Indiċi 
Minuti
XML 266kPDF 330kWORD 86k
It-Tlieta, 15 ta' Settembru 2020 - Brussell
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 3.Tkomplija tas-seduta
 4.Tħejjija tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew, b'enfasi fuq l-eskalazzjoni perikoluża u r-rwol tat-Turkija fil-Lvant tal-Mediterran (dibattitu)
 5.L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet
 6.Tħejjija tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew, b'enfasi fuq l-eskalazzjoni perikoluża u r-rwol tat-Turkija fil-Lvant tal-Mediterran (tkomplija tad-dibattitu)
 7.Is-sitwazzjoni fil-Belarussja - Is-sitwazzjoni fil-Libanu - Is-sitwazzjoni fir-Russja, l-avvelenament ta' Alexei Navalny (dibattitu)
 8.Tkomplija tas-seduta
 9.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 10.Tkomplija tas-seduta
 11.COVID-19: koordinazzjoni tal-valutazzjonijiet tas-saħħa u tal-klassifikazzjoni tar-riskji fl-UE u l-konsegwenzi għaż--żona Schengen u s-suq uniku (dibattitu)
 12.Tkomplija tas-seduta
 13.It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet
 14.Spjegazzjonijiet tal-vot
 15.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 16.Dokumenti mressqa
 17.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 18.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Ħatra tal-President tal-Kumitat Superviżorju tas-CCP
 Anness 2 - Ħatra ta' Membru Indipendenti tal-Kumitat Superviżorju tas-CCP
 Anness 3 - Ħatra ta' Membru Indipendenti tal-Kumitat Superviżorju tas-CCP


PRESIDENZA: Othmar KARAS
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjonijiet

Ħatra tal-President tal-Kumitat Superviżorju tas-CCP
Rapport dwar il-proposta għall-ħatra tal-President tal-Kumitat Superviżorju tas-CCP tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq [N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0152/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Votazzjoni b'mod sigriet (Artikolu 191(1) tar-Regoli ta' Proċedura))

ĦATRA

Approvazzjoni (P9_TA(2020)0207)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt 1)
Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 1 tal-Minuti tad-data 15.9.2020)

Ħatra ta' Membru Indipendenti tal-Kumitat Superviżorju tas-CCP
Rapport dwar il-proposta għall-ħatra ta' Membru Indipendenti tal-Kumitat Superviżorju tas-CCP tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq [N9-0042/2020 - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0151/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Votazzjoni b'mod sigriet (Artikolu 191(1) tar-Regoli ta' Proċedura))

ĦATRA

Approvazzjoni (P9_TA(2020)0208)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt 2)
Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 2 tal-Minuti tad-data 15.9.2020)

Ħatra ta' Membru Indipendenti tal-Kumitat Superviżorju tas-CCP
Rapport dwar il-proposta għall-ħatra ta' Membru Indipendenti tal-Kumitat Superviżorju tas-CCP tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq [N9-0042/2020 - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0153/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Votazzjoni b'mod sigriet (Artikolu 191(1) tar-Regoli ta' Proċedura))

ĦATRA

Approvazzjoni (P9_TA(2020)0209)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt 3)
Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 3 tal-Minuti tad-data 15.9.2020)

Il-President qara r-riżultati finali tal-vot dwar it-talbiet għall-applikazzjoni tal-proċedura ta' urġenza :

Suq ferrovjarju sostenibbli fid-dawl tat-tifqigħa tal-COVID-19 ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - Kumitat TRAN

B'VSI (679 vot favur, 3 kontra, 4 astensjonijiet), il-Parlament approva t-talba.

Il-Parlament approva t-talba għal proċedura urġenti.

Abbozz tal-baġit emendatorju Nru 8: Żieda fl-approprjazzjonijiet ta' pagament għall-Istrument għall-Appoġġ ta' Emerġenza biex tiġi ffinanzjata l-istrateġija dwar il-vaċċini kontra l-COVID-19 u għall-impatt tal-Inizjattiva ta' Investiment fir-Rispons għall-Coronavirus Plus
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - Kumitat BUDG

B'VSI (651 vot favur, 23 kontra, 12-il astensjoni), il-Parlament approva t-talba.

Il-Parlament approva t-talba għal proċedura urġenti.

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjonijiet:

Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Portugall japplika rata mnaqqsa tad-dazju tas-sisa fuq ċerti prodotti alkoħoliċi prodotti fir-reġjuni awtonomi ta' Madeira u tal-Azores *
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Portugall japplika rata mnaqqsa tad-dazju tas-sisa fuq ċerti prodotti alkoħoliċi prodotti fir-reġjuni awtonomi ta' Madeira u tal-Azores [COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Younous Omarjee (A9-0140/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0210)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt4)

Miżuri effikaċi biex Erasmus+, Ewropa Kreattiva u l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jsiru aktar "ħodor"
Rapport dwar miżuri effikaċi biex Erasmus+, Ewropa Kreattiva u l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jsiru aktar "ħodor" [2019/2195(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Laurence Farreng (A9-0141/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0211)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt5)

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjonijiet dwar l-emendi għal:

Ir-rwol tal-UE fil-protezzjoni u r-restawr tal-foresti tad-dinja
Rapport dwar ir-rwol tal-UE fil-protezzjoni u r-restawr tal-foresti tad-dinja [2019/2156(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0212)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt 6)

Kooperazzjoni UE-Afrika fil-qasam tas-sigurtà fir-reġjun tas-Saħel, fil-Punent tal-Afrika u fil-Qarn tal-Afrika
Rapport dwar il-kooperazzjoni UE-Afrika fil-qasam tas-sigurtà fir-reġjun tas-Saħel, fil-Punent tal-Afrika u fil-Qarn tal-Afrika [2020/2002(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Javier Nart (A9-0129/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0213)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt7)

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 09.06.)


3. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 09.17.


4. Tħejjija tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew, b'enfasi fuq l-eskalazzjoni perikoluża u r-rwol tat-Turkija fil-Lvant tal-Mediterran (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Tħejjija tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew, b'enfasi fuq l-eskalazzjoni perikoluża u r-rwol tat-Turkija fil-Lvant tal-Mediterran (2020/2774(RSP))

Michael Roth (President fil-kariga tal-Kunsill) u Josep Borrell Fontelles (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': David McAllister f'isem il-Grupp PPE, Nacho Sánchez Amor f'isem il-Grupp S&D, Malik Azmani f'isem il-Grupp Renew, Jérôme Rivière f'isem il-Grupp ID, Sergey Lagodinsky f'isem il-Grupp Verts/ALE, Emmanouil Fragkos f'isem il-Grupp ECR, Martin Schirdewan f'isem il-Grupp GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos Membru mhux affiljat, Esteban González Pons, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Angelo Ciocca, Mounir Satouri, Angel Dzhambazki, Elena Kountoura, Carles Puigdemont i Casamajó, Manolis Kefalogiannis, Nikos Androulakis, Ilhan Kyuchyuk, Peter Kofod, François Alfonsi, Hermann Tertsch, Giorgos Georgiou, Fabio Massimo Castaldo, Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Hilde Vautmans, Roman Haider, Assita Kanko, Özlem Demirel, Arnaud Danjean, Isabel Santos, Chrysoula Zacharopoulou u Jaak Madison.

(Tkomplija tad-dibattitu: punt 6 tal-Minuti tad-data 15.9.2020)


5. L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni dwar l-emendi għal:

—   Emenda tad-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili ***I
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Nikos Androulakis (A9-0148/2020);

—   Sistema globali tal-ġbir tad-data għad-data dwar il-konsum taż-żejt tal-fjuwil mill-bastimenti ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2015/757 biex titqies b'mod xieraq is-sistema globali tal-ġbir tad-data għad-data dwar il-konsum taż-żejt tal-fjuwil mill-bastimenti [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Jutta Paulus (A9-0144/2020);

—   Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar is-sistema ta' Riżorsi Proprji tal-Unjoni Ewropea *
Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar is-sistema ta' Riżorsi Proprji tal-Unjoni Ewropea [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteurs: José Manuel Fernandes u Valérie Hayer (A9-0146/2020);

—   L-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-UE mal-Georgia
Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-UE mal-Georgia [2019/2200(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Sven Mikser (A9-0136/2020).

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sal-11.45.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni:14.15.


6. Tħejjija tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew, b'enfasi fuq l-eskalazzjoni perikoluża u r-rwol tat-Turkija fil-Lvant tal-Mediterran (tkomplija tad-dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Tħejjija tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew, b'enfasi fuq l-eskalazzjoni perikoluża u r-rwol tat-Turkija fil-Lvant tal-Mediterran (2020/2774(RSP))

(Bidu tad-dibattitu: punt 4 tal-Minuti tad-data 15.9.2020)

Interventi ta': Isabel Wiseler-Lima, Brando Benifei, Nicolaus Fest, Paulo Rangel, Evin Incir, Isabella Tovaglieri, Massimiliano Salini, Eva Kaili, Tom Vandendriessche, Anna-Michelle Asimakopoulou, Costas Mavrides, Loucas Fourlas u Sunčana Glavak.

Interventi ta': Josep Borrell Fontelles (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) u Michael Roth (President fil-kariga tal-Kunsill).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Peter Kofod, Jaak Madison, Harald Vilimsky u Tom Vandendriessche, f'isem il-Grupp ID, dwar it-tħejjija tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew, b'enfasi fuq l-eskalazzjoni perikoluża u r-rwol tat-Turkija fil-Lvant tal-Mediterran (2020/2774(RSP)) (B9-0258/2020);

—   Stelios Kouloglou u Giorgos Georgiou, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar it-tħejjija tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew, b'enfasi fuq l-eskalazzjoni perikoluża u r-rwol tat-Turkija fil-Lvant tal-Mediterran (2020/2774(RSP)) (B9-0260/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Viola Von Cramon Taubadel, Jordi Solé, Mounir Satouri, Hannah Neumann, Tineke Strik, François Alfonsi, Alviina Alametsä, Ernest Urtasun, Petra De Sutter, Monika Vana, Diana Riba i Giner u Reinhard Bütikofer, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar it-tħejjija tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew, b'enfasi fuq l-eskalazzjoni perikoluża u r-rwol tat-Turkija fil-Lvant tal-Mediterran (2020/2774(RSP)) (B9-0263/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula u Nacho Sánchez Amor, f'isem il-Grupp S&D, dwar it-tħejjija tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew, b'enfasi fuq l-eskalazzjoni perikoluża u r-rwol tat-Turkija fil-Lvant tal-Mediterran (2020/2774(RSP)) (B9-0264/2020);

—   Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Vlad Marius Botoş, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Bernard Guetta, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Ramona Strugariu u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp Renew, dwar it-tħejjija tas-summit speċjali tal-Kunsill Ewropew li jiffoka fuq l-eskalazzjoni perikoluża u r-rwol tat-Turkija fil-Lvant tal-Mediterran (2020/2774(RSP)) (B9-0266/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk u Jadwiga Wiśniewska, f'isem il-Grupp ECR, dwar it-tħejjija tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew, b'enfasi fuq l-eskalazzjoni perikoluża u r-rwol tat-Turkija fil-Lvant tal-Mediterran (2020/2774(RSP)) (B9-0268/2020);

—   Michael Gahler, Kris Peeters, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Vangelis Meimarakis, David Lega, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou u Anna Michelle Asimakopoulou, f'isem il-Grupp PPE, dwar it-tħejjija tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew, b'enfasi fuq l-eskalazzjoni perikoluża u r-rwol tat-Turkija fil-Lvant tal-Mediterran (2020/2774(RSP)) (B9-0270/2020).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 2 tal-Minuti tad-data 17.9.2020 (emendi), punt 12 tal-Minuti tad-data 17.9.2020 (votazzjoni finali).


7. Is-sitwazzjoni fil-Belarussja - Is-sitwazzjoni fil-Libanu - Is-sitwazzjoni fir-Russja, l-avvelenament ta' Alexei Navalny (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fil-Belarussja (2020/2779(RSP))

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fil-Libanu (2020/2775(RSP))

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fir-Russja, l-avvelenament ta' Alexei Navalny (2020/2777(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamel id-dikjarazzjonijiet.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Is-sitwazzjoni fil-Belarussja

Interventi ta': Michael Gahler f'isem il-Grupp PPE, Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D, Dacian Cioloş f'isem il-Grupp Renew, Thierry Mariani f'isem il-Grupp ID, Viola Von Cramon-Taubadel f'isem il-Grupp Verts/ALE, Anna Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Manu Pineda f'isem il-Grupp GUE/NGL, Márton Gyöngyösi Membru mhux affiljat, Andrius Kubilius, Kati Piri, Petras Auštrevičius, Maximilian Krah, Reinhard Bütikofer, Witold Jan Waszczykowski, Helmut Scholz, Clara Ponsatí Obiols, David McAllister, Tonino Picula, Karin Karlsbro, Ville Niinistö, Kosma Złotowski, Andrzej Halicki, Norbert Neuser, Urmas Paet, Beata Mazurek, Paulo Rangel, Isabel Santos, Charles Goerens, Vladimír Bilčík, Nils Ušakovs, Bernard Guetta, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima u Leopoldo López Gil.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler Lima, Antonio López Istúriz White, David Lega, Andrey Kovatchev, Arba Kokalari, Rasa Juknevičienė, Tomasz Frankowski, Eugen Tomac u Roberta Metsola, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fil-Belarussja (2020/2779(RSP)) (B9-0271/2020);

—   Viola Von Cramon Taubadel, Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Diana Riba i Giner, Ville Niinistö, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Monika Vana u Heidi Hautala, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fil-Belarussja (2020/2779(RSP)) (B9-0272/2020);

—   Manu Pineda u Helmut Scholz, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fil-Belarussja (2020/2779(RSP)) (B9-0273/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser u Robert Biedroń, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fil-Belarussja (2020/2779(RSP)) (B9-0274/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko u Joanna Kopcińska, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fil-Belarussja wara l-elezzjonijiet presidenzjali tad-9 ta' Awwissu 2020 (2020/2779(RSP)) (B9-0275/2020);

—   Petras Auštrevičius, Vlad Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță u Ramona Strugariu, f'isem il-Grupp Renew, dwar is-sitwazzjoni fil-Belarussja (2020/2779(RSP)) (B9-0278/2020).

Is-sitwazzjoni fil-Libanu

Interventi ta': Antonio López-Istúriz White f'isem il-Grupp PPE, Isabel Santos f'isem il-Grupp S&D, Nathalie Loiseau f'isem il-Grupp Renew, Elena Lizzi f'isem il-Grupp ID, Salima Yenbou f'isem il-Grupp Verts/ALE, Beata Kempa f'isem il-Grupp ECR, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo Membru mhux affiljat, François-Xavier Bellamy, Maria Arena, Jan-Christoph Oetjen, Jordan Bardella, Jakop G. Dalunde, Benoît Lutgen, Javi López, Łukasz Kohut u Domènec Ruiz Devesa.

Is-sitwazzjoni fir-Russja, l-avvelenament ta' Alexei Navalny

Interventi ta': Michael Gahler f'isem il-Grupp PPE, Kati Piri f'isem il-Grupp S&D, Bernard Guetta f'isem il-Grupp Renew, Thierry Mariani f'isem il-Grupp ID, Sergey Lagodinsky f'isem il-Grupp Verts/ALE, Anna Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Idoia Villanueva Ruiz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Andrius Kubilius, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Gunnar Beck, Pär Holmgren, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen, Isabel Santos, Hermann Tertsch, Vladimír Bilčík, Andreas Schieder, Rasa Juknevičienė, Riho Terras u Eugen Tomac.

Intervent ta': Josep Borrell Fontelles.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Idoia Villanueva Ruiz, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fir-Russja: l-avvelenament ta' Alexei Navalny (2020/2777(RSP)) (B9-0279/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Rasmus Andresen, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Monika Vana, Sven Giegold, Jordi Solé u Francisco Guerreiro, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fir-Russja: l-avvelenament ta' Alexei Navalny (2020/2777(RSP)) (B9-0280/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula u Włodzimierz Cimoszewicz, f'isem il-Grupp S&D, to wind up the debate on the situation in Russia, the poisoning of Alexei Navalny 2020/2777(RSP) (B9-0281/2020);

—   Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Vlad Marius Botoş, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță u Ramona Strugariu, f'isem il-Grupp Renew, dwar ir Russja, l-avvelenament ta' Alexei Navalny (2020/2777(RSP) (B9-0282/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk u Ruža Tomašić, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fir-Russja: l-avvelenament ta' Alexei Navalny (2020/2777(RSP)) (B9-0283/2020);

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Antonio López Istúriz White, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Radosław Sikorski, Miriam Lexmann, Roberta Metsola u David Lega, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fir-Russja: l-avvelenament ta' Alexei Navalny (2020/2777(RSP)) (B9-0284/2020).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 2 tal-Minuti tad-data 17.9.2020 (emendi), punt 12 tal-Minuti tad-data 17.9.2020 (votazzjoni finali).

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.05.)


PRESIDENZA: Katarina BARLEY
Viċi President

8. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 14.17.


9. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qrat ir-riżultati tal-votazzjoni dwar l-emendi għal:

Emenda tad-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili ***I
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0218)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt 8)

Sistema globali tal-ġbir tad-data għad-data dwar il-konsum taż-żejt tal-fjuwil mill-bastimenti ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2015/757 biex titqies b'mod xieraq is-sistema globali tal-ġbir tad-data għad-data dwar il-konsum taż-żejt tal-fjuwil mill-bastimenti [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0219)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt 9)

Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar is-sistema ta' Riżorsi Proprji tal-Unjoni Ewropea *
Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar is-sistema ta' Riżorsi Proprji tal-Unjoni Ewropea [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteurs: José Manuel Fernandes u Valérie Hayer (A9-0146/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0220)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt 10)

L-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-UE mal-Georgia
Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-UE mal-Georgia [2019/2200(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Sven Mikser (A9-0136/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0221)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Settembru 2020, punt11)

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.22.)


10. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 14.45.


11. COVID-19: koordinazzjoni tal-valutazzjonijiet tas-saħħa u tal-klassifikazzjoni tar-riskji fl-UE u l-konsegwenzi għaż--żona Schengen u s-suq uniku (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: COVID-19: koordinazzjoni tal-valutazzjonijiet tas-saħħa u tal-klassifikazzjoni tar-riskji fl-UE u l-konsegwenzi għaż-żona Schengen u s-suq uniku (2020/2780(RSP))

Didier Reynders (Membru tal-Kummissjoni) u Michael Roth (President fil-kariga tal-Kunsill) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Andreas Schwab f'isem il-Grupp PPE, Sara Cerdas f'isem il-Grupp S&D, Véronique Trillet-Lenoir f'isem il-Grupp Renew, Silvia Sardone f'isem il-Grupp ID, Petra De Sutter f'isem il-Grupp Verts/ALE, Geert Bourgeois f'isem il-Grupp ECR, Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ioannis Lagos Membru mhux affiljat, Peter Liese, Christel Schaldemose, Nicolae Ştefănuță, Virginie Joron, Michèle Rivasi, Margarita de la Pisa Carrión, Clare Daly, Daniela Rondinelli, Paulo Rangel, Birgit Sippel, Dita Charanzová, Georg Mayer, Anna Cavazzini, Dolors Montserrat, Jytte Guteland u Edina Tóth.

Interventi ta': Didier Reynders u Michael Roth.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese u Roberta Metsola, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-COVID-19: koordinazzjoni tal-valutazzjonijiet tas-saħħa u tal-klassifikazzjoni tar-riskji fl-UE u l-konsegwenzi għaż-żona Schengen (2020/2780(RSP)) (B9-0257/2020);

—   Kateřina Konečná, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-COVID-19: koordinazzjoni tal-valutazzjonijiet tas-saħħa u tal-klassifikazzjoni tar-riskji fl-UE (2020/2780(RSP)) (B9-0259/2020);

—   Véronique Trillet Lenoir, Nicolae Ştefănuță u Dita Charanzová, f'isem il-Grupp Renew, dwar il-COVID-19: koordinazzjoni tal-valutazzjonijiet tas-saħħa u tal-klassifikazzjoni tar-riskji fl-UE u l-konsegwenzi għaż-żona Schengen (2020/2780(RSP)) (B9-0261/2020);

—   Sara Cerdas, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-COVID-19: koordinazzjoni tal-valutazzjonijiet tas-saħħa u tal-klassifikazzjoni tar-riskji fl-UE u l-konsegwenzi għaż-żona Schengen (2020/2780(RSP)) (B9-0265/2020);

—   Alexandr Vondra, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-COVID-19: koordinazzjoni tal-valutazzjonijiet tas-saħħa u tal-klassifikazzjoni tar-riskji fl-UE (2020/2780(RSP)) (B9-0267/2020);

—   Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana u Tilly Metz, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-COVID-19: koordinazzjoni tal-valutazzjonijiet tas-saħħa u tal-klassifikazzjoni tar-riskji fl-UE u l-konsegwenzi għaż-żona Schengen (2020/2780(RSP)) (B9-0269/2020).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 16 tal-Minuti tad-data 17.9.2020.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 15.53.)


PRESIDENZA: Pedro SILVA PEREIRA
Viċi President

12. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 17.04.


13. It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet finali dwar:

—   Ir-rwol tal-UE fil-protezzjoni u r-restawr tal-foresti tad-dinja
Rapport dwar ir-rwol tal-UE fil-protezzjoni u r-restawr tal-foresti tad-dinja [2019/2156(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Stanislav Polčák (A9-0143/2020);

—   Kooperazzjoni UE-Afrika fil-qasam tas-sigurtà fir-reġjun tas-Saħel, fil-Punent tal-Afrika u fil-Qarn tal-Afrika
Rapport dwar il-kooperazzjoni UE-Afrika fil-qasam tas-sigurtà fir-reġjun tas-Saħel, fil-Punent tal-Afrika u fil-Qarn tal-Afrika [2020/2002(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Javier Nart (A9-0129/2020).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni dwar l-emendi għal:

—   L-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur (Emissjonijiet f'Sewqan Reali ) ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta' vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta' vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Esther de Lange (A9-0139/2020);

—   Il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropea u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020);

—   L-esportazzjoni ta' armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK
Rapport dwar l-esportazzjoni ta' armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK [2020/2003(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Hannah Neumann (A9-0137/2020).

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sas-18.15.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ir-riżultati tal-votazzjoni se jitħabbru l-Erbgħa 16 ta' Settembru 2020, fid-9.00.


14. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

B'mod eċċezzjonali ġew aċċettati spjegazzjonijiet tal-vot ta' tul massimu ta' 400 kelma.


15. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jinsabu fid-dokument “Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet”, anness mal-minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament. Huma indikati għal skopijiet ta' informazzjoni biss u ma jbiddlu bl-ebda mod ir-riżultat tal-votazzjoni kif imħabbra fil-plenarja.

Id-dokument jiġi aġġornat regolarment tul perjodu massimu ta' ġimagħtejn wara s-sessjoni parzjali.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-lista tal-korrezzjonijiet għall-voti u tal-intenzjonijiet tal-vot tingħalaq sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


16. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - Il-Kummissjoni Ewropea (COM(2020)0288 [01] - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - Il-Parlament Ewropew (COM(2020)0288 [02] - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (COM(2020)0288 [03] - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - Il-Qorti tal-Ġustizzja (COM(2020)0288 [04] - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (COM(2020)0288 [05] - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (COM(2020)0288 [06] - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (COM(2020)0288 [07] - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - L-Ombudsman Ewropew (COM(2020)0288 [08] - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (COM(2020)0288 [09] - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

JURI, LIBE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (COM(2020)0288 [10] - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, DEVE, AFCO

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (CEDEFOP) (COM(2020)0288 [11] - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL, ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (EUROFOUND) (COM(2020)0288 [12] - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) (COM(2020)0288 [13] - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) (COM(2020)0288 [14] - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI, LIBE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) (COM(2020)0288 [15] - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) (COM(2020)0288 [16] - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) (COM(2020)0288 [17] - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

CULT

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) (COM(2020)0288 [18] - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (EUROJUST) (COM(2020)0288 [19] - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) (COM(2020)0288 [20] - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) (COM(2020)0288 [21] - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

TRAN

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) (COM(2020)0288 [22] - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

TRAN

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (COM(2020)0288 [23] - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) (COM(2020)0288 [24] - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni (ENISA) (COM(2020)0288 [25] - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA) (COM(2020)0288 [26] - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

TRAN

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL) (COM(2020)0288 [27] - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) (COM(2020)0288 [28] - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, LIBE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) (COM(2020)0288 [29] - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) (COM(2020)0288 [30] - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PECH

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) (COM(2020)0288 [31] - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA) (COM(2020)0288 [32] - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) (COM(2020)0288 [33] - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) (COM(2020)0288 [34] - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

FEMM

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) (COM(2020)0288 [35] - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ECON

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) (COM(2020)0288 [36] - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ECON, EMPL

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) (COM(2020)0288 [37] - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ECON

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) (COM(2020)0288 [38] - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - Il-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) (COM(2020)0288 [39] - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE, IMCO

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) (COM(2020)0288 [40] - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (COM(2020)0288 [41] - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) (COM(2020)0288 [42] - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - L-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Enerġija mill-Fużjoni (ITER) (COM(2020)0288 [43] - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - L-Impriża Konġunta - Is-sikurezza tan-navigazzjoni bl-ajru (SESAR) (COM(2020)0288 [44] - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE, TRAN

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - L-Impriża Konġunta - Ajrunawtika u Ambjent (CLEAN SKY) (COM(2020)0288 [45] - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI, ITRE, TRAN

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - L-Industriji b'bażi Bijoloġika (BBI) (COM(2020)0288 [46] - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE, REGI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - L-Inizjattiva dwar Mediċini Innovattivi (IMI) (COM(2020)0288 [47] - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI, ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (FCH) (COM(2020)0288 [48] - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - L-Impriża Konġunta Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2020)0288 [49] - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE, TRAN

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2019 - Komponenti u Sistemi Elettriċi għal Leadership Ewropea (Impriża Konġunta ECSEL) (COM(2020)0288 [50] - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Qorti tal-Awdituri - Kontijiet Annwali tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 2019 (COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll (COM(2020)0288 [51] - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI


17. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 655.238/OJME).


18. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 18.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Ciocca Angelo, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, de la Pisa Carrión Margarita, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Skużati:

Beňová Monika, Thun und Hohenstein Róża

Minħabba raġunijiet marbuta mal-pandemija tal-COVID-19, ġiet stabbilita sistema ta' votazzjoni mill-bogħod (ara d-Deċiżjoni tal-Bureau tal-20 ta' Marzu 2020 li tikkompleta d-deċiżjoni tiegħu tat-3 ta' Mejju 2004 rigward ir-regoli dwar il-votazzjonijiet). L-ismijiet tal-Membri li ħadu sehem fil-votazzjoni jinsabu fid-dokument "Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet", anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament.


Anness 1 - Ħatra tal-President tal-Kumitat Superviżorju tas-CCP

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Anness 2 - Ħatra ta' Membru Indipendenti tal-Kumitat Superviżorju tas-CCP

Rapport A9-0151/2020

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Anness 3 - Ħatra ta' Membru Indipendenti tal-Kumitat Superviżorju tas-CCP

Rapport A9-0153/2020

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Aġġornata l-aħħar: 19 ta' Awwissu 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza