Indeks 
Zapisnik
XML 270kPDF 315kWORD 85k
Utorak, 15. rujna 2020. - Bruxelles
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Objava rezultata glasovanja
 3.Nastavak dnevne sjednice
 4.Priprema izvanrednog sastanka Europskog vijeća s naglaskom na opasnoj eskalaciji i ulozi Turske u istočnom Sredozemlju (rasprava)
 5.Prvi krug glasovanja
 6.Priprema izvanrednog sastanka Europskog vijeća s naglaskom na opasnoj eskalaciji i ulozi Turske u istočnom Sredozemlju (nastavak rasprave)
 7.Stanje u Bjelarusu - Stanje u Libanonu - Stanje u Rusiji, trovanje Alekseja Navaljnog (rasprava)
 8.Nastavak dnevne sjednice
 9.Objava rezultata glasovanja
 10.Nastavak dnevne sjednice
 11.Bolest COVID-19: koordinacija zdravstvenih procjena i klasifikacije rizika na razini EU-a te posljedice za Schengen i jedinstveno tržište (rasprava)
 12.Nastavak dnevne sjednice
 13.Drugi krug glasovanja
 14.Obrazloženja glasovanja
 15.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 16.Podnošenje dokumenata
 17.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 18.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1 - Imenovanje predsjednika Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane
 Prilog 2 - Imenovanje neovisnoga člana Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane
 Prilog 3 - Imenovanje neovisnoga člana Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane


PREDSJEDA: Othmar KARAS
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Objava rezultata glasovanja

Predsjedatelj je objavio rezultate glasovanja:

Imenovanje predsjednika Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane
Izvješće o prijedlogu za imenovanje predsjednika Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala [N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Irene Tinagli (A9-0152/2020)

(Potrebna obična većina)
(Tajno glasovanje (članak 191. stavak 1. Poslovnika))

IMENOVANJE

Odobren (P9_TA(2020)0207)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16. i 17. rujna 2020., točka 1.)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 1 zapisnika od 15.9.2020.)

Imenovanje neovisnoga člana Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane
Izvješće o prijedlogu za imenovanje neovisnog člana Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala [N9-0042/2020 - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Irene Tinagli (A9-0151/2020)

(Potrebna obična većina)
(Tajno glasovanje (članak 191. stavak 1. Poslovnika))

IMENOVANJE

Odobren (P9_TA(2020)0208)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16. i 17. rujna 2020., točka 2.)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 2 zapisnika od 15.9.2020.)

Imenovanje neovisnoga člana Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane
Izvješće o prijedlogu za imenovanje neovisnog člana Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala [N9-0042/2020 - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Irene Tinagli (A9-0153/2020)

(Potrebna obična većina)
(Tajno glasovanje (članak 191. stavak 1. Poslovnika))

IMENOVANJE

Odobren (P9_TA(2020)0209)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16. i 17. rujna 2020., točka 3.)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 3 zapisnika od 15.9.2020.)

Predsjedatelj je objavio rezultate glasovanja o zahtjevima za primjenom hitnog postupka:

Održivo željezničko tržište s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19 ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - Odbor TRAN

Poimeničnim glasovanjem (679 za, 3 protiv, 4 suzdržanih), Parlament je odobrio zahtjev.

Parlament je odobrio zahtjev za hitnim postupkom.

Nacrt izmjene proračuna br. 8: povećanje odobrenih sredstava za plaćanje za Instrument za hitnu potporu za financiranje strategije za cjepiva protiv bolesti COVID-19 i za učinak Investicijske inicijative plus kao odgovora na koronavirus
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - Odbor BUDG

Poimeničnim glasovanjem (651 za, 23 protiv, 12 suzdržanih), Parlament je odobrio zahtjev.

Parlament je odobrio zahtjev za hitnim postupkom.

Predsjedatelj je objavio rezultate glasovanja:

Prijedlog odluke Vijeća o odobravanju Portugalu primjene snižene stope trošarine na određene alkoholne proizvode proizvedene u autonomnim regijama Madeiri i Azorima *
Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o odobravanju Portugalu primjene snižene stope trošarine na određene alkoholne proizvode proizvedene u autonomnim regijama Madeiri i Azorima [COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Younous Omarjee (A9-0140/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2020)0210)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16. i 17. rujna 2020., točka 4.)

Učinkovite mjere za ekologizaciju programa Erasmus+ i Kreativna Europa te Europskih snaga solidarnosti
Izvješće o učinkovitim mjerama za ekologizaciju programa Erasmus+ i Kreativna Europa te Europskih snaga solidarnosti [2019/2195(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: Laurence Farreng (A9-0141/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2020)0211)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16. i 17. rujna 2020., točka 5.)

Predsjedatelj je objavio rezultate glasovanja o amandmanima podnesenima na sljedeće dokumente:

Uloga EU-a u zaštiti i obnovi svjetskih šuma
Izvješće o ulozi EU-a u zaštiti i obnovi svjetskih šuma [2019/2156(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0212)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16. i 17. rujna 2020., točka 6.)

Sigurnosna suradnja EU-a i Afrike u području Sahela, zapadnoj Africi i Rogu Afrike
Mišljenje o sigurnosnoj suradnji EU-a i Afrike u području Sahela, zapadnoj Africi i Rogu Afrike [2020/2002(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Javier Nart (A9-0129/2020)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0213)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16. i 17. rujna 2020., točka 7.)

(Dnevna sjednica prekinuta je u 9:06 h.)


3. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 9:17 h.


4. Priprema izvanrednog sastanka Europskog vijeća s naglaskom na opasnoj eskalaciji i ulozi Turske u istočnom Sredozemlju (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Priprema izvanrednog sastanka Europskog vijeća s naglaskom na opasnoj eskalaciji i ulozi Turske u istočnom Sredozemlju (2020/2774(RSP))

Michael Roth (predsjedatelj Vijeća) i Josep Borrell Fontelles (potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dali su izjave.

Govorili su David McAllister, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Nacho Sánchez Amor, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Malik Azmani, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Jérôme Rivière, u ime Kluba zastupnika ID-a, Sergey Lagodinsky, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Emmanouil Fragkos, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Martin Schirdewan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Lefteris Nikolaou-Alavanos, nezavisni zastupnik, Esteban González Pons, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Angelo Ciocca, Mounir Satouri, Angel Dzhambazki, Elena Kountoura, Carles Puigdemont i Casamajó, Manolis Kefalogiannis, Nikos Androulakis, Ilhan Kyuchyuk, Peter Kofod, François Alfonsi, Hermann Tertsch, Giorgos Georgiou, Fabio Massimo Castaldo, Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Hilde Vautmans, Roman Haider, Assita Kanko, Özlem Demirel, Arnaud Danjean, Isabel Santos, Chrysoula Zacharopoulou i Jaak Madison.

(Nastavak rasprave: točka 6 zapisnika od 15.9.2020.)


5. Prvi krug glasovanja

Parlament je glasovao o amandmanima podnesenima na sljedeće dokumente:

—   Izmjena Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu ***I
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Nikos Androulakis (A9-0148/2020);

—   Globalni sustav prikupljanja podataka o potrošnji loživih ulja na brodovima ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2015/757 kako bi se na odgovarajući način uzeo u obzir globalni sustav prikupljanja podataka o potrošnji loživih ulja na brodovima [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Jutta Paulus (A9-0144/2020);

—   Nacrt odluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije *
Izvješće o nacrtu odluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: José Manuel Fernandes i Valérie Hayer (A9-0146/2020);

—   Provedba Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije
Izvješće o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije [2019/2200(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Sven Mikser (A9-0136/2020).

Glasovanje je bilo moguće do11 h 45.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u14 h 15.


6. Priprema izvanrednog sastanka Europskog vijeća s naglaskom na opasnoj eskalaciji i ulozi Turske u istočnom Sredozemlju (nastavak rasprave)

Izjave Vijeća i Komisije: Priprema izvanrednog sastanka Europskog vijeća s naglaskom na opasnoj eskalaciji i ulozi Turske u istočnom Sredozemlju (2020/2774(RSP))

(Početak rasprave: točka 4 zapisnika od 15.9.2020.)

Govorili su Isabel Wiseler-Lima, Brando Benifei, Nicolaus Fest, Paulo Rangel, Evin Incir, Isabella Tovaglieri, Massimiliano Salini, Eva Kaili, Tom Vandendriessche, Anna-Michelle Asimakopoulou, Costas Mavrides, Loucas Fourlas i Sunčana Glavak.

Govorili su Josep Borrell Fontelles (potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) i Michael Roth (predsjedatelj Vijeća).

Prijedlozi rezolucija podneseni na temelju članka 132. stavka 2. na kraju rasprave:

—   Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Peter Kofod, Jaak Madison, Harald Vilimsky i Tom Vandendriessche, u ime Kluba zastupnika ID-a, o pripremi izvanrednog sastanka Europskog vijeća s naglaskom na opasnoj eskalaciji i ulozi Turske u istočnom Sredozemlju (2020/2774(RSP)) (B9-0258/2020);

—   Stelios Kouloglou i Giorgos Georgiou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o pripremi izvanrednog sastanka Europskog vijeća s naglaskom na opasnoj eskalaciji i ulozi Turske u istočnom Sredozemlju (2020/2774(RSP)) (B9-0260/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Viola Von Cramon Taubadel, Jordi Solé, Mounir Satouri, Hannah Neumann, Tineke Strik, François Alfonsi, Alviina Alametsä, Ernest Urtasun, Petra De Sutter, Monika Vana, Diana Riba i Giner i Reinhard Bütikofer, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o pripremi izvanrednog sastanka Europskog vijeća s naglaskom na opasnoj eskalaciji i ulozi Turske u istočnom Sredozemlju (2020/2774(RSP)) (B9-0263/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula i Nacho Sánchez Amor, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o pripremi izvanrednog sastanka Europskog vijeća s naglaskom na opasnoj eskalaciji i ulozi Turske u istočnom Sredozemlju (2020/2774(RSP)) (B9-0264/2020);

—   Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Vlad Marius Botoş, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Bernard Guetta, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Ramona Strugariu i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew-a, o pripremi izvanrednog sastanka Europskog vijeća s naglaskom na opasnoj eskalaciji i ulozi Turske u istočnom Sredozemlju (2020/2774(RSP)) (B9-0266/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk i Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o pripremi izvanrednog sastanka Europskog vijeća s naglaskom na opasnoj eskalaciji i ulozi Turske u istočnom Sredozemlju (2020/2774(RSP)) (B9-0268/2020);

—   Michael Gahler, Kris Peeters, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Vangelis Meimarakis, David Lega, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou i Anna Michelle Asimakopoulou, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o pripremi izvanrednog sastanka Europskog vijeća s naglaskom na opasnoj eskalaciji i ulozi Turske u istočnom Sredozemlju (2020/2774(RSP)) (B9-0270/2020).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 2 zapisnika od 17.9.2020. (amandmani), točka 12 zapisnika od 17.9.2020. (konačno glasovanje).


7. Stanje u Bjelarusu - Stanje u Libanonu - Stanje u Rusiji, trovanje Alekseja Navaljnog (rasprava)

Izjava potpredsjednika Komisije / viskog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Bjelarusu (2020/2779(RSP))

Izjava potpredsjednika Komisije / viskog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Libanonu (2020/2775(RSP))

Izjava potpredsjednika Komisije / viskog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Rusiji, trovanje Alekseja Navaljnog (2020/2777(RSP))

Josep Borrell Fontelles (potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dao je izjavu.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Stanje u Bjelarusu

Govorili su Michael Gahler, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dacian Cioloş, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Thierry Mariani, u ime Kluba zastupnika ID-a, Viola Von Cramon-Taubadel, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Anna Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Manu Pineda, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Márton Gyöngyösi, nezavisni zastupnik, Andrius Kubilius, Kati Piri, Petras Auštrevičius, Maximilian Krah, Reinhard Bütikofer, Witold Jan Waszczykowski, Helmut Scholz, Clara Ponsatí Obiols, David McAllister, Tonino Picula, Karin Karlsbro, Ville Niinistö, Kosma Złotowski, Andrzej Halicki, Norbert Neuser, Urmas Paet, Beata Mazurek, Paulo Rangel, Isabel Santos, Charles Goerens, Vladimír Bilčík, Nils Ušakovs, Bernard Guetta, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima i Leopoldo López Gil.

Prijedlozi rezolucija podneseni na temelju članka 132. stavka 2. na kraju rasprave:

—   Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler Lima, Antonio López Istúriz White, David Lega, Andrey Kovatchev, Arba Kokalari, Rasa Juknevičienė, Tomasz Frankowski, Eugen Tomac i Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o stanju u Bjelarusu (2020/2779(RSP)) (B9-0271/2020);

—   Viola Von Cramon Taubadel, Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Diana Riba i Giner, Ville Niinistö, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Monika Vana i Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o stanju u Bjelarusu (2020/2779(RSP)) (B9-0272/2020);

—   Manu Pineda i Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o stanju u Bjelarusu (2020/2779(RSP)) (B9-0273/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser i Robert Biedroń, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o stanju u Bjelarusu (2020/2779(RSP)) (B9-0274/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko i Joanna Kopcińska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju u Bjelarusu nakon predsjedničkih izbora 9. kolovoza 2020. (2020/2779(RSP)) (B9-0275/2020);

—   Petras Auštrevičius, Vlad Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță i Ramona Strugariu, u ime Kluba zastupnika Renew-a, o stanju u Bjelarusu (2020/2779(RSP)) (B9-0278/2020).

Stanje u Libanonu

Govorili su Antonio López-Istúriz White, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Isabel Santos, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Nathalie Loiseau, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Elena Lizzi, u ime Kluba zastupnika ID-a, Salima Yenbou, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Beata Kempa, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marisa Matias, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Fabio Massimo Castaldo, nezavisni zastupnik, François-Xavier Bellamy, Maria Arena, Jan-Christoph Oetjen, Jordan Bardella, Jakop G. Dalunde, Benoît Lutgen, Javi López, Łukasz Kohut i Domènec Ruiz Devesa.

Stanje u Rusiji, trovanje Alekseja Navaljnog

Govorili su Michael Gahler, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kati Piri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bernard Guetta, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Thierry Mariani, u ime Kluba zastupnika ID-a, Sergey Lagodinsky, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Anna Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Idoia Villanueva Ruiz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Andrius Kubilius, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Gunnar Beck, Pär Holmgren, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen, Isabel Santos, Hermann Tertsch, Vladimír Bilčík, Andreas Schieder, Rasa Juknevičienė, Riho Terras i Eugen Tomac.

Govorio je Josep Borrell Fontelles.

Prijedlozi rezolucija podneseni na temelju članka 132. stavka 2. na kraju rasprave:

—   Idoia Villanueva Ruiz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o stanju u Rusiji: trovanje Alekseja Navaljnog (2020/2777(RSP)) (B9-0279/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Rasmus Andresen, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Monika Vana, Sven Giegold, Jordi Solé i Francisco Guerreiro, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o stanju u Rusiji: trovanje Alekseja Navaljnog (2020/2777(RSP)) (B9-0280/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula i Włodzimierz Cimoszewicz, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o stanju u Rusiji: trovanje Alekseja Navaljnog (2020/2777(RSP)) (B9-0281/2020);

—   Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Vlad Marius Botoş, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță i Ramona Strugariu, u ime Kluba zastupnika Renew-a, o Rusiji – trovanje Alekseja Navaljnog (2020/2777(RSP)) (B9-0282/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk i Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju u Rusiji: trovanje Alekseja Navaljnog (2020/2777(RSP)) (B9-0283/2020);

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Antonio López Istúriz White, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Radosław Sikorski, Miriam Lexmann, Roberta Metsola i David Lega, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o stanju u Rusiji: trovanje Alekseja Navaljnog (2020/2777(RSP)) (B9-0284/2020).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 2 zapisnika od 17.9.2020. (amandmani), točka 12 zapisnika od 17.9.2020. (konačno glasovanje).

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:05 h.)


PREDSJEDA: Katarina BARLEY
potpredsjednica

8. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 14:17 h.


9. Objava rezultata glasovanja

Predsjedateljica je pročitala rezultate glasovanja o amandmanima na sljedeće dokumente:

Izmjena Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu ***I
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0218)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16. i 17. rujna 2020., točka 8.)

Globalni sustav prikupljanja podataka o potrošnji loživih ulja na brodovima ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2015/757 kako bi se na odgovarajući način uzeo u obzir globalni sustav prikupljanja podataka o potrošnji loživih ulja na brodovima [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0219)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16. i 17. rujna 2020., točka 9.)

Nacrt odluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije *
Izvješće o nacrtu odluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: José Manuel Fernandes i Valérie Hayer (A9-0146/2020)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0220)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16. i 17. rujna 2020., točka 10.)

Provedba Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije
Izvješće o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije [2019/2200(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Sven Mikser (A9-0136/2020)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0221)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16. i 17. rujna 2020., točka 11.)

(Dnevna sjednica je prekinuta u 14:22 h.)


10. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 14:45 h.


11. Bolest COVID-19: koordinacija zdravstvenih procjena i klasifikacije rizika na razini EU-a te posljedice za Schengen i jedinstveno tržište (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Bolest COVID-19: koordinacija zdravstvenih procjena i klasifikacije rizika na razini EU-a te posljedice za Schengen i jedinstveno tržište (2020/2780(RSP))

Didier Reynders (povjerenik Komisije) i Michael Roth (predsjedatelj Vijeća) dali su izjave.

Govorili su Andreas Schwab, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Sara Cerdas, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Véronique Trillet-Lenoir, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Silvia Sardone, u ime Kluba zastupnika ID-a, Petra De Sutter, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Geert Bourgeois, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ioannis Lagos, nezavisni zastupnik, Peter Liese, Christel Schaldemose, Nicolae Ştefănuță, Virginie Joron, Michèle Rivasi, Margarita de la Pisa Carrión, Clare Daly, Daniela Rondinelli, Paulo Rangel, Birgit Sippel, Dita Charanzová, Georg Mayer, Anna Cavazzini, Dolors Montserrat, Jytte Guteland i Edina Tóth.

Govorili su Didier Reynders i Michael Roth.

Prijedlozi rezolucija podneseni na temelju članka 132. stavka 2. na kraju rasprave:

—   Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese i Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o bolesti COVID-19: koordinacija zdravstvenih procjena i klasifikacije rizika na razini EU-a te posljedice za Schengen i jedinstveno tržište (2020/2780(RSP)) (B9-0257/2020);

—   Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o bolesti COVID-19: usklađeno djelovanje EU-a za procjenu zdravlja i klasifikaciju rizika (2020/2780(RSP)) (B9-0259/2020);

—   Véronique Trillet Lenoir, Nicolae Ştefănuță i Dita Charanzová, u ime Kluba zastupnika Renew-a, o bolesti COVID-19: koordinacija zdravstvenih procjena i klasifikacije rizika na razini EU-a te posljedice za Schengen i jedinstveno tržište (2020/2780(RSP)) (B9-0261/2020);

—   Sara Cerdas, u ime Kluba zastupnika S&D-a, COVID-19: Koordinacija EU-a u pogledu zdravstvenih procjena i klasifikacije rizika te posljedica za šengensko područje i jedinstveno tržište (2020/2780(RSP)) (B9-0265/2020);

—   Alexandr Vondra, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o bolesti COVID-19: koordinacija zdravstvenih procjena i klasifikacije rizika na razini EU-a (2020/2780(RSP)) (B9-0267/2020);

—   Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana i Tilly Metz, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o bolesti COVID-19: koordinacija procjenâ zdravstvenog stanja i razvrstavanja prema riziku koju provodi EU te posljedice za Schengen i jedinstveno tržište (2020/2780(RSP)) (B9-0269/2020).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 16 zapisnika od 17.9.2020.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 15:53 h.)


PREDSJEDA: Pedro SILVA PEREIRA
potpredsjednik

12. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 17:04 h.


13. Drugi krug glasovanja

Parlament je pristupio konačnom glasovanju o sljedećim temama:

—   Uloga EU-a u zaštiti i obnovi svjetskih šuma
Izvješće o ulozi EU-a u zaštiti i obnovi svjetskih šuma [2019/2156(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Stanislav Polčák (A9-0143/2020);

—   Sigurnosna suradnja EU-a i Afrike u području Sahela, zapadnoj Africi i Rogu Afrike
Mišljenje o sigurnosnoj suradnji EU-a i Afrike u području Sahela, zapadnoj Africi i Rogu Afrike [2020/2002(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Javier Nart (A9-0129/2020).

Parlament je glasovao o amandmanima na sljedeće dokumente:

—   Homologacija tipa motornih vozila (stvarne emisije tijekom vožnje) ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Esther de Lange (A9-0139/2020);

—   Fond za pravednu tranziciju ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za pravednu tranziciju [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020);

—   Izvoz oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP
Izvješće o izvozu oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP [2020/2003(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Hannah Neumann (A9-0137/2020).

Glasovanje je bilo moguće do18:15.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u srijedu 16. rujna 2020. u 9:00.


14. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 194. Poslovnika nalaze se na stranicama zastupnika na internetskim stranicama Parlamenta.

Iznimno se mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja koja sadrže najviše 400 riječi.


15. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se u dokumentu „Rezultati poimeničnih glasovanja”, koji je priložen zaspisniku sa sjednice te dostupan na internetskoj stranici Parlamenta. Služe samo za informaciju i njima se ne mijenjaju rezultati glasovanja objavljeni na sjednici.

Dokument se redovito ažurira tijekom najviše dva tjedna nakon posljednjeg dana plenarne sjednice.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


16. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europska komisija (COM(2020)0288 [01] - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europski parlament (COM(2020)0288 [02] - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europsko vijeće i Vijeće (COM(2020)0288 [03] - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Sud Europske unije (COM(2020)0288 [04] - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Revizorski sud (COM(2020)0288 [05] - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europski gospodarski i socijalni odbor (COM(2020)0288 [06] - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Odbor regija (COM(2020)0288 [07] - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europski ombudsman (COM(2020)0288 [08] - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europski nadzornik za zaštitu podataka (COM(2020)0288 [09] - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

JURI, LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europska služba za vanjsko djelovanje (COM(2020)0288 [10] - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, AFCO

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) (COM(2020)0288 [11] - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL, ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND) (COM(2020)0288 [12] - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (COM(2020)0288 [13] - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (OEDT) (COM(2020)0288 [14] - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europska agencija za okoliš (AEE) (COM(2020)0288 [15] - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (COM(2020)0288 [16] - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (COM(2020)0288 [17] - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

CULT

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europska agencija za lijekove (EMA) (COM(2020)0288 [18] - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019 - Ured Europske unije za pravosudnu suradnju (EUROJUST) (COM(2020)0288 [19] - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (COM(2020)0288 [20] - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europska agencija za pomorsku sigurnost (AESM) (COM(2020)0288 [21] - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (COM(2020)0288 [22] - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (COM(2020)0288 [23] - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (COM(2020)0288 [24] - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) (COM(2020)0288 [25] - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Agencija Europske unije za željeznice (ERA) (COM(2020)0288 [26] - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) (COM(2020)0288 [27] - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX) (COM(2020)0288 [28] - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Agencija za europski GNSS (GSA) (COM(2020)0288 [29] - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (COM(2020)0288 [30] - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PECH

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europska agencija za kemikalije (ECHA) (COM(2020)0288 [31] - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Agencija za opskrbu Euratoma (AA) (COM(2020)0288 [32] - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (EUROPOL) (COM(2020)0288 [33] - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE) (COM(2020)0288 [34] - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

FEMM

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) (COM(2020)0288 [35] - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (COM(2020)0288 [36] - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON, EMPL

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (COM(2020)0288 [37] - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europska agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (COM(2020)0288 [38] - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019 - Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (COM(2020)0288 [39] - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, IMCO

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (COM(2020)0288 [40] - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europski potporni ured za azil (EASO) (COM(2020)0288 [41] - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (COM(2020)0288 [42] - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Međunarodna organizacija za energiju fuzije (ITER) (COM(2020)0288 [43] - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Zajedničko poduzeće - sigurnost zračne plovidbe (SESAR) (COM(2020)0288 [44] - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Zajedničko poduzeće - aeronautika i okoliš (CLEAN SKY) (COM(2020)0288 [45] - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI) (COM(2020)0288 [46] - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, REGI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Inicijativa za inovativne lijekove (IMI) (COM(2020)0288 [47] - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Zajedničko poduzeće za gorive ćelije i vodik (FCH) (COM(2020)0288 [48] - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Zajedničko poduzeće Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2020)0288 [49] - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2019. - Elektroničke komponente i sustavi za vodeći položaj Europe (zajedničko poduzeće ECSEL) (COM(2020)0288 [50] - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu - Godišnja računovodstvena dokumentacija Europskog razvojnog fonda za 2019. (COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2019.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor (COM(2020)0288 [51] - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI


17. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 655.238/OJME).


18. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 18:15 h.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Glavni tajnik

Predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Ciocca Angelo, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, de la Pisa Carrión Margarita, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Ispričani:

Beňová Monika, Thun und Hohenstein Róża

Zbog pandemije bolesti COVID-19, uspostavljen je sustav glasovanja na daljinu (prema Odluci Predsjedništva od 20. ožujka 2020. o dopuni svoje Odluke od 3. svibnja 2004. o Pravnilniku o glasovanju). Imena zastupnika koji su pristupili glasovanju navedena su u dokumentu "Poimenični rezultati glasovanja" koji je priložen zapisniku s dnevne sjednice i dostupan na internetskoj stranici Parlamenta.


Prilog 1 - Imenovanje predsjednika Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Prilog 2 - Imenovanje neovisnoga člana Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane

Izvješće A9-0151/2020

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Prilog 3 - Imenovanje neovisnoga člana Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane

Izvješće A9-0153/2020

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Posljednje ažuriranje: 19. kolovoza 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti