekonomiska bistånd till stöd för det civila samhället och offer för förtryck och att mobilisera större resurser för deras fysiska, psykiska och materiella stöd.”
punkt 28
Första delen”Europaparlamentet uppmanar de nationella ishockeyförbunden i EU:s medlemsstater och alla andra demokratiska länder att med kraft uppmana Internationella ishockeyförbundet (IIHF) att dra tillbaka sitt beslut att delvis hålla VM i ishockey 2021 i Belarus”
Andra delen”tills situationen, och i synnerhet situationen för de mänskliga rättigheterna, i landet har förbättrats.”
Övriga frågor
Nikolaj Villumsen (GUE/NGL-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution RC-B9-0271/2020.

 22. Situationen i Ryssland, förgiftningen av Aleksej Navalnyj 

Förslag till resolution B9-0279/2020, B9-0280/2020, B9-0281/2020, B9-0282/2020, B9-0283/2020, B9-0284/2020

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0280/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)
punkt 6originaltextendelad
1/ONU+507, 150, 29
2/ONU+532, 69, 84
punkt 15originaltextendelad
1/ONU+547, 87, 52
2/ONU+503, 138, 44
3/ONU+465, 140, 78
resolution (texten i sin helhet)ONU+532, 84, 72
Resolutionsförslag från politiska grupper
B9-0279/2020GUE/NGLONU
B9-0280/2020Verts/ALEONU
B9-0281/2020S&DONU
B9-0282/2020RenewONU
B9-0283/2020ECRONU
B9-0284/2020PPEONU
Begäranden om särskild omröstning
GUE/NGL:punkt 15, led c, d
Begäranden om delad omröstning
GUE/NGL:
punkt 6
Första delen”Europaparlamentet uppmanar rådet (utrikes frågor) att inta en aktiv hållning i denna fråga vid sitt möte den 21 september. Parlamentet kräver att EU så snart som möjligt upprättar en förteckning över ambitiösa restriktiva åtgärder gentemot Ryssland och skärper sina befintliga sanktioner mot Ryssland.”
Andra delen”Parlamentet yrkar på att sådana sanktionsmekanismer tas i bruk, eftersom det skulle göra det möjligt att samla in och frysa europeiska tillgångar tillhörande korrupta individer i enlighet med vad Aleksej Navalnyjs antikorruptionsstiftelse kommit fram till.”
GUE/NGL, S&D:
punkt 15
Första delentexten i sin helhet förutom leden c och d
Andra delenled c
Tredje delenled d

 23. Situationen i Filippinerna, inklusive fallet Maria Ressa 

Förslag till resolution B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020, B9-0297/2020

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0290/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)
resolution (texten i sin helhet)ONU+626, 7, 52
Resolutionsförslag från politiska grupper
B9-0290/2020GUE/NGLONU
B9-0291/2020ECRONU
B9-0292/2020Verts/ALEONU
B9-0294/2020S&DONU
B9-0295/2020PPEONU
B9-0297/2020RenewONU

 24. Fallet Denis Mukwege i Demokratiska republiken Kongo 

Förslag till resolution B9-0286/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020, B9-0298/2020

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0287/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)
punkt 14originaltextenONU+651, 33, 10
punkt 16originaltextenONU+563, 46, 88
skäl KoriginaltextenONU+641, 31, 25
resolution (texten i sin helhet)ONU+654, 5, 26
Resolutionsförslag från politiska grupper
B9-0286/2020IDONU
B9-0287/2020GUE/NGLONU
B9-0288/2020Verts/ALEONU
B9-0289/2020ECRONU
B9-0293/2020S&DONU
B9-0296/2020PPEONU
B9-0298/2020RenewONU
Begäranden om särskild omröstning
GUE/NGL:punkt 14
ECR:skäl K, punkt 16

 25. Den humanitära situationen i Moçambique 

Förslag till resolution B9-0285/2020, B9-0299/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020, B9-0304/2020

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0300/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)
efter punkt 19GUE/NGLONU-186, 501, 10
efter punkt 310GUE/NGLONU-186, 502, 9
efter punkt 41GUE/NGLONU-50, 529, 118
2GUE/NGLONU-70, 553, 74
efter punkt 511GUE/NGLONU-136, 489, 72
12GUE/NGLONU-165, 508, 24
punkt 813ECRONU-152, 540, 5
efter punkt 134GUE/NGLONU-141, 527, 29
punkt 20originaltextendelad
1/ONU+577, 53, 66
2/ONU+498, 158, 40
efter punkt 213GUE/NGLONU-151, 533, 13
5GUE/NGLONU-37, 576, 84
6GUE/NGLONU-46, 557, 94
7GUE/NGLONU-42, 560, 95
8GUE/NGLONU-42, 559, 96
resolution (texten i sin helhet)ONU+616, 13, 57
Resolutionsförslag från politiska grupper
B9-0285/2020IDONU
B9-0299/2020GUE/NGLONU
B9-0300/2020Verts/ALEONU
B9-0301/2020ECRONU
B9-0302/2020S&DONU
B9-0303/2020PPEONU
B9-0304/2020RenewONU
Begäranden om delad omröstning
ECR:
punkt 20
Första delen”Europaparlamentet välkomnar Internationella valutafondens motpartskonferens (CCRT) som ett steg i rätt riktning för att hjälpa Moçambique att bekämpa de ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin.”
Andra delen”Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att tillhandahålla IMF ytterligare bidrag, och uppmanar IMF att undersöka ytterligare alternativ för att utöka de resurser som står till CCRT:s förfogande, exempelvis användning av egna befintliga reserver. Parlamentet påminner om att bidragen till fonden absolut inte får ersätta det offentliga utvecklingsbiståndet.”

 26. Hållbar järnvägsmarknad mot bakgrund av covid-19-pandemin ***I 

Förslag till förordning (COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD))

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
artikel 2, punkt 18=
16=
Renew
S&D
ONU+458, 229, 9
23PPEONU
artikel 2, efter punkt 42GUE/NGLONU-105, 538, 53
3GUE/NGLONU-68, 551, 77
9=
17=
24=
Renew
S&D
PPE
ONU+618, 46, 32
artikel 5, punkt 1, efter stycke 110=
18=
25=
Renew
S&D
PPE
ONU+617, 47, 32
artikel 5, punkt 211=
19=
26=
Renew
S&D
PPE
ONU+636, 50, 10
före skäl 11GUE/NGLONU-58, 560, 78
skäl 34=
12=
20=
Renew
S&D
PPE
ONU+643, 46, 7
efter skäl 35=
13=
Renew
S&D
ONU-326, 361, 9
efter skäl 86=
14=
21=
Renew
S&D
PPE
ONU+676, 13, 7
skäl 107S=
15S=
22S=
Renew
S&D
PPE
ONU+608, 82, 6
kommissionens förslagONU+678, 3, 5

 27. Förslag till ändringsbudget nr 8: Ökning av betalningsbemyndiganden för krisstödsinstrumentet som finansierar strategin för vacciner mot covid-19 och för investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset plus (CRII+) 

Förslag till förordning (10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD))

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
endast en omröstningONU+643, 29, 14

 28. Invändning enligt artikel 112.2, 112.3 och 112.4 c: Gränsvärden för flera ämnen, däribland flonicamid, haloxifop, mandestrobin 

Förslag till resolution: B9-0245/2020 (majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Förslag till resolution B9-0245/2020
(ENVI-utskottet)
resolution(texten i sin helhet)ONU+372, 275, 39

 29. Kulturell återhämtning i Europa 

Förslag till resolution B9-0246/2020, B9-0250/2020

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0246/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)
resolution (texten i sin helhet)ONU+598, 42, 46
Resolutionsförslag från politiska grupper
B9-0246/2020GUE/NGLONU
B9-0250/2020RenewONU
Övriga frågor
PPE-gruppen hade dragit tillbaka sitt förslag till resolution B9-0249/2020.

 30. Covid-19: EU-samordning av hälsobedömningar och riskklassificering samt konsekvenserna för Schengen och den inre marknaden 

Förslag till resolution B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020, B9-0267/2020, B9-0269/2020

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0257/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)
punkt 1originaltextenONU+652, 2, 43
punkt 2originaltextenONU+634, 11, 52
efter punkt 91GUE/NGLONU+534, 130, 33
punkt 157ECRONU-135, 551, 11
punkt 19originaltextenONU+602, 71, 24
punkt 21originaltextenONU+569, 56, 72
punkt 27originaltextenONU+556, 122, 19
efter punkt 272GUE/NGLONU-318, 328, 51
punkt 30originaltextendelad
1/ONU+625, 29, 42
2/ONU+508, 141, 48
efter punkt 303GUE/NGLONU+380, 308, 9
punkt 314GUE/NGLONU-183, 442, 72
punkt 32originaltextendelad
1/ONU+606, 56, 35
2/ONU+562, 84, 51
punkt 33originaltextenONU+556, 88, 53
punkt 35originaltextendelad
1/ONU+683, 5, 9
2/ONU+494, 193, 10
3/ONU+399, 280, 18
punkt 46originaltextendelad
1/ONU+683, 9, 5
2/ONU+631, 60, 6
punkt 48originaltextendelad
1/ONU+629, 21, 47
2/ONU+555, 108, 34
efter punkt 488ECRONU-95, 571, 31
efter punkt 496PPEONU+523, 52, 122
punkt 52originaltextendelad
1/ONU+661, 29, 7
2/ONU+565, 85, 47
efter punkt 535GUE/NGLONU-151, 472, 74
skäl Noriginaltextendelad
1/ONU+626, 54, 16
2/ONU+511, 175, 11
skäl Qoriginaltextendelad
1/ONU+603, 84, 10
2/ONU+663, 29, 5
skäl RoriginaltextenONU+650, 33, 14
skäl VoriginaltextenONU+597, 35, 65
skäl Yoriginaltextendelad
1/ONU+616, 65, 16
2/ONU+572, 113, 12
resolution (texten i sin helhet)ONU+595, 50, 41
Resolutionsförslag från politiska grupper
B9-0257/2020PPEONU
B9-0259/2020GUE/NGLONU
B9-0261/2020RenewONU
B9-0265/2020S&DONU
B9-0267/2020ECRONU
B9-0269/2020Verts/ALEONU
Begäranden om särskild omröstning
GUE/NGL:punkterna 27, 30
ID:skäl N, V, Y, punkterna 1, 2, 27
ECR:punkterna 19, 21, 33, skäl R
Begäranden om delad omröstning
ECR:
skäl Y
Första delen”Medlemsstaterna verkar inte ha dragit lärdom av krisens början.”
Andra delen”Det finns ingen gemensam europeisk hälsopolitik utan bara en mängd olika nationella strategier.”
punkt 30
Första delen”Europaparlamentet välkomnar medborgarnas användning av formulär för lokalisering av passagerare. Parlamentet anser att en harmoniserad version av detta informationsformulär bör användas företrädesvis i digitalt format för att förenkla behandlingen och att även ett analogt format bör tillhandahållas för att garantera alla européer tillgång. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta fram ett harmoniserat formulär för lokalisering av passagerare för att skapa tilltro”
Andra delen”till ett EU-omfattande övervakningssystem.”
punkt 32
Första delentexten i sin helhet förutom orden "stärka insatssamordningen på EU-nivå"
Andra delendessa ord
punkt 46
Första delen”Europaparlamentet påminner om att covid-19-krisen har visat på brister i konsumentskyddet på grund av det ökade antalet bedrägerier och osäkra produkter, särskilt på nätet. Parlamentet framhåller behovet av att ta tag i dessa brister och se till att den digitala inre marknaden är rättvis och säker för alla”
Andra delen”via den kommande rättsakten om digitala tjänster genom att onlineplattformar tvingas vidta lämpliga åtgärder mot sådana produkter.”
punkt 52
Första delentexten i sin helhet förutom orden ”omotiverade”
Andra delendessa ord
ID:
skäl Q
Första delen”Medlemsstaternas åtgärder, däribland återinförandet av inre gränskontroller, påverkar de i unionsrätten förankrade rättigheterna och friheterna för människor.”
Andra delen”Åtgärder som vidtas av medlemsstaterna eller unionen bör alltid respektera de grundläggande rättigheterna. Åtgärderna bör vara nödvändiga, proportionerliga, tillfälliga och begränsade i omfattning.”
PPE, ID:
punkt 35
Första delen”Europaparlamentet betonar vikten av tydlig, tillgänglig och begriplig information om europeiska, nationella, regionala och lokala smittal, hälso- och sjukvårdssystem, befintliga åtgärder och reserestriktioner. Parlamentet betonar att denna viktiga information måste finnas tillgänglig på alla officiella språk”
Andra delen ”och på språk som används av betydande delar av befolkningen,”
Tredje delen”så att man inkluderar personer med invandrarbakgrund.”
GUE/NGL, ECR:
skäl N
Första delen”Det finns fortfarande utrymme för EU att åstadkomma mer inom folkhälsopolitiken inom ramen för de befintliga parametrarna i fördragen. Fördragens folkhälsobestämmelser underutnyttjas fortfarande i hög grad när det gäller de åtaganden för vilka de skulle kunna användas.”
Andra delen”Parlamentets uppmaning om att inrätta en europeisk hälsounion i resolutionen av den 10 juli förtjänar att upprepas i detta sammanhang.”
ECR, ID:
punkt 48
Första delen”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att genomföra åtgärderna i Next Generation EU fullt ut och så snabbt som möjligt genom att göra de nödvändiga nationella förfarandena så enkla och obyråkratiska som möjligt så att EU:s ekonomiska återhämtning på ett effektivt sätt kan hantera den djupaste kris EU ställts inför på senare tid.”
Andra delen”Parlamentet understryker att covid-19-krisen inte bör användas som en ursäkt för att skjuta upp, försvaga eller avskaffa tillämpningen av olika produkt- och industristandarder, inbegripet dem som syftar till att främja hållbarhet, utan snarare bör ses som ett tillfälle att förbättra den inre marknaden på ett sätt som främjar hållbar produktion och konsumtion.”

 31. Vikten av grön infrastruktur i städerna – Europaåret för grönare städer 2022 

Förslag till resolution: B9-0243/2020

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Förslag till resolution B9-0243/2020
(ENVI-utskottet)
efter punkt 65GUE/NGLONU+641, 11, 45
punkt 86GUE/NGLONU+426, 244, 27
punkt 10, led ja7GUE/NGLONU+336, 313, 48
punkt 111ECRONU-178, 507, 11
punkt 13originaltextendelad
1/ONU+612, 79, 6
2/ONU+576, 117, 4
3/ONU+516, 177, 4
beaktandeled 6a2GUE/NGLONU+597, 80, 20
skäl H3GUE/NGLONU+596, 83, 18
skäl U4GUE/NGLONU+353, 320, 24
resolution (texten i sin helhet)ONU+593, 80, 13
Begäranden om delad omröstning
GUE/NGL:
punkt 13
Första delentexten i sin helhet förutom orden ”innovationspartnerskap och” och ”offentlig-privata partnerskap”
Andra delen”innovationspartnerskap och”
Tredje delen”offentlig-privata partnerskap”
Övriga frågor
Joanna Kopcińska (ECR-gruppen) hade också undertecknat ändringsförslag 1.
Senaste uppdatering: 4 november 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy