Index 
Proces-verbal
XML 268kPDF 324kWORD 85k
Marţi, 15 septembrie 2020 - Bruxelles
1.Deschiderea lucrărilor ședinței
 2.Anunțarea rezultatelor votului
 3.Reluarea ședinței
 4.Pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European axate pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în estul Mării Mediterane (dezbatere)
 5.Prima sesiune de votare
 6.Pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European axate pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în estul Mării Mediterane (continuarea dezbaterii)
 7.Situația din Belarus - Situația din Liban - Situația din Rusia, otrăvirea lui Alexei Navalnîi (dezbatere)
 8.Reluarea ședinței
 9.Anunțarea rezultatelor votului
 10.Reluarea ședinței
 11.COVID-19: coordonarea la nivelul UE a evaluărilor sanitare și a clasificării riscurilor și consecințele pentru spațiul Schengen și piața unică (dezbatere)
 12.Reluarea ședinței
 13.A doua sesiune de votare
 14.Explicații privind votul
 15.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 16.Depunere de documente
 17.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 18.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Desemnarea președintelui Comitetului de supraveghere a CPC
 Anexa 2 - Numirea unui membru independent al Comitetului de supraveghere a CPC
 Anexa 3 - Numirea unui membru independent al Comitetului de supraveghere a CPC


A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreședinte

1. Deschiderea lucrărilor ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a comunicat rezultatele votului:

Desemnarea președintelui Comitetului de supraveghere a CPC
Raport referitor la propunerea de numire a președintelui Comitetului de supraveghere a CPC din cadrul Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe [N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Irene Tinagli (A9-0152/2020)

(Majoritate simplă)
(Vot secret [articolul 191 alineatul (1) din Regulamentul de procedură])

NUMIRE

Aprobat (P9_TA(2020)0207)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 1)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 15.9.2020)

Numirea unui membru independent al Comitetului de supraveghere a CPC
Raport referitor la propunerea de numire a unui membru independent al Comitetului de supraveghere a CPC din cadrul Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe [N9-0042/2020 - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Irene Tinagli (A9-0151/2020)

(Majoritate simplă)
(Vot secret [articolul 191 alineatul (1) din Regulamentul de procedură])

NUMIRE

Aprobat (P9_TA(2020)0208)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 2)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 2 al PV din 15.9.2020)

Numirea unui membru independent al Comitetului de supraveghere a CPC
Raport referitor la propunerea de numire a unui membru independent al Comitetului de supraveghere a CPC din cadrul Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe [N9-0042/2020 - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Irene Tinagli (A9-0153/2020)

(Majoritate simplă)
(Vot secret [articolul 191 alineatul (1) din Regulamentul de procedură])

NUMIRE

Aprobat (P9_TA(2020)0209)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 3)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 3 al PV din 15.9.2020)

Președintele a citit rezultatele voturilor privind cererea de aplicare a procedurii de urgență:

O piață feroviară durabilă în contextul pandemiei de COVID-19 ***I
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)] - TRAN

Prin AN (679 pentru, 3 împotrivă, 4 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

A fost decisă adoptarea procedurii de urgență.

Proiect de buget rectificativ nr. 8: majorarea creditelor de plată pentru Instrumentul de sprijin de urgență în vederea finanțării strategiei privind vaccinurile împotriva COVID-19 și pentru impactul Inițiativei plus pentru investiții ca reacție la coronavirus
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)] - BUDG

Prin AN (651 pentru, 23 împotrivă, 12 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

A fost decisă adoptarea procedurii de urgență.

Președintele a comunicat rezultatele votului:

Rata redusă a accizei pentru anumite produse alcoolice produse în regiunile autonome Madeira și Azore *
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Portugaliei în vederea aplicării unei rate reduse a accizei pentru anumite produse alcoolice produse în regiunile autonome Madeira și Azore [COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Younous Omarjee (A9-0140/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2020)0210)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 4)

Măsuri eficace pentru conferirea unui caracter ecologic programelor Erasmus+ și Europa Creativă, precum și Corpului european de solidaritate
Raport referitor la adoptarea unor măsuri eficace pentru conferirea unui caracter ecologic programelor Erasmus+ și Europa Creativă, precum și Corpului european de solidaritate [2019/2195(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Laurence Farreng (A9-0141/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2020)0211)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 5)

Președintele a citit rezultatele votului privind amendamentele la:

Rolul UE în protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial
Raport referitor la rolul UE în protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial [2019/2156(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0212)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 6)

Cooperarea UE-Africa în domeniul securității în Sahel, Africa de Vest și Cornul Africii
Raport referitor la cooperarea UE-Africa în domeniul securității în Sahel, Africa de Vest și Cornul Africii [2020/2002(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Javier Nart (A9-0129/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0213)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 7)

(Ședința a fost suspendată la 9.06.)


3. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 9.17.


4. Pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European axate pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în estul Mării Mediterane (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European axate pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în estul Mării Mediterane (2020/2774(RSP))

Michael Roth (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Josep Borrell Fontelles (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) au făcut declarațiile.

Au intervenit David McAllister, în numele Grupului PPE, Nacho Sánchez Amor, în numele Grupului S&D, Malik Azmani, în numele Grupului Renew, Jérôme Rivière, în numele Grupului ID, Sergey Lagodinsky, în numele Grupului Verts/ALE, Emmanouil Fragkos, în numele Grupului ECR, Martin Schirdewan, în numele Grupului GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos, neafiliat, Esteban González Pons, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Angelo Ciocca, Mounir Satouri, Angel Dzhambazki, Elena Kountoura, Carles Puigdemont i Casamajó, Manolis Kefalogiannis, Nikos Androulakis, Ilhan Kyuchyuk, Peter Kofod, François Alfonsi, Hermann Tertsch, Giorgos Georgiou, Fabio Massimo Castaldo, Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Hilde Vautmans, Roman Haider, Assita Kanko, Özlem Demirel, Arnaud Danjean, Isabel Santos, Chrysoula Zacharopoulou și Jaak Madison.

(Continuarea dezbaterii: punctul 6 al PV din 15.9.2020)


5. Prima sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la vot asupra amendamentelor la:

—   Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii ***I
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Nikos Androulakis (A9-0148/2020);

—   Sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al navelor ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/757 pentru a ține seama în mod corespunzător de sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al navelor [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Jutta Paulus (A9-0144/2020);

—   Proiect de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene *
Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Comisia pentru bugete. Raportori: José Manuel Fernandes și Valérie Hayer (A9-0146/2020);

—   Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia
Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia [2019/2200(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Sven Mikser (A9-0136/2020).

Scrutinul va fi deschis până la 11.45.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la 14.15.


6. Pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European axate pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în estul Mării Mediterane (continuarea dezbaterii)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European axate pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în estul Mării Mediterane (2020/2774(RSP))

(Începutul dezbaterii: punctul 4 al PV din 15.9.2020)

Au intervenit Isabel Wiseler-Lima, Brando Benifei, Nicolaus Fest, Paulo Rangel, Evin Incir, Isabella Tovaglieri, Massimiliano Salini, Eva Kaili, Tom Vandendriessche, Anna-Michelle Asimakopoulou, Costas Mavrides, Loucas Fourlas și Sunčana Glavak.

Au intervenit Josep Borrell Fontelles (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) și Michael Roth (Președintele în exercițiu al Consiliului).

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Peter Kofod, Jaak Madison, Harald Vilimsky și Tom Vandendriessche, în numele Grupului ID, referitoare la pregătirea summitului special al Consiliului European axat pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în estul Mării Mediterane (2020/2774(RSP)) (B9-0258/2020);

—   Stelios Kouloglou și Giorgos Georgiou, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European axate pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în estul Mării Mediterane (2020/2774(RSP)) (B9-0260/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Viola Von Cramon Taubadel, Jordi Solé, Mounir Satouri, Hannah Neumann, Tineke Strik, François Alfonsi, Alviina Alametsä, Ernest Urtasun, Petra De Sutter, Monika Vana, Diana Riba i Giner și Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la pregătirea summitului special al Consiliului European axat pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în estul Mării Mediterane (2020/2774(RSP)) (B9-0263/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula și Nacho Sánchez Amor, în numele Grupului S&D, referitoare la pregătirea summitului special al Consiliului European axat pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în estul Mării Mediterane (2020/2774(RSP)) (B9-0264/2020);

—   Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Vlad Marius Botoş, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Bernard Guetta, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Ramona Strugariu și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European axate pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în estul Mării Mediterane (2020/2774(RSP)) (B9-0266/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk și Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, referitoare la pregătirea summitului special al Consiliului European axat pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în estul Mării Mediterane (2020/2774(RSP)) (B9-0268/2020);

—   Michael Gahler, Kris Peeters, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Vangelis Meimarakis, David Lega, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou și Anna Michelle Asimakopoulou, în numele Grupului PPE, referitoare la pregătirea summitului special al Consiliului European axat pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în estul Mării Mediterane (2020/2774(RSP)) (B9-0270/2020).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 2 al PV din 17.9.2020 (amendamente), punctul 12 al PV din 17.9.2020 (vot final).


7. Situația din Belarus - Situația din Liban - Situația din Rusia, otrăvirea lui Alexei Navalnîi (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Belarus (2020/2779(RSP))

Declarația Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Liban (2020/2775(RSP))

Declarația Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Rusia, otrăvirea lui Alexei Navalnîi (2020/2777(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarațiile.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Situația din Belarus

Au intervenit Michael Gahler, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Dacian Cioloş, în numele Grupului Renew, Thierry Mariani, în numele Grupului ID, Viola Von Cramon-Taubadel, în numele Grupului Verts/ALE, Anna Fotyga, în numele Grupului ECR, Manu Pineda, în numele Grupului GUE/NGL, Márton Gyöngyösi, neafiliat, Andrius Kubilius, Kati Piri, Petras Auštrevičius, Maximilian Krah, Reinhard Bütikofer, Witold Jan Waszczykowski, Helmut Scholz, Clara Ponsatí Obiols, David McAllister, Tonino Picula, Karin Karlsbro, Ville Niinistö, Kosma Złotowski, Andrzej Halicki, Norbert Neuser, Urmas Paet, Beata Mazurek, Paulo Rangel, Isabel Santos, Charles Goerens, Vladimír Bilčík, Nils Ušakovs, Bernard Guetta, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima și Leopoldo López Gil.

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler Lima, Antonio López Istúriz White, David Lega, Andrey Kovatchev, Arba Kokalari, Rasa Juknevičienė, Tomasz Frankowski, Eugen Tomac și Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Belarus (2020/2779(RSP)) (B9-0271/2020);

—   Viola Von Cramon Taubadel, Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Diana Riba i Giner, Ville Niinistö, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Monika Vana și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Belarus (2020/2779(RSP)) (B9-0272/2020);

—   Manu Pineda și Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Belarus (2020/2779(RSP)) (B9-0273/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser și Robert Biedroń, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Belarus (2020/2779(RSP)) (B9-0274/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko și Joanna Kopcińska, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Belarus în urma alegerilor prezidențiale din 9 august 2020 (2020/2779(RSP)) (B9-0275/2020);

—   Petras Auštrevičius, Vlad Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță și Ramona Strugariu, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la situația din Belarus (2020/2779(RSP)) (B9-0278/2020).

Situația din Liban

Au intervenit Antonio López-Istúriz White, în numele Grupului PPE, Isabel Santos, în numele Grupului S&D, Nathalie Loiseau, în numele Grupului Renew, Elena Lizzi, în numele Grupului ID, Salima Yenbou, în numele Grupului Verts/ALE, Beata Kempa, în numele Grupului ECR, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, neafiliat, François-Xavier Bellamy, Maria Arena, Jan-Christoph Oetjen, Jordan Bardella, Jakop G. Dalunde, Benoît Lutgen, Javi López, Łukasz Kohut și Domènec Ruiz Devesa.

Situația din Rusia, otrăvirea lui Alexei Navalnîi

Au intervenit Michael Gahler, în numele Grupului PPE, Kati Piri, în numele Grupului S&D, Bernard Guetta, în numele Grupului Renew, Thierry Mariani, în numele Grupului ID, Sergey Lagodinsky, în numele Grupului Verts/ALE, Anna Fotyga, în numele Grupului ECR, Idoia Villanueva Ruiz, în numele Grupului GUE/NGL, Andrius Kubilius, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Gunnar Beck, Pär Holmgren, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen, Isabel Santos, Hermann Tertsch, Vladimír Bilčík, Andreas Schieder, Rasa Juknevičienė, Riho Terras și Eugen Tomac.

A intervenit Josep Borrell Fontelles.

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Idoia Villanueva Ruiz, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Rusia: otrăvirea lui Alexei Navalnîi (2020/2777(RSP)) (B9-0279/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Rasmus Andresen, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Monika Vana, Sven Giegold, Jordi Solé și Francisco Guerreiro, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Rusia: otrăvirea lui Alexei Navalnîi (2020/2777(RSP)) (B9-0280/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula și Włodzimierz Cimoszewicz, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Rusia: otrăvirea lui Alexei Navalnîi (2020/2777(RSP)) (B9-0281/2020);

—   Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Vlad Marius Botoş, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță și Ramona Strugariu, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la Rusia, otrăvirea lui Alexei Navalnîi (2020/2777(RSP)) (B9-0282/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Rusia: otrăvirea lui Alexei Navalnîi (2020/2777(RSP)) (B9-0283/2020);

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Antonio López Istúriz White, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Radosław Sikorski, Miriam Lexmann, Roberta Metsola și David Lega, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Rusia: otrăvirea lui Alexei Navalnîi (2020/2777(RSP)) (B9-0284/2020).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 2 al PV din 17.9.2020 (amendamente), punctul 12 al PV din 17.9.2020 (vot final).

(Ședința a fost suspendată la 13.05.)


A PREZIDAT: Katarina BARLEY
Vicepreședintă

8. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 14.17.


9. Anunțarea rezultatelor votului

Președinta a citit rezultatele votului privind amendamentele la:

Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii ***I
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0218)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 8)

Sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al navelor ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/757 pentru a ține seama în mod corespunzător de sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al navelor [COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0219)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 9)

Proiect de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene *
Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene [10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)] - Comisia pentru bugete. Raportori: José Manuel Fernandes și Valérie Hayer (A9-0146/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0220)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 10)

Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia
Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia [2019/2200(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Sven Mikser (A9-0136/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0221)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16 și 17 septembrie 2020, punctul 11)

(Ședința a fost suspendată la 14.22.)


10. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 14.45.


11. COVID-19: coordonarea la nivelul UE a evaluărilor sanitare și a clasificării riscurilor și consecințele pentru spațiul Schengen și piața unică (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: COVID-19: coordonarea la nivelul UE a evaluărilor sanitare și a clasificării riscurilor și consecințele pentru spațiul Schengen și piața unică (2020/2780(RSP))

Didier Reynders (membru al Comisiei) și Michael Roth (Președintele în exercițiu al Consiliului) au făcut declarațiile.

Au intervenit Andreas Schwab, în numele Grupului PPE, Sara Cerdas, în numele Grupului S&D, Véronique Trillet-Lenoir, în numele Grupului Renew, Silvia Sardone, în numele Grupului ID, Petra De Sutter, în numele Grupului Verts/ALE, Geert Bourgeois, în numele Grupului ECR, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Ioannis Lagos, neafiliat, Peter Liese, Christel Schaldemose, Nicolae Ştefănuță, Virginie Joron, Michèle Rivasi, Margarita de la Pisa Carrión, Clare Daly, Daniela Rondinelli, Paulo Rangel, Birgit Sippel, Dita Charanzová, Georg Mayer, Anna Cavazzini, Dolors Montserrat, Jytte Guteland și Edina Tóth.

Au intervenit Didier Reynders și Michael Roth.

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Esther de Lange, Andreas Schwab, Peter Liese și Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, referitoare la COVID-19: coordonarea la nivelul UE a evaluărilor sanitare și a clasificării riscurilor și consecințele pentru spațiul Schengen și piața unică (2020/2780(RSP)) (B9-0257/2020);

—   Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la COVID-19: coordonarea la nivelul UE a evaluărilor sanitare și a clasificării riscurilor (2020/2780(RSP)) (B9-0259/2020);

—   Véronique Trillet Lenoir, Nicolae Ştefănuță și Dita Charanzová, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la COVID-19: coordonarea la nivelul UE a evaluărilor sanitare și a clasificării riscurilor, precum și consecințele pentru spațiul Schengen și piața unică (2020/2780(RSP)) (B9-0261/2020);

—   Sara Cerdas, în numele Grupului S&D, referitoare la COVID-19: coordonarea la nivelul UE a evaluărilor sanitare și a clasificării riscurilor, precum și consecințele pentru spațiul Schengen și piața unică (2020/2780(RSP)) (B9-0265/2020);

—   Alexandr Vondra, în numele Grupului ECR, referitoare la COVID-19: coordonarea la nivelul UE a evaluărilor sanitare și a clasificării riscurilor (2020/2780(RSP)) (B9-0267/2020);

—   Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Monika Vana și Tilly Metz, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la COVID-19: coordonarea la nivelul UE a evaluărilor sanitare și a clasificării riscurilor, precum și consecințele pentru spațiul Schengen și piața unică (2020/2780(RSP)) (B9-0269/2020).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 16 al PV din 17.9.2020.

(Ședința a fost suspendată la 15.53.)


A PREZIDAT: Pedro SILVA PEREIRA
Vicepreședinte

12. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 17.04.


13. A doua sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la voturile finale privind:

—   Rolul UE în protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial
Raport referitor la rolul UE în protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial [2019/2156(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Stanislav Polčák (A9-0143/2020);

—   Cooperarea UE-Africa în domeniul securității în Sahel, Africa de Vest și Cornul Africii
Raport referitor la cooperarea UE-Africa în domeniul securității în Sahel, Africa de Vest și Cornul Africii [2020/2002(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Javier Nart (A9-0129/2020).

Parlamentul este invitat să treacă la votarea amendamentelor la:

—   Omologarea de tip a autovehiculelor (Emisiile generate în condiții reale de conducere) ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Esther de Lange (A9-0139/2020);

—   Fondul pentru o tranziție justă ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziție justă [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020);

—   Exportul de armament: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC
Raport referitor la exportul de armament: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC [2020/2003(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Hannah Neumann (A9-0137/2020).

Scrutinul va fi deschis până la 18.15.

S-a procedat la vot.

Rezultatele votului vor fi anunțate miercuri 16 septembrie 2020 la ora 9.


14. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Cu titlu excepțional, se acceptă explicații ale votului de maximum 400 de cuvinte.


15. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței și disponibil pe site-ul Parlamentului. Ele sunt menționate numai în scop informativ și nu modifică cu nimic rezultatul votului anunțat în plen.

Documentul va fi actualizat regulat timp de cel mult două săptămâni după perioada de sesiune.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


16. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2019 - Comisia Europeană (COM(2020)0288 [01] - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2019 - Parlamentul European (COM(2020)0288 [02] - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2019 - Consiliul European şi Consiliul (COM(2020)0288 [03] - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2019 - Curtea de Justiție (COM(2020)0288 [04] - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2019 - Curtea de Conturi (COM(2020)0288 [05] - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2019 - Comitetul Economic şi Social European (COM(2020)0288 [06] - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2019 - Comitetul Regiunilor (COM(2020)0288 [07] - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2019 - Ombudsmanul European (COM(2020)0288 [08] - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2019 - Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (COM(2020)0288 [09] - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

JURI, LIBE

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exerciţiul financiar 2019 - Serviciul European de Acţiune Externă (COM(2020)0288 [10] - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, AFCO

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exerciţiul financiar 2019 - Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP) (COM(2020)0288 [11] - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

EMPL, ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exerciţiul financiar 2019 - Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (EUROFOUND) (COM(2020)0288 [12] - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

EMPL

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exerciţiul financiar 2019 - Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) (COM(2020)0288 [13] - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exerciţiul financiar 2019 - Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT) (COM(2020)0288 [14] - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI, LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exerciţiul financiar 2019 - Agenţia Europeană de Mediu (AEM) (COM(2020)0288 [15] - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exerciţiul financiar 2019 - Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) (COM(2020)0288 [16] - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

EMPL

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2019 - Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) (COM(2020)0288 [17] - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

CULT

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2019 - Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (COM(2020)0288 [18] - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2019 - Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST) (COM(2020)0288 [19] - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2019 - Fundaţia Europeană de Formare (ETF) (COM(2020)0288 [20] - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

EMPL

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2019 - Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă (EMSA) (COM(2020)0288 [21] - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

TRAN

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2019 - Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (COM(2020)0288 [22] - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

TRAN

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2019 - Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) (COM(2020)0288 [23] - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2019 - Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (COM(2020)0288 [24] - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2019 - Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (COM(2020)0288 [25] - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2019 - Agenţia Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA) (COM(2020)0288 [26] - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

TRAN

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2019 - Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) (COM(2020)0288 [27] - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2019 - Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX) (COM(2020)0288 [28] - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2019 - Agenția GNSS European (GSA) (COM(2020)0288 [29] - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2019 - Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) (COM(2020)0288 [30] - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

PECH

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2019 - Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (COM(2020)0288 [31] - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2019 - Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA) (COM(2020)0288 [32] - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2019 - Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (EUROPOL) (COM(2020)0288 [33] - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2019 - Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (COM(2020)0288 [34] - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

FEMM

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2019 - Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (COM(2020)0288 [35] - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ECON

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2019 - Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA) (COM(2020)0288 [36] - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ECON, EMPL

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2019 - Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (COM(2020)0288 [37] - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ECON

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2019 - Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (COM(2020)0288 [38] - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2019 - Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) (COM(2020)0288 [39] - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE, IMCO

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2019 - Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) (COM(2020)0288 [40] - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2019 - Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (COM(2020)0288 [41] - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2019 - Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (EU-LISA) (COM(2020)0288 [42] - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2019 - Organizația Internațională a Energiei de Fuziune (ITER) (COM(2020)0288 [43] - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2019 - Întreprinderea comună - Siguranța navigației aeriene (SESAR) (COM(2020)0288 [44] - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE, TRAN

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2019 - Întreprinderea comună - Aeronautică și mediu (CLEAN SKY) (COM(2020)0288 [45] - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI, ITRE, TRAN

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2019 - Bioindustrii (BBI) (COM(2020)0288 [46] - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE, REGI

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2019 - Iniţiativa tehnologică comună privind medicamentele inovatoare (IMI) (COM(2020)0288 [47] - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI, ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2019 - Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (FCH) (COM(2020)0288 [48] - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2019 - Întreprinderea comună Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2020)0288 [49] - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE, TRAN

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2019 - Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei (Întreprinderea comună ECSEL) (COM(2020)0288 [50] - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Curtea de Conturi Europeană - Conturile anuale ale Fondului european de dezvoltare pentru exercițiul financiar 2019 (COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019: performanțe, gestiune financiară și control (COM(2020)0288 [51] - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI


17. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 655.238/OJME).


18. Ridicarea ședinței

Ședința s-a încheiat la 18.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Ciocca Angelo, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, de la Pisa Carrión Margarita, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Absenți motivat

Beňová Monika, Thun und Hohenstein Róża

Din motive legate de pandemia de Covid-19, s-a introdus un sistem de vot la distanță (a se vedea Decizia Biroului din 20 martie 2020 de completare a Deciziei sale din 3 mai 2004 privind normele care reglementează votarea). Numele deputaților care participă la vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței, care este disponibil pe site-ul Parlamentului.


Anexa 1 - Desemnarea președintelui Comitetului de supraveghere a CPC

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Anexa 2 - Numirea unui membru independent al Comitetului de supraveghere a CPC

Raport A9-0151/2020

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Anexa 3 - Numirea unui membru independent al Comitetului de supraveghere a CPC

Raport A9-0153/2020

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Ultima actualizare: 19 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate