Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2002(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0129/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/09/2020 - 2
PV 16/09/2020 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2020)0213

Protokoll
XML 8k
Onsdagen den 16 september 2020 - Bryssel

2. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten från slutomröstningarna om följande ärenden:

EU:s roll för att skydda och återställa världens skogar
Betänkande om intensifierade EU-insatser för att skydda och återställa världens skogar [2019/2156(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0212)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 6)

Säkerhetssamarbete mellan EU och Afrika i Sahelregionen, Västafrika och Afrikas horn
Betänkande om säkerhetssamarbete mellan EU och Afrika i Sahelregionen, Västafrika och Afrikas horn [2020/2002(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Javier Nart (A9-0129/2020)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0213)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 7)

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om ändringsförslagen till följande ärenden:

Typgodkännande av motorfordon ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon [COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Esther de Lange (A9-0139/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0222)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 12)

Fonden för en rättvis omställning ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter P9_TA(2020)0223)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 13)

Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp
Betänkande om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp [2020/2003(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0224)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16 och 17 september 2020, punkt 14)

Senaste uppdatering: 19 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy